เปิดเส้นทางระดมทุน aCommerce ก่อนเสนอขายหุ้น 35% พร้อมเดินหน้า IPO เข้าเทรดกระดาน SET | Techsauce

เปิดเส้นทางระดมทุน aCommerce ก่อนเสนอขายหุ้น 35% พร้อมเดินหน้า IPO เข้าเทรดกระดาน SET

หลังจากที่ aCommerce หรือ บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเตรียมขาย IPO เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย โดยได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ล่าสุดก็ได้รับการอนุมัติในการเสนอขอเสนอขายหลักทรัพย์ฯจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย เมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยนับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จของสตาร์ทอัพในการ exit ด้วยการ IPO นั่นเอง 

สำหรับ aCommerce เริ่มต้นจากการเป็นสตาร์ทอัพก่อตั้งโดยคุณพอล -วีระพงษ์ ศรีวรกุล  เมื่อปี 2013 โดยเปิดดำเนินการมากว่า 8 ปี ในฐานะผู้ให้บริการสนับสนุนธุรกิจ e-commerce ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (พิจารณาจาก GMV) โดยปัจจุบันให้บริการครอบคลุมทั้งหมด 5 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ 

เส้นทางการระดมทุนของ aCommerce ก่อน IPO เข้าสู่ตลาดหุ้นไทย

โดยปี 2013 ระดมทุนระดับ Seed กว่า 3.1 ล้านเหรียญ จาก CyberAgent Ventures และ NTT Docomo ต่อมาปี 2014 ได้ระดมทุนรอบ Series A กว่า 10.7 ล้านเหรียญ จากนักลงทุนรวมกว่า 9  รายด้วยกัน ได้แก่ 2  นักลงทุนรายเดินอย่าง CyberAgent Ventures และ NTT Docomo ส่วน 7 รายที่เหลือได้แก่   Ardent Capital  ,Asia pacific Capital ,Sinar Mas ,Sumitomo Corporation Equity Asia ,Ideosorce VC ,Inspire venture และ JL Capital 

ต่อมาในปี ต่อมาปี 2015 ได้มีการระดมทุน Venture Round 2 ครั้งด้วยกัน โดยในปีนี้เองที่ DKSH Holding ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ aCommerce และในขณะเดียวกันมีการ ระดมทุนจากนักลงทุนรายเดิมกว่า 5 ล้านเหรียญด้วยกัน 

และในปี 2016 ก็ได้มีการระดมทุนใน  Venture Round อีกครั้งโดยได้รับเงินทุนไปกว่า 10 ล้านเหรียญ และในปี 2017 aCommerce ได้ระดมทุนในรอบ Series B กว่า 65 ล้านเหรียญ ต่อมาปี 2019 ได้ระดมทุน Series B เพิ่มอีกกว่า 10 ล้านเหรียญ โดยมีนักลงทุน ได้แก่ DKSH Holding Emerald Media KKR & Co. Inc. January Capital และ Sinar Mas 

จนกระทั่งในปี 2020 ระดมทุน Series C กว่า 15 ล้านเหรียญอีกครั้งจากนักลงทุนอีกราย คือ  Indies Capital Partners นักลงทุนสถาบันจากสิงคโปร์ที่เน้นลงทุนในบริษัทจำกัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ 

(ผู้อ่านสามารถดูรายละเอียดการระดมทุนของ aCommerce ทั้งหมดได้ที่ https://startupdirectory.techsauce.co/startup/acommerce/ )

aCommerce เสนอขายหุ้น 35% เดินหน้าเข้าจดทะเบียน SET 

aCommerce ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้น IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้เกณฑ์ market capitalization test  เมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคม 2021  และล่าสุดได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย aCommerce ขอเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนรวมไม่เกิน 1,599,642,100 หุ้น รวมทั้งหมดคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 35.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

 (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 685,560,900 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 15.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ 

(2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยเอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป ลิมิเต็ด จำนวนไม่เกิน 914,081,200 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20.0  ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ 

ทั้งนี้หาก ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมด จำนวน 1,599,642,100 หุ้น มีผู้จองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนไม่เกิน 239,946,300 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15.0 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้  โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) จะดำเนินการยืมหุ้นจาก aCommerce Group Limited จำนวนดังกล่าว เพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกินดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนการจัดสรรจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ด้วย 

aCommerce ศักยภาพล้น ผลขาดทุนลดลงต่อเนื่อง 

aCommerce เติบโตได้ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้นำการให้บริการขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน    โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2565 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,591.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1,853.7 ล้านบาท โดยสามารถบริหาร Operating EBITDA Margin ให้มีอัตราขาดทุนลดลงจากร้อยละ -2.8 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นร้อยละ -2.7 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 อันเป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความสามารถในการขยายขนาดทั้งในกิจกรรมทางตรงและทางอ้อม

ขณะที่ผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2565 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญอยู่ที่ 115.9 ล้านบาท จาก 214.6 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และการปรับปรุงประสิทธิภาพต้นทุนการดำเนินงานทั้งทางตรงและฝ่ายสนับสนุน การลดลงของผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

ติดตามรายละเอียดข่าวสารของ aCommerce เพิ่มเติมได้ที่ https://techsauce.co/articles?search=aCommerce

 


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

คาโบสุ น้องหมาสัญลักษณ์ Dogecoin กลับดาวหมาแล้ว

ข่าวเศร้าวงการคริปโตและคนรักสุนัข Kabosu (คาโบสุ) น้องหมาสายพันธุ์ชิบะ ที่เชิดหน้าชูตาเป็นสัญลักษณ์ของ Dogecoin (DOGE) กลับดาวหมาแล้ว...

Responsive image

พนักงาน Call Center ไม่ใช่สนามอารมณ์ SoftBank ผุดไอเดียพัฒนา AI ปรับเสียงลูกค้าให้น่าฟัง

พนักงาน Call Center จะไม่เป็นสนามอารมณ์ของลูกค้าอีกต่อไป ! เพราะ SoftBank บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่จะใช้ AI ปรับน้ำเสียงเกรี้ยวกราดของลูกค้าให้ใจเย็นลง...

Responsive image

Korean Air สร้าง AI Contact Center แพลตฟอร์มติดต่อสื่อสารและบริการลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ขับเคลื่อนโดย AI

Korean Air ร่วมมือกับ Amazon Web Services (AWS) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีคลาวด์พัฒนาแพลตฟอร์ม AI Contact Center (AICC) ที่ดึงเอา AI มาใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการของศูนย์บริการลูกค้...