ผู้ถือหุ้นใหญ่ After You ขาย Big Lot กว่า 66 ล้านหุ้น ให้ BTS Group | Techsauce

ผู้ถือหุ้นใหญ่ After You ขาย Big Lot กว่า 66 ล้านหุ้น ให้ BTS Group

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ AU ได้แจ้งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจงการซื้อ-ขายหุ้น Big Lot ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ว่า ตามที่ได้ปรากฎในรายการซื้อขายหุ้น AU ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บน กระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จำนวนรวม 66,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

โดยการขายหุ้นดังกล่าวเกิดจากการขายหุ้นโดยนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ และนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อนการทำรายการดังล่าว นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 259,669,759 หุ้น คิดเป็น 31.84% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ส่วนนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 239,793,750 หุ้น คิดเป็น 29.40% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังทำรายการนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ เหลือถือหุ้น 226,669,759 หุ้น หรือคิดเป็น  27.79% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ส่วนนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ เหลือถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 206,793,750 หุ้น คิดเป็น 25.35% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ว่า การขายหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสนอขายให้กับบริษัทขนส่งมวลชน อย่างบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสในการผนึกกำลัง และขยายเครือข่ายงานต่อไปในอนาคตของทั้งสองฝ่าย อีกทั้ง การขายหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อ้างอิง SET

RELATED ARTICLE

Responsive image

Digital Strategists Webinar ปลดล็อกกลยุทธ์ธุรกิจ เพิ่มโอกาสการเติบโตด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

Techsauce และ สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Australian Trade and Investment Commission หรือ Austrade) ร่วมจัดงาน “Digital Strategists Webinar” งานสัมมนาแบบ Virtual วันที...

Responsive image

AVA ไม่ได้ไปต่อ ! AirAsia ประกาศเปิดตัว Chatbot ตัวใหม่ Ask Bo ช่วยอัพเดตสถานะ-เปลี่ยนเที่ยวบินได้เรียลไทม์

AVA ไม่ได้ไปต่อ ! AirAsia ประกาศเปิดตัว Chatbot ตัวใหม่ Ask Bo อัพเดตสถานะ-เปลี่ยนเที่ยวบินได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งรับรองหลายภาษามากขึ้น...

Responsive image

BBIK จบรายการ Big lot 2 รอบ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นรับแผนเพิ่มทุน ย้ำสัดส่วนหุ้นผู้บริหารเท่าเดิม

BBIK จบรายการ Big lot 2 รอบ มูลค่ารวม 417 ล้านบาท ลุล่วงตามแผนการปรับโครงสร้างการถือครองหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นรับแผนเพิ่มทุน ย้ำสัดส่วนหุ้นผู้บร...