Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Thaipost

ไปรษณีย์ไทยผนึกพันธมิตรเทคโนโลยี ยกระดับกระบวนการขนส่งตลอดเส้นทางไปรษณีย์

ไปรษณีย์ไทย ผนึกความร่วมมือ ViaLink บริษัท สยามเมทริกซ์ นำระบบ Geo Coding Engine ในการพัฒนาเส้นทางขนส่งและการ นำจ่ายสิ่งของ พร้อมจัดทำการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาจุด...

ไปรษณีย์ไดร์ฟทรู ส่งของใน 3 นาทีโดยไม่ต้องลงจากรถ เพิ่ม 17 จุดบริการทั่วไทย

ไปรษณีย์ไทยเดินหน้าขยายจุดให้บริการ “ไปรษณีย์ไดร์ฟทรู” 17 แห่งทั่วไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เน้นสะดวกรวดเร็ว การส่งพัสดุแบบรวดเร็วทันใจใน 3 นาที โดยสามารถส่งของได้สูงสุด 3 ชิ...

อีกหนึ่ง Banking Agent! SCB จับมือ ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว SCB Service รับฝากเงินที่ไปรษณีย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจในการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการทางการเงิน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการธนาคารภายใต้ชื่อ “SCB Service” (เอสซีบ...