Alibaba เปิดตัวแชทบอท Tongyi Qianwen พร้อมชน ChatGPT ฟากรัฐบาลจีนร่างกฎควบคุม AI | Techsauce

Alibaba เปิดตัวแชทบอท Tongyi Qianwen พร้อมชน ChatGPT ฟากรัฐบาลจีนร่างกฎควบคุม AI

ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เดินเข้าสู่สนาม AI เมื่อ Alibaba Cloud หน่วยงานที่อยู่ใต้ Alibaba ธุรกิจอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีน ประกาศเปิดตัวบริการ AI Chatbot ที่เหมือน ChatGPT ในชื่อ ‘Tongyi Qianwen’ ซึ่งมีความหมายว่า ‘ความจริงจากถามคำถามนับพัน’

Tongyi Qianwen พร้อมชน ChatGPT

โมเดล AI ตัวใหม่นี้จะเริ่มใช้ในแอป DingTalk ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กรของ Alibaba ที่สามารถ ถอดเสียงประชุม เขียนอีเมล หรือร่างข้อเสนอทางธุรกิจได้ และจะอยู่ใน Tmall Genie ลำโพง IoT อัจฉริยะของ Alibaba (ลักษณะคล้าย Amazon Echo) โดยสามารถมีบทสนทนากับผู้ใช้งาน เล่านิทาน บอกสูตรอาหาร แนะนำเพลงออกกำลังกาย เป็นต้น 

ในงาน Alibaba Cloud Summit ปี 2023 ยังเผยรายละเอียดการให้บริการสำหรับลูกค้าองค์กร โดย Alibaba Cloud จะให้เข้าถึง Tongyi Qianwen บนระบบ Cloud ที่องค์กรสามารถสร้างและปรับแต่งโมเดลภาษาเองได้ ด้วยข้อมูลและความรู้เชิงอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า โดยตอนนี้ลูกค้าองค์กรสามารถใช้งานในระบบเบต้าได้แล้ว

"เรากำลังประสบกับช่วงเวลาที่สำคัญทางเทคโนโลยีโดยเน้นการใช้งาน Generative AI และ Cloud Computing และธุรกิจทุกส่วนกำลังเริ่มต้นนำเทคโนโลยีเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติปัญญา เพื่อที่จะอยู่ในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี " Daniel Zhang กล่าว 

หุ้นของ Alibaba เพิ่มขึ้นมากถึง 3.8% ในฮ่องกงเมื่อวันอังคาร ขณะที่ Baidu ร่วงลง 6.4% และ SenseTime ยอมสละกำไรส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 11% หลังจากการเปิดตัว AI ของ Alibaba เมื่อวันก่อน

ทดลองใช้มาก่อนหน้าแล้ว

ก่อนหน้านี้ Alibaba Cloud เริ่มต้นให้รหัสเชิญสำหรับผู้ใช้งานธุรกิจและนักพัฒนาทดสอบผลิตภัณฑ์ AI เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คล้ายกับ SenseTime โมเดล AI ของ Alibaba จะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน และเร็ว ๆ นี้จะมีความสามารถในการรู้จำภาพและสร้างภาพจากข้อความ

โรงเรียน DAMO ของ Alibaba เปิดตัว M6 โมเดลก่อนการพัฒนาต่อที่มีพารามิเตอร์ถึง 10 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา โมเดลได้ถูกนำไปใช้ในการค้นหาและแนะนำสินค้าบนตลาด Taobao ของ Alibaba โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจับคู่ข้อความและภาพ บอท ChatGPT ของ Alibaba กำลังทดสอบภายในในขณะนี้

การที่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของจีนเปิดตัวเทคโนโลยี Generative AI ออกมามากขึ้นจึงเป็นสัญญาณที่ บ่งบอกถึงขยับเข้าสู่สงคราม AI มากขึ้นและอาจก่อให้เกิดการแข่งขันด้าน AI จีนและสหรัฐอเมริกาทวีความรุนแรงขึ้นแน่นอน

รัฐบาลจีนร่างกฎควบคุม AI 

การพัฒนาบริการ AI ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก รวมถึงจากผู้ให้บริการในประเทศ ทำให้ Cyberspace Administration of China หน่วยงานกำกับดูแลด้านไซเบอร์ของจีนได้ออกมาเผยร่างกฎระเบียบควบคุม Generative AI เช่น บริษัทต่างๆ จะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรมโมเดล

และยังระบุว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นต้องเป็นไปตาม "ค่านิยมหลักของสังคมนิยม" เช่นเดียวกับกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยหากบริษัทใดละเมิดกฎจะถูกปรับหรือต้องโทษทางอาญา 

อ้างอิง : BloombergCNBC

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Pay Solutions ระบบชำระเงินออนไลน์ ช่วยให้ธุรกิจไทยมี Data ของตัวเอง

ป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้บุกเบิกอีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิทัลไทย แนะธุรกิจไทยสู้ศึกค้าปลีกออนไลน์-ออฟไลน์ โดยนำเสนอ Pay Solutions ระบบชำระเงินออนไลน์เจ้าแรกของไทย ซึ่งมีบริการรับชำ...

Responsive image

สรุป 10 จุดแข็ง Llama 3.1 คืออะไร โมเดล AI ใหญ่และดีที่สุด จาก Meta

จากการทดสอบพบว่า Llama 3.1 มีความสามารถในหลายๆ ด้านเหนือกว่าโมเดล AI ดังๆ อย่าง GPT-4o ของ OpenAI และ Claude 3.5 Sonnet ของ Anthropic ซึ่งเป็นโมเดลแบบปิด แต่จะดีที่สุดอย่างที่บริษั...

Responsive image

Prime Video ปรับโฉมใหม่ ยกระดับประสบการณ์สตรีมมิ่งให้ตรงใจคนดู พร้อมดึง LLM ช่วยสรุปเนื้อเรื่อง

สรุปการอัพเดทที่จะเกิดขึ้นบน Prime Video ในประเทศไทย ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคอนเทนต์ต้องการรับชมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากขึ้น ใช้เวลารับชมเนื้อหามากขึ้...