เปิดงาน Asia IoT Business Platform 2018 พาไทยรับความท้าทายยุค Internet of Things | Techsauce

เปิดงาน Asia IoT Business Platform 2018 พาไทยรับความท้าทายยุค Internet of Things

Asia IoT Business Platform (AIBP) จัดงาน Asia IoT Business Platform ครั้งที่ 24 ที่กรุงเทพ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม สนับสนุนโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) และไมโครซอฟท์ ประเทศไทย มุ่งเน้นที่นโยบายประเทศไทย 4.0 และให้ความสำคัญกับความท้าทายขององค์กรท้องถิ่นและองค์กรด้านบริการสาธารณะในการนำโครงการ Internet of Things ไปใช้งาน รวมถึงเผยการพัฒนาล่าสุดของอุตสาหกรรม IoT เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศไทย

จากผลสำรวจของ AIBP พบว่าโครงการ IoT กำลังมีการดำเนินการอยู่ในหลายภาคธุรกิจของประเทศไทย และมีความสำเร็จที่แตกต่างกันไป โดยบริษัทในภาคอุตสาหกรรมได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ IoT มากที่สุดถึง 10.7 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ธุรกิจด้านบริการทางการเงินอยู่ที่ 8.2 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจด้านการกระจายขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศมีสัดส่วนอยู่ที่รายละประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ โครงการ IoT ต้องการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งการติดตั้ง การเลือกระบบเชื่อมต่อ และการใช้ Software เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งบุคลากรในองค์กรต่างๆ มากถึง 51 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทุ่มเทให้กับการ Digital Transformation และบุคลากรจำนวน 66.5 เปอร์เซ็นต์ยังเห็นว่าการใช้ Software ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจะส่งผลดีต่อองค์กรด้วย

แต่ในทางตรงกันข้าม ผู้ประกอบการท้องถิ่น 9.2 เปอร์เซ็นต์ยังไม่คุ้นเคยกับแนวคิดเรื่อง Enterprise IoT Technology

แม้ว่าโครงการขนาดใหญ่โดยบริษัทจดทะเบียนจะเป็นที่สนใจง่ายกว่า แต่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมมีความตั้งใจจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค

ภาพงานลงนามความร่วมมือระหว่าง Depa และ AIBP เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) กล่าวว่าหนึ่งในภารกิจขอองค์กรเราคือการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการแต่ละอุตสาหกรรมภายในประเทศ พร้อมกับช่วยพัฒนานวัตกรรมใหม่แก่ผู้ประกอบการเหล่านั้น การทำงานร่วมกับ AIBP จะช่วยให้ผู้ประกอบการในประเทศมีโอกาสมากขึ้นในการเปิดตลาดระดับภูมิภาค การทำงานร่วมกันจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาภารกิจหลักของเรา ปัจจุบันเรามีโครงการที่มุ่งช่วยเหลือกระบวนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ SME ในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะใช้ช่องทางนี้แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วย

คุณเออร์ซ่า สุปรับโต CEO ของ AIBP กล่าวว่าผู้ประกอบการในประเทศไทยให้ความสนใจที่จะดำเนินโครงการด้วยเทคโนโลยี IoT อย่างมาก ความต้องการนี้ช่วยสร้าง Ecosystem ทางนวัตกรรมในประเทศไทยเนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้เกิดผู้ให้บริการในประเทศมากขึ้น ทั้ง Corporate และ Startup การร่วมมือกับ Depa ยังช่วยเพิ่มความเข้มข้นด้วยการจัดตั้งสถาบันด้าน IoT ตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor (EEC)

คุณสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการส่งเสริมธุรกิจองค์กรขนาดกลาง ขนาดย่อม และบริหารพันธมิตรจากไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กล่าวว่า “IoT เป็นเทคโนโลยีที่รวบรวมหลากหลายนวัตกรรมไว้เป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับ Cloud Computing การเรียนรู้ของ Machine Learning และ AI รวมถึงการรองรับความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวของข้อมูล การรวมเทคโนโลยีทั้งหมดนี้เป็นโอกาสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้งานวิจัยของไมโครซอฟท์และ IDC เมื่อต้นปีคาดว่า Digital Transformation ในภาคธุรกิจ จะเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกให้โตขึ้นเป็นมูลค่า 38,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2021 ซึ่งผู้นำในภูมิภาคนี้รวมถึงประเทศไทยมองว่า IoT จะเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในกสนพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จบนเส้นทาง Digital Transformation”

ภายในงานยังได้มีการประกาศรางวัล Enterprise Innovation Awards สุดยอดองค์กรในประเทศที่ใช้ IoT ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรางวัลในปีนี้เป็นของ Ananda Development และ Krungsri Consumer

จากด้านซ้ายไปขวา คุณอัญชีรา ชุมชัยเวทย์ ผู้อำนวยการอาวุโส, ผู้บริหารฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและบริหารกลยุทธ์ราคา, คุณทิพยวัณย์ ตริยาวธัญญู หัวหน้าทีม Data Science และ Big Data Infrastructure จาก Krungsri Consumer, พันเอก ผศ. ดร. สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และดร. เฉิน เชษฐ์ ยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

RELATED ARTICLE

Responsive image

GetLinks เปิดตัว MetaLINKS เมตาเวิร์สด้าน HR แห่งแรกในเอเชีย เฟ้นหาคนเก่งยุค Web3.0

GetLinks ผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัล แหล่งรวบรวมงานชั้นนำที่ให้บริการครอบคลุมตลาดเอเชีย เปิดตัว MetaLINKS เมตาเวิร์สด้าน HR แห่งแรกในเอเชีย ที่มุ่งเน้นลดช่องว่างทางด้านการเงินและการศึกษา...

Responsive image

เงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงที่สุดในประวัติการณ์ โอกาสหรือความเสี่ยงของไทย

แม้ว่าไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวและตลาดการส่งออกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการของหลาย ๆ ประเทศ ทว่ายังมีคลื่นที่กำลังก่อตัวและมีแนวโน้มอย่างมากที่จะสะเทือนเศรษฐกิจในระยะยาว...

Responsive image

BE8 ควบรวมกิจการ X10 มุ่งเป็นผู้นำด้าน Digital Transformation Consultant แห่งอาเซียน

BE8 เข้าควบรวมกิจการ X10 ยักษ์ใหญ่ด้าน Technology Integration Platform ดัน BE8 ก้าวสู่ Digital Transformation Consultant แห่งอาเซียน...