Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN WTO

Jack Ma ชี้ อนาคตของการค้าโลกคือธุรกิจขนาดเล็ก และ E-Commerce

ผู้อำนวยการองค์กรการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO) อย่าง Roberto Azevedo และ Jack Ma ประธานกรรมการบริหารของ Alibaba Group ขึ้นพูดในงาน 2018 WTO Public Forum เมื่อวันที่...