ธปท. ออกประกาศเปิดทาง อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีความพร้อมในด้านระบบงาน บุคลากร และการบริหารความเสี่ยงต่างๆ สามารถให้บริการ "ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล" หรือ "National Digital ID" ได้อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีความพร้อมในด้านระบบงาน บุคลากร และการบริหารความเสี่ยงต่างๆ (ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี, ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) สามารถให้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (National Digital ID, NDID, Digital ID) ได้อย่างเป็นทางการ

Photo: Techsauce

แต่วางเงื่อนไขให้ธนาคารที่จะให้บริการ Digital ID ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 4 ข้อ ได้แก่

  1. ธนาคารต้องได้รับความยินยอม (Consent) จากลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
  2. ขอให้ธนาคารพัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หากโครงการ Digital ID เริ่มโครงการ ก็ขอให้ธนาคารเข้าร่วมด้วย
  3. ธนาคารต้องไม่กำหนดเงื่อนไขใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิ์ในการเลือกใช้บริการของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร
  4. ธนาคารต้องมีระบบประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) รวมถึงมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังให้ระบบมีเทคโนโลยีที่มีความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity)

"อย่างไรก็ตามการให้บริการดังกล่าว เป็นการให้ข้อมูลที่จำเป็นของลูกค้าต่อพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ดังนั้นธนาคารจึงต้องคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การได้รับความยินยอมของลุกค้า รวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้บริการ" นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าว

หลงัจากนั้นวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่าง พ.ร.บ.การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. …. (ร่าง พ.ร.บ. Digital ID) แล้ว

RELATED ARTICLE

Responsive image

ดีลนี้ไม่ง่าย ผบห.บำรุงราษฎร์ แจง ไม่รู้เรื่องที่  BDMS จะฮุบมาก่อน เตรียมหารือคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แจง ไม่เคยทราบเรื่องที่ BDMS จะซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดมาก่อน เพราะในอดีตต่างดำเนินธุรกิจอิสระต่อกัน ไม่ได้ประสานความร่วมมือใด ๆ และยังเป็นคู่แข่ง พร้อม...

Responsive image

Bob Iger เตรียมลาออกจาก CEO ดิสนีย์ พร้อมทิ้งบทเรียนการเป็นผู้นำ

Bob Iger ได้ออกมาประกาศถึงการลาออกและเเผนลงจากตำแหน่งซึ่งสัญญาของเขากับบริษัทจะสิ้นสุดในปี 2021 แต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่เพียการออกจากตำเเหน่งแต่คือเหตุผลของออกจากตำแหน่ง CEO ของ Dis...

Responsive image

AP พลิกยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร ฝ่าคลื่น Disruption มุ่งปั้นคน ต่อยอดการสร้างสรรค์นวัตกรรม

AP Thailand ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของไทย พลิกโฉมยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร ตั้งเป้าหมาย “EMPOWER LIVING” พร้อมเดินหน้าขยายขอบเขตพัฒนาโครงการเจาะตลาดต่างจังหวัด หลังสิน...