ธปท. ออกประกาศเปิดทาง อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีความพร้อมในด้านระบบงาน บุคลากร และการบริหารความเสี่ยงต่างๆ สามารถให้บริการ "ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล" หรือ "National Digital ID" ได้อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีความพร้อมในด้านระบบงาน บุคลากร และการบริหารความเสี่ยงต่างๆ (ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี, ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) สามารถให้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (National Digital ID, NDID, Digital ID) ได้อย่างเป็นทางการ

Photo: Techsauce

แต่วางเงื่อนไขให้ธนาคารที่จะให้บริการ Digital ID ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 4 ข้อ ได้แก่

  1. ธนาคารต้องได้รับความยินยอม (Consent) จากลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
  2. ขอให้ธนาคารพัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หากโครงการ Digital ID เริ่มโครงการ ก็ขอให้ธนาคารเข้าร่วมด้วย
  3. ธนาคารต้องไม่กำหนดเงื่อนไขใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิ์ในการเลือกใช้บริการของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร
  4. ธนาคารต้องมีระบบประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) รวมถึงมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังให้ระบบมีเทคโนโลยีที่มีความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity)

"อย่างไรก็ตามการให้บริการดังกล่าว เป็นการให้ข้อมูลที่จำเป็นของลูกค้าต่อพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ดังนั้นธนาคารจึงต้องคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การได้รับความยินยอมของลุกค้า รวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้บริการ" นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าว

หลงัจากนั้นวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่าง พ.ร.บ.การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. …. (ร่าง พ.ร.บ. Digital ID) แล้ว

RELATED ARTICLE

Responsive image

ธปท. อนุมัติ 7 แบงค์ ทดสอบเปิดบัญชีเงินฝากด้วยการยืนยันตัวตน 'ข้ามธนาคาร' ผ่าน NDID

ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุมัติ 6 ธนาคารทดสอบการเปิดบัญชีเงินฝากโดยยืนยันตัวตนจากข้อมูลในธนาคารที่มีบัญชีอยู่เดิม บนแพลตฟอร์ม National Digital ID ใน Regulatory Sandbox ตั้งแต่วันที่ 6 ...

Responsive image

เสวนา ธปท. ชวนคุยเรื่อง Biometrics, e-KYC และ National Digital ID หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร?

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจัดเสวนาในหัวข้อ “A Journey of Biometrics in Financial Services” ระบุเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้บริการทางการเงินนำเทคโนโลยีมา...

Responsive image

ความเข้าใจผิดๆ กรณียกเลิกสำเนาบัตรประชาชน เสี่ยงต่อความปลอดภัย?

จากการกรณีของการที่ภาครัฐยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เกิดข้อวิพากวิจารณ์ต่างๆนานาในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น Techsauce ได้พูดคุยถึงกรณีดังก...