ธปท. เตือนผู้ส่งออกประกันความเสี่ยง เหตุสงครามการค้าส่งผลต่อการค้าโลกโดยรวม | Techsauce
Contact us
1

ธปท. เตือนผู้ส่งออกประกันความเสี่ยง เหตุสงครามการค้าส่งผลต่อการค้าโลกโดยรวม1 min read

Posted by
Posted date มกราคม 23, 2019

คุณจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การแข็งค่าของเงินบาทในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาค อันเป็นผลจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. จากสถานการณ์การเมืองในสหรัฐเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ความตึงเครียดทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนของโลกโดยรวม

มองไปข้างหน้า ในภาวะที่ปัจจัยภายนอกยังมีคาวมไม่แน่นอนสูง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงของค่าเงิน ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี อาทิ การทำ forward และ option เพื่อประกันความเสี่ยง การฝากเงินเข้าบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FCD) หรือการเลือกกำหนดราคาสินค้า (invoice) ในสกุลเงินท้องถิ่นแทนการใช้เงินดอลลาร์ สรอ. เป็นหลัก

ช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากช่วงจังหวะนี้ นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อยกระดับผลิตภาพ (productivity) ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าไทย และจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีอำนาจในการกำหนดราคา (pricing power) ได้ดีขึ้น

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe