Banpu NEXT ส่งบริษัทลูก ‘ดูราเพาเวอร์’ รุกตลาดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ทั่วเอเชียแปซิฟิก รับดีมานต์โตต่อเนื่อง | Techsauce

Banpu NEXT ส่งบริษัทลูก ‘ดูราเพาเวอร์’ รุกตลาดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ทั่วเอเชียแปซิฟิก รับดีมานต์โตต่อเนื่อง

บ้านปู เน็กซ์ (Banpu NEXT) ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผนึกกำลังบริษัทลูก ‘ดูราเพาเวอร์’ ผู้นำด้านระบบแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนระดับโลก เดินหน้ายกระดับธุรกิจแบตเตอรี่ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น เพิ่มความหลากหลายของบริการให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมขยายฐานลูกค้าทั่วเอเชียแปซิฟิก  

Banpu NEXT

ดูราเพาเวอร์ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ หรือ BESS ทั้งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ล่าสุด ร่วมมือกับบ้านปู เน็กซ์ โชว์ความสำเร็จครั้งแรกในการติดตั้งระบบ BESS ที่ใช้ร่วมกับระบบโซลาร์แบบไฮบริดบนพื้นดิน สำหรับการผลิตและใช้ไฟฟ้าในเหมืองที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยในอนาคต บ้านปู เน็กซ์ จะนำระบบ BESS ไปใช้กับธุรกิจอื่น ๆ ในกลุ่มบ้านปู รวมถึงนำเสนอโซลูชันนี้ให้แก่ลูกค้าองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับตลาดที่เติบโตต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจแบตเตอรี่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ระบบ BESS ของดูราเพาเวอร์ที่ใช้ร่วมกับระบบโซลาร์แบบไฮบริด สำหรับการผลิตและใช้ไฟฟ้าในเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย เป็นระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนแบบตู้คอนเทนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ระบายความร้อนด้วยของเหลว ซึ่งรองรับการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม พร้อมมีระบบความปลอดภัยหลายระดับ รวมถึงเซลล์และโมดูลแบตเตอรี่ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC) และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติในยุโรป (UNECE)

การผสานระบบ BESS นำมาใช้ร่วมกับระบบโซลาร์แบบไฮบริดจะช่วยให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมุ่งสู่เป้าหมายด้านการลดการปล่อย CO2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งดูราเพาเวอร์นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน รวมถึงการมีห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจแบตเตอรี่ (Supply Chain) ทั่วภูมิภาค ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้า มาพัฒนาเป็นระบบ BESS ที่ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน สามารถบริหารงบประมาณและเวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

 ที่ผ่านมา บ้านปู เน็กซ์และดูราเพาเวอร์ ร่วมกันขยายธุรกิจแบตเตอรี่ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น นำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของดูราเพาเวอร์ไปใช้กับโซลูชันและบริการด้านพลังงานของบ้านปู เน็กซ์ อาทิ รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมีในบริการไรด์ แชร์ริ่ง (Ride Sharing)รถยนต์ไฟฟ้าในบริการเช่ายานยนต์ไฟฟ้า (Mobility Sharing) และเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเล (e-Ferry) พร้อมรุกตลาดระบบกักเก็บพลังงานอย่างเต็มตัว ด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตแบตฯ ในประเทศจีนและตั้งโรงงานประกอบแบตฯ ในประเทศไทย รวมถึงเมื่อต้นปีที่ผ่านมา บ้านปู เน็กซ์ ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในดูราเพาเวอร์เป็น 65.10% และเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทแม่

คุณสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า เรามุ่งมั่นที่จะก้าวเป็น Net-Zero Energy Provider สำหรับทุกธุรกิจ จึงเดินหน้าขยายธุรกิจและเสริมแกร่ง Business Ecosystem ภายใต้กลยุทธ์ “Greener & Smarter” ของกลุ่มบ้านปู การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทดูราเพาเวอร์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรุกตลาด และสร้างมูลค่าในธุรกิจแบตเตอรี่ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น 

พร้อมสามารถนำเสนอแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานที่มีมาตรฐานระดับสากลให้แก่ลูกค้า รวมถึงเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้นำระบบ BESS ของดูราเพาเวอร์ขนาด 1 เมกะวัตต์ชั่วโมง ไปติดตั้งร่วมกับระบบโซลาร์แบบไฮบริด สำหรับผลิตและใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งในไซต์เหมืองบุนยุท (Bunyut) ในประเทศอินโดนีเซีย ถือเป็นการเปลี่ยนการดำเนินงานในไซต์เหมืองของบริษัท อินโด ตัมบังรายา เมกา ทีบีเค (ITMG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบ้านปูสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

 มร. เคลวิน ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดูราเพาเวอร์ กล่าวว่า “เราจะนำความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวัสดุสำหรับแบตเตอรี่ การผลิตและประกอบเซลล์แบตเตอรี่ รวมถึงนำเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หลากหลายไปต่อยอดสร้างการเติบโตทางธุรกิจร่วมกับบ้านปู เน็กซ์ เราให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ความยั่งยืน จึงมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั่วเอเชียแปซิฟิกให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อย CO2 ในภาคพลังงาน โดยระบบ BESS ของดูราเพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับการออกแบบด้านวิศวกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพในการเก็บกักพลังงาน ซึ่งระบบฯ ของเราได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพและความปลอดภัยมาตลอดหนึ่งทศวรรษ”

“เรามองหาโอกาสในการนำแบตเตอรี่ของดูราเพาเวอร์ไปต่อยอดและใช้งานร่วมกับโซลูชันพลังงานสะอาดที่หลากหลายของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ระบบการจัดการเดินทางและขนส่งด้วยยานยนต์ไฟฟ้า (EV Fleets) ระบบไมโครกริดอัจฉริยะ และแบตเตอรี่ฟาร์ม เป็นต้น นอกจากนี้เราจะเดินหน้ายกระดับธุรกิจแบตเตอรี่และนำเสนอโซลูชันด้านแบตเตอรี่ให้ครบวงจรยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าทั่วภูมิภาค” คุณสินนท์ กล่าวสรุป

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เตรียมตัวให้พร้อม! Up-Skill ความรู้กับ Workshop & Masterclass สุดเข้มข้น ในงาน Techsauce Global Summit 2024

สำหรับผู้ถือบัตร Techsauce Global Summit 2024 ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อม! กับงานเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี "Techsauce Global Summit 2024" ที่ยกทัพ Workshop และ Masterclass สุดเ...

Responsive image

Facebook เผยวิสัยทัศน์อนาคต เน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย AI

ทอม อลิสัน รองประธาน Facebook จาก Meta กล่าวถึงทิศทางในงาน Future of Facebook 2024 ว่า Facebook คือพื้นที่แห่งการค้นพบทางโซเชียล (Social Discovery) ที่เปิดโลกของผู้ใช้ทั้งในมุมเล็ก...

Responsive image

Pay Solutions ระบบชำระเงินออนไลน์ ช่วยให้ธุรกิจไทยมี Data ของตัวเอง

ป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้บุกเบิกอีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิทัลไทย แนะธุรกิจไทยสู้ศึกค้าปลีกออนไลน์-ออฟไลน์ โดยนำเสนอ Pay Solutions ระบบชำระเงินออนไลน์เจ้าแรกของไทย ซึ่งมีบริการรับชำ...