Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Banpu NEXT

Banpu NEXT เดินหน้าพัฒนา e-Boat เรือไฟฟ้าโมเดลใหม่ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด 100% รับเทรนด์ท่องเที่ยวยั่งยืน

Banpu NEXT เดินหน้าพัฒนาอี-โมบิลิตี้ภาคการท่องเที่ยวทางน้ำ ตอบเทรนด์ท่องเที่ยวยั่งยืน เปิดตัวเรือท่องเที่ยวโดยสารไฟฟ้าโมเดลใหม่ e-Boat ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด 100% ลดต้นทุนค่าเช...

Banpu Next ผนึก SP group ผู้ให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติสิงคโปร์ เสริมแกร่งโซลูชันพลังงานสะอาด รุกขยายตลาดเอเชีย

การจับมือเป็นพันธมิตรในครั้งนี้เป็นการผนึกความเชี่ยวชาญ และจุดแข็งด้านโซลูชันพลังงานสะอาดเพื่อความยั่งยืนของทั้งสองบริษัท เพื่อเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภูมิภาค...

Banpu NEXT เข้าซื้อหุ้น 100% ใน Engie Services ประเทศไทย ขยายบริการระบบจัดการพลังงาน

Banpu NEXT เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน บริษัท เอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (ESTH) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการพลังงานชั้นนำของไทย เพื่อขยายบริการระบบบริหารจัดการพลังงานของบ้าน...

ภารกิจของ บ้านปู เน็กซ์ กับการใช้โซลูชันพลังงานฉลาด ตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจแห่งอนาคต และสร้างชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

การใช้พลังงานสะอาดต้องใช้อย่าง “ฉลาดและยั่งยืน” ยิ่งขึ้น “โซลูชันพลังงานฉลาด” จากบ้านปู เน็กซ์ จึงเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้โลก ธุรกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตที่...

Banpu NEXT เดินหน้าสร้าง New S-Curve ดันเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เน้นขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Data

Banpu NEXT เปิดแผน 5 ปี ขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter พร้อมดันเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสร้าง New S-Curve ให้กับ 5 ธุรกิจหลัก เดินหน้าเพิ่มการลงทุน และขยายพอร์ตลูกค้าทุก...

Banpu Next ผนึกภูเก็ตสมาร์ทซิตี้นำโซลูชัน Smart Data Analytics ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

Banpu Next ผนึก 4 ภาคี ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้นำ‘โซลูชันฉลาดวิเคราะห์’ (Smart Data Analytics) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรับวิถีชีวิตยุคใหม่ ครอบคลุม 3 ด้านสำคัญยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย แ...

Banpu Next เดินหน้าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ให้แก่ 15 โรงเรียนในกาญจนบุรีที่ห่างไกลให้มีไฟฟ้าใช้

Banpu Next เดินหน้านำพลังงานแสงอาทิตย์มาสร้างโอกาสการเรียนรู้สู่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้ ‘โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ Light & Learn’ ปีที่ 4 พาทีมพนักงานจิตอาสา แ...

Banpu NEXT เผยโฉมโซลูชัน e- PromptMove พร้อมผลิตและกักเก็บไฟฟ้าพลังงานสะอาดแบบเคลื่อนที่

Banpu NEXT นำความเชี่ยวชาญ ในแวดวงธุรกิจพลังงานรวมถึงเทคโนโลยี และโซลูชันด้านพลังงานสะอาดมาพัฒนาเป็นต้นแบบชุดเครื่องผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Off-grid...

กรมเจ้าท่า x สวทช. ผนึก บ้านปูเน็กซ์ x สกุลฎ์ซี ลงนามพัฒนาผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าในไทย

4 ภาคีจากภาครัฐ และเอกชน กรมเจ้าท่า สวทช. ผนึก บ้านปูเน็กซ์ และบริษัท สกุลฎ์ซี ลงนามบันทึกข้อตกลงด้าน ‘การพัฒนาการออกแบบ การผลิต และมาตรฐาน สำหรับเรือไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอด...

บ้านปูฯ ลุยขยายพอร์ตพลังงานสะอาดส่ง BANPU NEXT ชู 6 ธุรกิจย่อยบุกตลาดพลังงาน

บ้านปูฯ เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานเต็มรูปแบบ ด้วย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (BANPU NEXT) ซึ่งมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 674 เมกะวัตต์ ล่าสุดเปิดเกมรุกเต็มส...

บ้านปูทุ่ม 2.4 หมื่นล้านซื้อเเหล่งก๊าซบาร์เนตต์ขึ้นเเท่นผู้นำธุรกิจพลังงานในอเมริกา

บ้านปูประกาศแผนธุรกิจของปี 2020 โดยเผยถึงการขยายโครงการสำคัญทั้งในส่วนของ บ้านปูและบ้านปูเพาเวอร์ ที่ได้เดินหน้ากลยุทธ์ Greener ขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง...