เป็นข่าวใหญ่ของแวดวงธุรกิจทีเดียว เมื่อบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ประกาศคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH ด้วยราคาหุ้นละ 125 บาท เป็นมูลค่ารวม 85,612 ล้านบาท แต่หากมีการปรับการเสนอราคาซื้อ มูลค่าของหุ้นทั้งหมดอาจสูงถึง 102,735 ล้านบาท

ด้าน BDMS ระบุว่า การเข้าซื้อกิจการเป็นเพื่อลงทุนในธุรกิจการแพทย์ที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านการบริการทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง รวมถึงการขยายตัวของความต้องการรับบริการทั้งในประเทศและภูมิภาค โดยมองว่า BH เป็นกิจการที่ดีและมีศักยภาพ เป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยแบะต่างชาติ โดยเฉพาะตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิก

ด้านรายละเอียดการซื้อขาย BDMS จะเสนอซื้อหุ้นของ BH จำนวน 546,328,351 หุ้น คิดเป็น 74.83 เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,210,865 หุ้น คิดเป็น 0.17 เปอร์เซ็นต์ และหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ประกกอบด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพบำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1 และหุ้นกู้แปลงสภาพบำรุงราษฎร์ ชุดที่ 2 ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญของ BH ได้จำนวน 137,362,636 หุ้น รวมมูลค่าหลักทรัพย์ 85,612,731,500 หรือหากมีการต่อรองอาจสูงถึง 102,735,277,800 บาท

ล่าสุด BH ได้ออกจดหมายรับทราบความประสงค์เข้าถือหลักทรัพย์ของ BDMS กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

RELATED ARTICLE

Responsive image

8 ภาพยนต์และสารคดีจาก Netflix ที่นักลงทุนทุกคนควรดู

8 ภาพยนต์และสารคดีจาก Netflix ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ เป็นเครื่องเตือนใจ และให้ความผ่อนคลายกับผู้ประกอบการหลาย ๆ คนในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจนี้...

Responsive image

10 อันดับมหาเศรษฐีไทยปี 2020

Forbes ได้เผย 50 อันดับอภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 202 โดยพี่น้องเจียรวนนท์ยังครองอันดับ 1 เช่นเดิม โดยหลังจากการวัดมูลค่าทรัพย์สินของ 50 มหาเศรษฐีมีมูลค่าอยู่ที่ 1.32 แสนล้านเหรียญ (4...

Responsive image

Lay Off หรือ ล้มละลาย การตัดสินใจอันชาญฉลาดของ CEO จาก Gravity

แดน ไพรซ์ (Dan Price) CEO บริษัท Gravity ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติ COVID-19 ทำให้เขาต้องทำการตัดสินใจครั้งใหญ่ระหว่าง 'Lay off' หรือ 'ล้มละลาย' แต่เขานั้นปฎิเสธที่จะใช้ว...