BIOTEC ปี 65 ทุบสถิติกำไร 110.76% ส่วนปี 66 เตรียมลุยลงทุนธุรกิจกลีเซอรีน - Battery สร้างมูลค่าเพิ่ม | Techsauce

BIOTEC ปี 65 ทุบสถิติกำไร 110.76% ส่วนปี 66 เตรียมลุยลงทุนธุรกิจกลีเซอรีน - Battery สร้างมูลค่าเพิ่ม

BIOTEC ปี 65 ทุบสถิติ รายได้ 1,277.44% กำไร 110.76% ส่วนปี 66 ลุยลงทุนธุรกิจกลีเซอรีน Battery สร้างมูลค่าเพิ่ม


บมจ.ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค (“BIOTEC”) เสิร์ฟข่าวดี โชว์งบปี 2565 สร้างผลดำเนินงานทุบสถิติ โกยรายได้จากการขายและให้บริการ แตะ 4,455.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,277.44% (YoY) และกำไรสุทธิ 163.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110.76% แจ้งภาพรวมธุรกิจเติบโต รับอานิสงส์จากธุรกิจเดินเรือ – ธุรกิจน้ำมันปาล์ม - กลีเซอรีน เติบโตโดดเด่น ด้าน กรรมการผู้จัดการ “รุ่งนิรันดร์ ตั้งสุรกิจ” ประกาศ เดินเกมรุกธุรกิจปี 2566 เร่งเครื่องต่อยอดธุรกิจกลีเซอรีน - Battery Energy Storage หวังสร้างมูลค่าเพิ่มการเติบโตของรายได้อย่างยั่งยืน

บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน) หรือ BIOTEC ผู้ดำเนินธุรกิจ Holding Company โดยการลงทุนผ่านบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ธุรกิจพาณิชย์นาวี ธุรกิจน้ำมันปาล์มซึ่งผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล และกลีเซอรีน แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลการดำเนินงานงวดปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 4,455.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,277.44% เมื่อเทียบจากปีก่อน (YoY) ที่มีรายได้ 323.45 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ ที่ 163.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110.76% เมื่อเทียบจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 77.70 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากธุรกิจพาณิชย์นาวี 539.31 ล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล และกลีเซอรีน มีรายได้ 3,916.01 ล้านบาท  

 ทั้งนี้สาเหตุที่ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น ในปี 2565 เนื่องจาก บริษัทฯมีการปรับกลยุทธ์ด้านการลงทุนใหม่ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว  โดยเข้าไปลงทุนในธุรกิจด้านผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล และกลีเซอรีน จึงทำให้ปี 2565 บริษัทฯมีการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันไบโอดีเซล เป็นปีแรก และคาดว่าธุรกิจดังกล่าวจะเป็นธุรกิจดาวเด่นของ “BIOTEC” ตั้งแต่ปี2566 เป็นต้นไป  

คุณรุ่งนิรันดร์ ตั้งสุรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน) หรือ “BIOTEC” เปิดเผยถึงกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2566 ว่า บริษัทฯยังคงเดินหน้าสยายปีกต่อยอดธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล ธุรกิจด้านกลีเซอรีน และล่าสุด ประกาศเข้าลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนประเภท Solar และ Battery Energy Storage ซึ่งเป็นธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มธุรกิจดังกล่าวที่ “BIOTEC” ลงทุน จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต

สำหรับแผนธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนต่อยอดขยายการลงทุนในธุรกิจด้านกลีเซอรีน ซึ่งจะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างความโดดเด่นและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจได้ เพราะกลีเซอรีน เป็นเคมีภัณฑ์จากธรรมชาติ ที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในรูปแบบกลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ใช้กลีเซอรีนเป็นส่วนผสมในการผลิต จึงทำให้ความต้องการในการใช้กลีเซอรีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมความงาม อุตสาหกรรมอาหาร  และอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ เป็นต้น 

บริษัทฯ มองทิศทางการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้กลีเซอรีนดิบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากโรงงานผลิตไบโอดีเซล 2 โรง ในกลุ่ม BIOTEC ที่มีประมาณ 50-60 ตัน/วัน มาทำให้บริสุทธิ์มากขึ้น โดยผ่านกระบวนการกลั่นกลีเซอรีน ให้กลายเป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ซึ่งจะมีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.50 ขึ้นไป ซึ่งบริษัทฯ มองว่า ตลาดกลีเซอรีนมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีมูลค่าการเติบโตสูงถึง 7.21 พันล้านบาทภายในปี 2573 ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่สำหรับการขายส่งออกกลีเซอรีนบริสุทธิ์โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีน ฝั่งเอเชียแปซิฟิก และฝั่งยุโรปตะวันตก ที่มีความต้องการในการใช้และมีสัดส่วนในการนำเข้ากลีเซอรีนค่อนข้างสูง

ทั้งนี้ จากการขยายการลงทุนดังกล่าว จะทำให้กลีเซอรีนบริสุทธิ์มีราคาขายที่สูงกว่ากลีเซอรีนดิบประมาณ 2-3 เท่า จึงทำให้ตลาดกลีเซอรีนบริสุทธิ์เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ และคาดว่ากำไรจะโตขึ้นจากเดิมสูงถึง 30% ในอนาคต บริษัทฯ จึงเห็นโอกาสในการขับเคลื่อนและเล็งเห็นการสร้างอัตราการเติบโตเพื่อต่อยอดธุรกิจในระยะยาวได้

อย่างไรก็ตาม นอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล และแผนการต่อยอดธุรกิจด้านกลีเซอรีน ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯแล้ว บริษัทฯยังมีแผนขยายการลงทุนสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนประเภท Solar และ Battery Energy Storage  ประเภท โซลิดสเตต (Solid-state battery) เพื่อเป็นระบบอุปกรณ์กักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์สำหรับการใช้งานในภาคครัวเรือนในเฟส 1 คาดว่าจะร่วมกันศึกษาในความร่วมมือก่อสร้างโรงงานประกอบชิ้นส่วน Battery Energy Storage ในประเทศไทย ในเฟส 2  ต่อไป  ซึ่งธุรกิจดังกล่าวจะสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัทฯในอนาคตอย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

TMA เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ประเทศที่มีขีดความสามารถที่สุดในโลกโดย IMD ไทยขยับขึ้นมาอันดับที่ 25

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในโลก จัดอันดับโดย World Competitiveness Center ของ IMD ประจำปี 2567 ไทยอยู่ที่ 25 และคว้...

Responsive image

ประเทศไทยในยุค AI Economy ไม่ได้ขาดงาน แต่ขาดคนที่มีทักษะ AI

ประเทศไทยในยุค AI Economy ถึงเวลาที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ด้วยการนำประโยชน์ของ AI มาใช้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด...

Responsive image

Netflix มุ่งลงทุนซีรี่ย์เพิ่มในไทย ‘สมรสเท่าเทียม’ สร้างโอกาสนำเสนอเนื้อหาหลากหลาย

Netflix สตรีมมิ่งภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเดินหน้าสร้างหนัง ซีรี่ส์ และรายการท้องถิ่นมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรงหนุนจากสมรสเท่าเทียม...