LATEST IN Solar

“บ้านปูฯ” นำความรู้จากธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในจีน-ญี่ปุ่น พัฒนาธุรกิจโซลาร์ โซลูชันในไทย

ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศแรกๆ ในทวีปเอเชียที่มีการริเริ่มทำธุรกิจโซลาร์ฟาร์มโดยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าบริษัทพลังงานสัญชาติไทยอย่าง “บ้านปูฯ” คือหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่เข้า...

SC ASSET x BCPG เปิดตัว ‘Sun Share Project’ นำระบบ Solar Roof มาผลิตไฟฟ้าและซื้อ-ขายไฟฟ้าระหว่างกัน ผ่าน Blockchain

คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU กับคุณบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บร...

JOB