ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครผู้ว่าการธนาคารคนใหม่ นั่งแทนวิรไทย สันติประภพ | Techsauce

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครผู้ว่าการธนาคารคนใหม่ นั่งแทนวิรไทย สันติประภพ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการแห่งธนาคารประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าการ ธปท.) ที่จะมาแทนนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. คนปัจจุบันที่จะครบวาระในเดือนกันยายนนี้

โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง และจะต้องมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านการเงินการธนาคาร โดยตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีการดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปีติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 

ผู้ที่สนใจสามารถที่จะยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 16 มิถุนายน 2563 และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Pages/BOTGovernor_Recruit2020.aspx


RELATED ARTICLE

Responsive image

CRM for SME: Boost Your Customers’ Experience, Boost Your Business

เตรียมความพร้อมให้ SMEs สู้การเปลี่ยนแปลง กับงาน Virtual Series EP.3 ในหัวข้อ CRM for SME: Boost Your Customers’ Experience, Boost Your Business...

Responsive image

เจาะอนาคตโลกการเงินในยุค Cloud และเทรนด์ FinTech นับจากนี้

เพื่อสร้างความตระหนักและจับเทรนด์โลกการเงินอย่างทันท่วงที Oracle ร่วมมือกับ Techsauce จัดงาน Virtual Event FinTech Trends in the Era of the Cloud รวม Speakers ผู้เ้ชี่ยวชาญในวงการ...

Responsive image

Techsauce ร่วมกับ Slingshot ยกระดับบริการองค์กรธุรกิจไทย Upskill & Reskill บุคลากร ให้ทันยุค Digital Disruption

Techsauce ผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญกับ “Slingshot Group” มุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรธุรกิจไทย นำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญยกระดับการให้บริการพัฒนาทักษะ Hard Skill และ Power Skill ...