ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครผู้ว่าการธนาคารคนใหม่ นั่งแทนวิรไทย สันติประภพ | Techsauce

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครผู้ว่าการธนาคารคนใหม่ นั่งแทนวิรไทย สันติประภพ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการแห่งธนาคารประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าการ ธปท.) ที่จะมาแทนนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. คนปัจจุบันที่จะครบวาระในเดือนกันยายนนี้

โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง และจะต้องมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านการเงินการธนาคาร โดยตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีการดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปีติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 

ผู้ที่สนใจสามารถที่จะยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 16 มิถุนายน 2563 และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Pages/BOTGovernor_Recruit2020.aspx


RELATED ARTICLE

Responsive image

เวทีเสวนา ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน โดยกลุ่มธุรกิจ TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ร่วมกับบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด จัดงาน “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability)” ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้การ...

Responsive image

Google Cloud ประกาศเปิดตัว Cloud Region แห่งแรกในไทย หวังยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่เฟสต่อไป

Cloud Region ในประเทศไทย จะให้บริการธุรกิจและระบบคลาวด์ศักยภาพสูงที่จำเป็นต่อองค์กร เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัล และสร้างข้อได้เปรียบใหม่ ๆ ในการแข่งขัน ตลอดจนตอกย้...

Responsive image

Rabbit Care เผยการระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL เสริมแกร่งชิงส่วนแบ่งตลาดโบรกเกอร์ประกันภัย

Rabbit Care ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัยและบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital บริษัทการลงทุนในตราสารทุนเติบโต (Growth Equity Inves...