British Council เผยสถิติเรียนต่อต่างประเทศของเด็กไทยพร้อมโอกาสของงานฝีมือในอุตสาหกรรมโลก | Techsauce

British Council เผยสถิติเรียนต่อต่างประเทศของเด็กไทยพร้อมโอกาสของงานฝีมือในอุตสาหกรรมโลก

ภาษาหนึ่งในตัวเเปรสำคัญของโอกาสทำให้หลายคนต่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะภาษาของตนให้เก่งขึ้นโดยเฉพาะหนึ่งในภาษาที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง ‘ภาษาอังกฤษ’ จากสถิติของสถาบันภาษา British Council ได้เผยว่าปัจจุบันมีผู้ใช้ภาษาอังกฤษรวมถึงผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษกว่า 2,000 ล้านคน โดย 48.6% ของเยาวชนจากเอเชียเลือกพัฒนาทักษะภาษาอักฤษเพื่อโอกาสการทำงานในต่างประเทศสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการทำงานของเยาวชนที่เลือกทำงานในสายที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 

เคยสงสัยกันหรือไม่ทำไมเยาวชนส่วนหนึ่งเรียนภาษาอังกฤษตั้งเเต่อนุบาลจนจบมหาลัยแต่ระดับทักษะภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ที่พูด อ่าน เขียน ในระดับที่ดีซะที

มร. แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย กล่าวว่า “ภาษาอังกฤษหนึ่งในซอฟท์สกิลที่สำคัญที่สุดของเยาวชนในอาเซียนโดยประเทศไทยยังคงมีอุปสรรคด้านภาษาอังกฤษอันเกิดจาก ความไม่เท่าเทียม ทักษะภาษาของครูผู้สอน วิธีการสอน และวิธีการวัดผล ”

ปัญหาด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย

เมื่อพิจารณาถึงปัญหาในภาพรวมด้านภาษาอังกฤษของประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเด็นหลัก คือ 

  • ค่าเฉลี่ยทักษะภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษระดับชั้นประถม-มัธยมศึกษามากกว่า 75% อยู่ในระดับ A2 หรือต่ำกว่า
  • ปัญหาทักษะภาษาอังกฤษในภาพรวมของประเทศไทยสะท้อนอยู่ในปัญหาความไม่เท่าเทียมในประเทศไทย
  • การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ส่วนมากยังใช้การเรียนการสอนแบบยึดตามหลักไวยากรณ์ การแปล และท่องจำ
  • ระบบการวัดผลทักษะภาษายังคงมุ่งเน้นไปที่การใช้ภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์ การอ่าน ซึ่งล้วนแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ประเทศอังกฤษคือเป้าหมายการเรียนต่ออันดับหนึ่งของเด็กไทย

“สหราชอาณาจักร เป็นจุดหมายที่คนไทยเลือกศึกษาต่อมากที่สุดเป็นอันดับ 1 มากถึง 43% และสหราชอาณาจักรมีโมเดลการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุดมศึกษา ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญของการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าด้วยการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” มร. แอนดรูว์ กล่าว

สำหรับด้านอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ สหราชอาณาจักรถือว่าเป็นจุดหมายหลักด้านอุดมศึกษาของคนไทย โดยจากสถิติจากปี 2017/18 มีนักศึกษาไทยเลือกศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรมากถึง 6,785 คน หรือคิดเป็น 43% จากจำนวนนักศึกษาไทยที่เลือกศึกษาต่อต่างประเทศจำนวน 15,738 คน โดยรองลงมาเป็น สหรัฐอเมริกา 37% ออสเตรเลีย 16% และแคนาดา 4% โดยในปีนี้ บริติช เคานซิล ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร ผ่านการจัดนิทรรศการต่อสหราชอาณาจักร 

นอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตของนักศึกษาไทยที่เลือกศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศนอกสหภาพยุโรป ที่มีจำนวนผู้เลือกศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักรมากที่สุด โดยมีสาขาวิชายอดนิยม ดังนี้

  • สาขาการจัดการธุรกิจ 41 %    
  • สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี 11.5 %
  • สาขาสังคมศาสตร์ 7 %
  • สาขากฎหมาย 6.4 %
  • สาขาการออกแบบและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5 %

Visa ทำงานในอังกฤษได้ 2 ปีหลังเรียนจบ

รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศข้อเสนอใหม่ (New Graduate Route) ที่ทำให้นักศึกษาต่างชาติสามารถอยู่เพื่อทำงานในประเทศต่อได้อีก 2 ปี โดยทางสหราชอาณาจักรได้ตั้งเป้าจะมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากถึง 600,000 คน ในปี 2030

ทุนการศึกษา โดย British Council

ในปีนี้ทาง British Council มีการมอบทุน GREAT Scholarships สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร รวม 11 ทุน มูลค่ากว่า 4,000,000 บาท และทุน IELTS Prize 2019/20 รวม 6 ทุน มูลค่ากว่า 2,800,000 บาท 

‘ภาษาเเละวัฒนธรรม’ กับการพัฒนาอุตสาหกรรมงานฝีมือท้องถิ่นของไทย

British Council ที่ผ่านมาได้มีโอกาสทำงานร่วมกับภาคธุรกิจสร้างสรรค์ทั่วโลกผ่านรูปแบบโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยน ซึ่งนำไปสู่โอกาสใหม่ๆและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวกับสหราชอาณาจักร ประเทศไทยนับเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองสูงมากประเทศหนึ่ง ซึ่งส่งผลโดยตรงกับวิถีชีวิตของคนเมือง ภายใต้ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของหน่วยงานในสหราชอาณาจักร  British Council จึงมุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมงานหัตถกรรมและเมืองสร้างสรรค์ของไทย

มร. แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย กล่าวว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักของสหราชอาณาจักร ถ้าหากเราสามารถพัฒนา ยกระดับการจัดการและแก้ปัญหาเรื่องทัศนคติของคนไทยที่มีต่องานหัตถกรรมได้ เราจะสามารถใช้ทักษะฝีมืองานหัตถกรรมที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมเดิมของคนไทย เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศได้”

British Council มองว่าศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์คือหัวใจที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยคนไทยมีทักษะฝีมือด้านหัตถกรรมที่โดดเด่นและประกอบอาชีพด้านงานหัตถกรรมมากถึงกว่า 300,000 คน และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนอย่างมากมาย แต่ส่วนมากยังเป็นการสนับสนุนที่ไม่ครบวงจรและทับซ้อนกันเองอยู่มาก ประกอบกับปัญหาในเรื่องมุมมองของคนไทยที่มีต่อมูลค่าของงานหัตถกรรม ที่มองว่างานหัตถกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันและไม่ได้มีมูลค่าสูง 

การแข่งขันในตลาดปัจจุบันจึงแข่งกันที่ราคา ทำให้ธุรกิจงานหัตถกรรมที่เป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยยังไม่เติบโตเท่าที่ควร โดยที่ผ่านมา British Council ได้ทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร กลุ่มนักออกแบบชาวไทย และชาวบ้าน ช่างฝีมือ กว่า 3,000 คน และกว่า 200 แบรนด์ เพื่อเสริมสร้างทักษะฝีมืองานหัตถกรรมท้องถิ่น และในปี 2020 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Disrupt เปิดตัวกองทุน Disrupt Health Impact Fund ดึงกลุ่มธุรกิจชั้นนำร่วมลงทุน ดัน HealthTech โต

Disrupt เปิดตัวกองทุน Disrupt Health Impact Fund ตั้งเป้าเปลี่ยนแปลง Healthcare ไทยให้เข้าถึง Deep Technology ด้าน Healthcare ระดับโลก...

Responsive image

ทำไมปีนี้ SEA เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านดิจิทัลของบิ๊กเทคฯ ระดับโลก

สำรวจแนวโน้มการลงทุนด้านเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่งถูกมองว่าเป็นยุคทองแห่งเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ...

Responsive image

Apple กับโปรเจกต์ ‘Greymatter’ พร้อมโชว์ 8 ฟีเจอร์ AI ในงาน WWDC 2024

Bloomberg รายงาน Apple พร้อมเปิดตัว Project Greymatter เตรียมโชว์ฟีเจอร์ AI ในงาน WWDC 2024...