CPN เตรียมใช้เงิน 1.1 หมื่นล้านบาท ทำ Tender Offer บ.สยามฟิวเจอร์ฯ ก่อนถอนออกจากตลาดหุ้น | Techsauce

CPN เตรียมใช้เงิน 1.1 หมื่นล้านบาท ทำ Tender Offer บ.สยามฟิวเจอร์ฯ ก่อนถอนออกจากตลาดหุ้น

CPN

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการลงนาม ในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นั้น  

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและอ้อมรวมร้อยละ 100 ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SF เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,111,781,388 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 52.15 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ว ทั้งหมดของ SF ในราคาซื้อขายหุ้นละ 12.00 บาท คิดเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 13,341,376,656 บาท เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564   ภายหลังการเข้าทําธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นและเมื่อรวมกับจํานวนหุ้นที่บริษัทฯ มีอยู่แล้ว จะทําให้สัดส่วนจํานวนหุ้นที่บริษัทฯ และเซ็นทรัลเวิลด์ถืออยู่ใน SF เป็นจํานวนทั้งสิ้น 1,199,370,588 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56.26 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF   

โดยเซ็นทรัลเวิลด์มีหน้าที่ต้องทําคําเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด (Tender Offer) ของ SF เป็นจํานวนทั้งสิ้น 932,550.343 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 43.74 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF) ในราคาเดียวกันกับราคา ซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ราคาหุ้นละ 12.00 บาท คิดเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 11,191 ล้านบาท โดยภายหลังจากการทําคําเสนอซื้อ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิกถอน SF ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ ต่อไป  ข่าวจาก SET


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

คาโบสุ น้องหมาสัญลักษณ์ Dogecoin กลับดาวหมาแล้ว

ข่าวเศร้าวงการคริปโตและคนรักสุนัข Kabosu (คาโบสุ) น้องหมาสายพันธุ์ชิบะ ที่เชิดหน้าชูตาเป็นสัญลักษณ์ของ Dogecoin (DOGE) กลับดาวหมาแล้ว...

Responsive image

พนักงาน Call Center ไม่ใช่สนามอารมณ์ SoftBank ผุดไอเดียพัฒนา AI ปรับเสียงลูกค้าให้น่าฟัง

พนักงาน Call Center จะไม่เป็นสนามอารมณ์ของลูกค้าอีกต่อไป ! เพราะ SoftBank บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่จะใช้ AI ปรับน้ำเสียงเกรี้ยวกราดของลูกค้าให้ใจเย็นลง...

Responsive image

Korean Air สร้าง AI Contact Center แพลตฟอร์มติดต่อสื่อสารและบริการลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ขับเคลื่อนโดย AI

Korean Air ร่วมมือกับ Amazon Web Services (AWS) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีคลาวด์พัฒนาแพลตฟอร์ม AI Contact Center (AICC) ที่ดึงเอา AI มาใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการของศูนย์บริการลูกค้...