CyberAgent Capital, Winvestment และ อ่างแก้วโฮลดิ้ง ลงทุนใน Horganice รอบ Series A | Techsauce

CyberAgent Capital, Winvestment และ อ่างแก้วโฮลดิ้ง ลงทุนใน Horganice รอบ Series A

CyberAgent Capital ร่วมกับ Winvestment และ อ่างแก้วโฮลดิ้ง ประกาศร่วมลงทุนใน Horganice ดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยกว่า 35 ล้านบาท การลงทุนในรอบนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้า ตลอดจนเพิ่มบริการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 และเพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดขยายธุรกิจออกต่างประเทศ

นายธนฉัตร ตั้งศรีวงศ์ ประธานกรรมการบริหารประจำประเทศไทย บริษัท ไซเบอร์เอเจนท์ แคปิทัล คัมพานี ลิมิเต็ด เปิดเผยว่า การที่บริษัท ไซเบอร์เอเจนท์ แคปิทัล คัมพานี ลิมิเต็ด ตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนในฐานะผู้นำรอบการระดมทุนรอบนี้ มีปัจจัยสนับสนุนหลัก มาจากการที่เราเห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของ Horganice ในฐานะ Property Technology (Proptech) อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ในหลากหลายมิติ นอกเหนือไปจากทีมผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด

ประการแรก คือ อุตสาหกรรรมดั้งเดิมที่บริษัทประกอบการอยู่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหอพัก อพาร์ตเมนท์ คอนโดมิเนียมขนาดเล็ก รวมถึงพื้นที่ให้เช่าใช้เพื่ออยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทางบริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบครบวงจร ช่วยให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ มีความสะดวก ประหยัดเวลา และช่วยลดต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยยกระดับการใช้ชีวิตของผู้เช่าที่อยู่อาศัยในอสังหาฯ นั้นๆ ได้อย่างดีเยี่ยม และจากการเข้าไปตรวจสอบวิเคราะห์สถานะการประกอบการของบริษัทในเชิงลึก พบว่าผู้ใช้งานมีอัตราการใช้งานระบบที่สูงอย่างยิ่ง อีกทั้งมีความต่อเนื่อง เหนียวแน่น ยาวนาน นี่เป็นภาพสะท้อนที่มีนัยสำคัญ บ่งบอกว่าระบบของ Horganice ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งในตลาดอย่างชัดเจน

ประการที่สอง เราเล็งเห็นว่า ‘จุดเจ็บปวด’ (Pain Points) หรือปัญหาที่ทาง Horganice มีความตั้งใจที่จะเข้าไปแก้ไข ไม่ได้จำกัดขอบเขตอยู่ที่ผู้ใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น จากการค้นคว้าข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เราพบว่าแทบทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ก็ประสบกับปัญหานี้เช่นกัน และในหลายๆ ตลาด ยังมีพื้นที่การแข่งขันที่เปิดกว้าง ไม่มีเจ้าตลาดที่ถือครองส่วนแบ่งอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หรือในบางประเทศ ก็ไม่มีผู้ประกอบการพยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเลย ทำให้เราได้มองเห็นโอกาส เห็นความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่จะขยายการประกอบการของ Horganice ออกนอกประเทศไทย ซึ่งทาง ไซเบอร์เอเจนท์ แคปิทัล เองก็มีฐานในการดำเนินการอยู่ทั้งในไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และญี่ปุ่น รวมถึงมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการช่วยธุรกิจขยายการเติบโตไปยังต่างประเทศ จุดร่วมดังกล่าว ทำให้ Horganice เป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีก

ประการสุดท้าย คือการที่ทางบริษัท สามารถนำเทคโนโลยีเดียวกัน มาใช้แก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันในอุตสาหกรรมตลาดสดและตลาดนัด ซึ่งเป็นอุตสาหรรมที่มีขนาดใหญ่ มีเม็ดเงินไหลรวมกันอยู่มหาศาล แต่ถูกมองข้ามมาโดยตลอด อาจเป็นเพราะการเข้าไปแก้ไขปัญหาในอุตสาหรรมนี้ มีความท้าทายเกินไป ใช้ทรัพยากรมากมายมหาศาล ไม่คุ้มค่าการลงทุนในระยะต้นสำหรับผู้ประกอบการทั่วไป แต่ทาง Horganice ได้ระดมสมองทำการค้นคว้า หาข้อมูลลูกค้าในเชิงลึกและได้ตกผลึกแล้วว่า กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของตลาดและผู้เช่าแผง มีลักษณะของปัญหาในองค์รวม คล้ายคลึงกับเจ้าของหอพักและผู้เช่าอาศัย และใช้การปรับมุมคิดจากการบริหารห้องเช่า มาเป็นการจัดการแผงเช่า โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่ และพัฒนาระบบ Myket Pro ขึ้นมาและยิ่งไปกว่านั้น ประเด็นที่สำคัญที่สุด คือการได้รับโอกาสทำงานร่วมกับตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน โอกาสดังกล่าวเปิดเวทีให้ Horganice ได้พิสูจน์ตัวเองกับโจทย์ที่มีความท้าทายอย่างยิ่งยวด เป็นโอกาสที่มาจากความตั้งใจของตลาดไทที่จะปฏิวัติอุตสากรรมตลาดและหลังจากทำงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี ทางตลาดไทก็ผันตัวเอง ขยับสถานะจากการเป็นลูกค้าผู้ใช้งานระบบ มาเป็นผู้ร่วมลงทุนในบริษัทในท้ายที่สุด ซึ่งนี่คือตัวอย่างที่มีพลังเหนือคำพูดใดๆ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพของระบบบริการจัดการที่พัฒนาโดยทีม Horganice 

ปัจจัยหลักทั้งสามประการ ประกอบเป็นภาพที่สร้างความเชื่อมั่นในแก่เราในฐานะนักลงทุน และเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยผลักดันให้การลงทุนนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานบริษัท วินเวสต์เม้นท์ จำกัด และผู้ถือหุ้นบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด หรือ ตลาดไท เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดไทมีจำนวนแผงค้ามากกว่า 5,000 แผง ผู้ค้ามากกว่า 3,500 ราย และปี 2566-2568 นี้ตลาดไทยังมีแผนก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อขยายพื้นที่ตลาด โดยเฉพาะตลาดสดขนาดพื้นที่ 8,000 ตรม. ตลาดปลาและอาหารทะเลขนาดพื้นที่ 8,000 ตรม. และตลาดเนื้อสัตว์ที่จะเป็นอาคารตลาดปรับอากาศมาตรฐานระดับสากลขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ 6,000 ตรม. ซึ่งจะทำให้ตลาดไทมีหมวดหมู่สินค้าที่ครบครันยิ่งขึ้นจากเดิมที่โดดเด่นด้านผักและผลไม้ ตอบโจทย์ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคแบบครบวงจร  แพลตฟอร์ม Myket Pro ที่พัฒนาโดยบริษัท Horganice จะเข้ามาช่วยสร้างระบบการทำงานที่ดี ลดข้อผิดพลาด และทำให้ตลาดสามารถขยายธุรกิจโดยยกระดับบริการที่ดีขึ้น และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

จึงเป็นที่มาของการที่ “ตลาดไท” ดึงบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนของครอบครัวภัทรประสิทธิ์ เข้าร่วมลงทุนรอบ Series A ของฮอร์แกไนซ์ ผู้นำตลาดแพลตฟอร์มการบริหารจัดการพื้นที่เช่าในประเทศไทย โดยฮอร์แกไนซ์ได้นำแพลตฟอร์มบริหารหอพักและอพาร์ตเม้นท์มาปรับปรุงต่อยอดร่วมกับตลาดไท ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน พัฒนาแพลตฟอร์ม Myket Pro เพื่อบริหารแผงค้าและพื้นที่เช่าสำหรับธุรกิจตลาด

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทน มช. หนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัทอ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัด เผยถึง การพิจารณาร่วมทุนในการระดมทุนของบริษัทฮอร์แกไนซ์ จำกัด รอบ Series-A นี้ ซึ่งบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัด ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตของ Horganice ที่จะสามารถกระโดดเข้าสู่ธุรกิจชั้นนำในระดับเอเชียได้ไม่ยาก ประกอบกับแผนธุรกิจที่ชัดเจนพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้บริหารพิจารณาร่วมทุนในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนลงทุนในบริษัท Startup ที่มีศักยภาพรายแรกของอ่างแก้ว โฮลดิ้ง อีกทั้งยังจะเป็นต้นแบบในการลงทุนในบริษัท Startup ของมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้ มช. จะนำระบบดิจิทัลแฟลตฟอร์มของบริษัท มาใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายต่อการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบันอีกด้วย

นายธนวิชญ์ ต้นกันยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบัน Horganice ให้บริการระบบบริหารจัดการให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 20,000 ราย ครอบคลุมห้องพักมากกว่า 1,000,000 ห้อง และ ช่วยในการจัดเก็บค่าเช่ามากถึง 6,000 ล้านบาทต่อปี 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้มุ่งทำตาม พันธกิจของเราคือการนำการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเข้าสู่โลกดิจิทัลในยุคใหม่ และทำให้ทั้งผู้เช่าและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีความกังวลใจ เราเชื่อว่าเม็ดเงินลงทุนในรอบนี้จะช่วยให้ทีมเราสามารถก้าวเดินต่อและทำตามคำมั่นสัญญาและเดินข้าใกล้พันธกิจของเรามากยี่งขึ้น 

และการรับเงินลงทุนในครั้งนี้เป็นมิติใหม่ของ Horganice ทั้งเงินลงทุนจาก CyberAgent Capital เป็นเงินลงทุนจากกองทุนต่างประเทศครั้งแรกของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์กลยุทธ์ในการขยาย Horganice ออกนอกประเทศไทย ตามแผนที่วางไว้ 

รวมถึง “ตลาดไท” ที่ ดึง บริษัท วินเวสต์เม้นท์ จำกัด บริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนของครอบครัวภัทรประสิทธิ์ เข้าร่วมลงทุนในรอบนี้เป็นการขยับสถานะจากการเป็นลูกค้าผู้ใช้งานระบบ มาเป็นผู้ร่วมลงทุนในบริษัท และพร้อมจะผลักดัน Myket Pro แพลตฟอร์มบริหารจัดการธุรกิจตลาด เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมตลาดสดและตลาดนัด ซึ่งเป็นอุตสาหรรมที่มีขนาดใหญ่ มีเม็ดเงินไหลรวมกันอยู่มหาศาล แต่ถูกมองข้ามมาโดยตลอด 

นอกจากนั้นเงินลงทุนจาก ริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็น University Holding Company ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในความภูมิใจของบริษัทที่ได้รับการลงทุนในครั้งนี้เพราะ นับเป็นครั้งแรกที่ทางบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพสูง และมีการต่อยอดการลงนาม MOU กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำระบบบริหารจัดการหอพักของบริษัทมาใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายต่อการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบัน


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

นักการเมืองแอบใช้ ChatGPT ร่างกฏหมาย และสภาเมืองพิจารณาให้ผ่าน

กฏหมายควบคุม AI ยังไม่เกิด และ AI ดันร่างกฏหมายเองได้ก่อนซะงั้น นักการเมืองท้องถิ่นบราซิลใช้ ChatGPT ร่างกฏหมายใหม่ขึ้นมา และที่น่าตกใจคือร่างกฏหมายฉบับนั้นผ่านด้วย...

Responsive image

‘Imagine with Meta’ AI เจนภาพจาก Prompt ใช้งานฟรีบนเว็บไซต์ พร้อมป้องกัน AI เจนภาพไม่เหมาะสม

Meta เปิดตัว "Imagine with Meta" AI gen รูปจาก Prompt ประสบการณ์ใหม่ของการเจนรูปบนเว็บไซต์ที่เปิดให้ใช้งานได้ฟรี...

Responsive image

Gemini โมเดล AI ทรงพลังที่สุดจาก Google พร้อมความสามารถสุดลํ้าที่เหนือกว่า GPT-4

Google เปิดตัว Gemini โมเดล AI ที่ทรงพลังที่สุดจาก Google ก้าวสำคัญในการพัฒนา AI ด้วยความสามารถหลากหลาย และพร้อมก้าวเป็นคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีของ OpenAI...