CyberAgent Capital, Winvestment และ อ่างแก้วโฮลดิ้ง ลงทุนใน Horganice รอบ Series A | Techsauce

CyberAgent Capital, Winvestment และ อ่างแก้วโฮลดิ้ง ลงทุนใน Horganice รอบ Series A

CyberAgent Capital ร่วมกับ Winvestment และ อ่างแก้วโฮลดิ้ง ประกาศร่วมลงทุนใน Horganice ดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยกว่า 35 ล้านบาท การลงทุนในรอบนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้า ตลอดจนเพิ่มบริการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 และเพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดขยายธุรกิจออกต่างประเทศ

นายธนฉัตร ตั้งศรีวงศ์ ประธานกรรมการบริหารประจำประเทศไทย บริษัท ไซเบอร์เอเจนท์ แคปิทัล คัมพานี ลิมิเต็ด เปิดเผยว่า การที่บริษัท ไซเบอร์เอเจนท์ แคปิทัล คัมพานี ลิมิเต็ด ตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนในฐานะผู้นำรอบการระดมทุนรอบนี้ มีปัจจัยสนับสนุนหลัก มาจากการที่เราเห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของ Horganice ในฐานะ Property Technology (Proptech) อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ในหลากหลายมิติ นอกเหนือไปจากทีมผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด

ประการแรก คือ อุตสาหกรรรมดั้งเดิมที่บริษัทประกอบการอยู่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหอพัก อพาร์ตเมนท์ คอนโดมิเนียมขนาดเล็ก รวมถึงพื้นที่ให้เช่าใช้เพื่ออยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทางบริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบครบวงจร ช่วยให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ มีความสะดวก ประหยัดเวลา และช่วยลดต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยยกระดับการใช้ชีวิตของผู้เช่าที่อยู่อาศัยในอสังหาฯ นั้นๆ ได้อย่างดีเยี่ยม และจากการเข้าไปตรวจสอบวิเคราะห์สถานะการประกอบการของบริษัทในเชิงลึก พบว่าผู้ใช้งานมีอัตราการใช้งานระบบที่สูงอย่างยิ่ง อีกทั้งมีความต่อเนื่อง เหนียวแน่น ยาวนาน นี่เป็นภาพสะท้อนที่มีนัยสำคัญ บ่งบอกว่าระบบของ Horganice ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งในตลาดอย่างชัดเจน

ประการที่สอง เราเล็งเห็นว่า ‘จุดเจ็บปวด’ (Pain Points) หรือปัญหาที่ทาง Horganice มีความตั้งใจที่จะเข้าไปแก้ไข ไม่ได้จำกัดขอบเขตอยู่ที่ผู้ใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น จากการค้นคว้าข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เราพบว่าแทบทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ก็ประสบกับปัญหานี้เช่นกัน และในหลายๆ ตลาด ยังมีพื้นที่การแข่งขันที่เปิดกว้าง ไม่มีเจ้าตลาดที่ถือครองส่วนแบ่งอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หรือในบางประเทศ ก็ไม่มีผู้ประกอบการพยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเลย ทำให้เราได้มองเห็นโอกาส เห็นความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่จะขยายการประกอบการของ Horganice ออกนอกประเทศไทย ซึ่งทาง ไซเบอร์เอเจนท์ แคปิทัล เองก็มีฐานในการดำเนินการอยู่ทั้งในไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และญี่ปุ่น รวมถึงมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการช่วยธุรกิจขยายการเติบโตไปยังต่างประเทศ จุดร่วมดังกล่าว ทำให้ Horganice เป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีก

ประการสุดท้าย คือการที่ทางบริษัท สามารถนำเทคโนโลยีเดียวกัน มาใช้แก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันในอุตสาหกรรมตลาดสดและตลาดนัด ซึ่งเป็นอุตสาหรรมที่มีขนาดใหญ่ มีเม็ดเงินไหลรวมกันอยู่มหาศาล แต่ถูกมองข้ามมาโดยตลอด อาจเป็นเพราะการเข้าไปแก้ไขปัญหาในอุตสาหรรมนี้ มีความท้าทายเกินไป ใช้ทรัพยากรมากมายมหาศาล ไม่คุ้มค่าการลงทุนในระยะต้นสำหรับผู้ประกอบการทั่วไป แต่ทาง Horganice ได้ระดมสมองทำการค้นคว้า หาข้อมูลลูกค้าในเชิงลึกและได้ตกผลึกแล้วว่า กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของตลาดและผู้เช่าแผง มีลักษณะของปัญหาในองค์รวม คล้ายคลึงกับเจ้าของหอพักและผู้เช่าอาศัย และใช้การปรับมุมคิดจากการบริหารห้องเช่า มาเป็นการจัดการแผงเช่า โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่ และพัฒนาระบบ Myket Pro ขึ้นมาและยิ่งไปกว่านั้น ประเด็นที่สำคัญที่สุด คือการได้รับโอกาสทำงานร่วมกับตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน โอกาสดังกล่าวเปิดเวทีให้ Horganice ได้พิสูจน์ตัวเองกับโจทย์ที่มีความท้าทายอย่างยิ่งยวด เป็นโอกาสที่มาจากความตั้งใจของตลาดไทที่จะปฏิวัติอุตสากรรมตลาดและหลังจากทำงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี ทางตลาดไทก็ผันตัวเอง ขยับสถานะจากการเป็นลูกค้าผู้ใช้งานระบบ มาเป็นผู้ร่วมลงทุนในบริษัทในท้ายที่สุด ซึ่งนี่คือตัวอย่างที่มีพลังเหนือคำพูดใดๆ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพของระบบบริการจัดการที่พัฒนาโดยทีม Horganice 

ปัจจัยหลักทั้งสามประการ ประกอบเป็นภาพที่สร้างความเชื่อมั่นในแก่เราในฐานะนักลงทุน และเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยผลักดันให้การลงทุนนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานบริษัท วินเวสต์เม้นท์ จำกัด และผู้ถือหุ้นบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด หรือ ตลาดไท เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดไทมีจำนวนแผงค้ามากกว่า 5,000 แผง ผู้ค้ามากกว่า 3,500 ราย และปี 2566-2568 นี้ตลาดไทยังมีแผนก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อขยายพื้นที่ตลาด โดยเฉพาะตลาดสดขนาดพื้นที่ 8,000 ตรม. ตลาดปลาและอาหารทะเลขนาดพื้นที่ 8,000 ตรม. และตลาดเนื้อสัตว์ที่จะเป็นอาคารตลาดปรับอากาศมาตรฐานระดับสากลขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ 6,000 ตรม. ซึ่งจะทำให้ตลาดไทมีหมวดหมู่สินค้าที่ครบครันยิ่งขึ้นจากเดิมที่โดดเด่นด้านผักและผลไม้ ตอบโจทย์ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคแบบครบวงจร  แพลตฟอร์ม Myket Pro ที่พัฒนาโดยบริษัท Horganice จะเข้ามาช่วยสร้างระบบการทำงานที่ดี ลดข้อผิดพลาด และทำให้ตลาดสามารถขยายธุรกิจโดยยกระดับบริการที่ดีขึ้น และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

จึงเป็นที่มาของการที่ “ตลาดไท” ดึงบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนของครอบครัวภัทรประสิทธิ์ เข้าร่วมลงทุนรอบ Series A ของฮอร์แกไนซ์ ผู้นำตลาดแพลตฟอร์มการบริหารจัดการพื้นที่เช่าในประเทศไทย โดยฮอร์แกไนซ์ได้นำแพลตฟอร์มบริหารหอพักและอพาร์ตเม้นท์มาปรับปรุงต่อยอดร่วมกับตลาดไท ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน พัฒนาแพลตฟอร์ม Myket Pro เพื่อบริหารแผงค้าและพื้นที่เช่าสำหรับธุรกิจตลาด

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทน มช. หนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัทอ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัด เผยถึง การพิจารณาร่วมทุนในการระดมทุนของบริษัทฮอร์แกไนซ์ จำกัด รอบ Series-A นี้ ซึ่งบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัด ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตของ Horganice ที่จะสามารถกระโดดเข้าสู่ธุรกิจชั้นนำในระดับเอเชียได้ไม่ยาก ประกอบกับแผนธุรกิจที่ชัดเจนพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้บริหารพิจารณาร่วมทุนในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนลงทุนในบริษัท Startup ที่มีศักยภาพรายแรกของอ่างแก้ว โฮลดิ้ง อีกทั้งยังจะเป็นต้นแบบในการลงทุนในบริษัท Startup ของมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้ มช. จะนำระบบดิจิทัลแฟลตฟอร์มของบริษัท มาใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายต่อการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบันอีกด้วย

นายธนวิชญ์ ต้นกันยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบัน Horganice ให้บริการระบบบริหารจัดการให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 20,000 ราย ครอบคลุมห้องพักมากกว่า 1,000,000 ห้อง และ ช่วยในการจัดเก็บค่าเช่ามากถึง 6,000 ล้านบาทต่อปี 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้มุ่งทำตาม พันธกิจของเราคือการนำการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเข้าสู่โลกดิจิทัลในยุคใหม่ และทำให้ทั้งผู้เช่าและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีความกังวลใจ เราเชื่อว่าเม็ดเงินลงทุนในรอบนี้จะช่วยให้ทีมเราสามารถก้าวเดินต่อและทำตามคำมั่นสัญญาและเดินข้าใกล้พันธกิจของเรามากยี่งขึ้น 

และการรับเงินลงทุนในครั้งนี้เป็นมิติใหม่ของ Horganice ทั้งเงินลงทุนจาก CyberAgent Capital เป็นเงินลงทุนจากกองทุนต่างประเทศครั้งแรกของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์กลยุทธ์ในการขยาย Horganice ออกนอกประเทศไทย ตามแผนที่วางไว้ 

รวมถึง “ตลาดไท” ที่ ดึง บริษัท วินเวสต์เม้นท์ จำกัด บริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนของครอบครัวภัทรประสิทธิ์ เข้าร่วมลงทุนในรอบนี้เป็นการขยับสถานะจากการเป็นลูกค้าผู้ใช้งานระบบ มาเป็นผู้ร่วมลงทุนในบริษัท และพร้อมจะผลักดัน Myket Pro แพลตฟอร์มบริหารจัดการธุรกิจตลาด เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมตลาดสดและตลาดนัด ซึ่งเป็นอุตสาหรรมที่มีขนาดใหญ่ มีเม็ดเงินไหลรวมกันอยู่มหาศาล แต่ถูกมองข้ามมาโดยตลอด 

นอกจากนั้นเงินลงทุนจาก ริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็น University Holding Company ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในความภูมิใจของบริษัทที่ได้รับการลงทุนในครั้งนี้เพราะ นับเป็นครั้งแรกที่ทางบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพสูง และมีการต่อยอดการลงนาม MOU กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำระบบบริหารจัดการหอพักของบริษัทมาใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายต่อการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบัน


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Samsung ให้ผู้บริหาร ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ จะได้รู้สึกถึงวิกฤตที่บริษัทกำลังเจอ

Samsung ประกาศมาตรการฉุกเฉิน สั่งผู้บริหารทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ สู้พิษเศรษฐกิจโลก และเพื่อพยุงธุรกิจของบริษัทให้ไปต่อได้ท่ามกลางการแข่งขันสูง...

Responsive image

อาเซียนรับกรรม ในบทบาท ‘ถังขยะโลก’ สังเวยชีวิตคนสิ่งแวดล้อม ด้วยการค้าขยะผิดกฎหมาย

ประเทศอาเซียนรับกรรม กลายเป็นถังขยะโลก จากการ ‘ค้าขยะ’ ผิดกฎหมายที่มาจากยุโรป สะท้อนกฎหมายอ่อนแอ ไร้ระบบจัดการขยะแบบยั่งยืน...

Responsive image

มองศึก Virtual Bank ไทย เทียบชั้นผู้เล่นบนเวทีโลกได้หรือไม่

หลังจาก ธปท. เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจจัดตั้ง Virtual Bank ยื่นขอเข้ามา ส่งผลให้ธุรกิจการเงินในไทยกลับมาคึกคักมากขึ้น...