ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีได้เข้ามา disrupt ในหลายภาคส่วน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาคการศึกษา ที่ต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน นับว่าเป็นความท้าทายของประเทศไทยกับโจทย์ที่ว่า เราจะเตรียมเหล่าเจเนอเรชั่นในอนาคตให้พร้อมกับโลกข้างหน้าได้อย่างไร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับพันธมิตรด้านการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วย Code.org, ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย), สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, Microbit.org และ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ล้อมวงพูดคุยในประเด็น “การใช้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21” มุ่งสนับสนุนให้ “ดิจิทัล” เป็นตัวกลางในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนากำลังคนดิจิทัล

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการดีป้า กล่าวว่าโครงการ Coding Thailand เป็นโครงการสำคัญของ กระทรวงดีอี และ ดีป้า ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของ การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยดีป้า ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม www.CodingThailand.org ในเฟสแรกไปเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีพันธมิตรที่เป็นต้นแบบหลักสูตรอย่าง Code.org องค์กรไม่แสวงหากำไรจากสหรัฐอเมริกา พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน อย่าง ไมโครซอฟท์ กูเกิล ซิสโก้ อักษรเอ็ดดูเคชั่น และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญของโครงการ คือ เยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรสาคัญของประเทศ รวมถึงกลุ่มโรงเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทยของเรา

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการดีป้า

"โดยระยะเวลาประมาณ 4 เดือนหลักจากเปิดตัว ดีป้า มุ่งสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่าน www.CodingThailand.org โดยมีผู้เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มแล้วกว่า 6 แสนราย นอกจากนี้ ดีป้า ยังได้มีการสร้างประสบการณ์ด้านโค้ดดิ้งให้แก่ เยาวชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กับงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ซึ่งมีน้องๆ เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้การเป็น Coder และ Maker ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อป และกิจกรรมการแข่งขันกว่า 2,600 ราย และมีผู้ชมผ่านออนไลน์ในช่วงการจัดงานฯ อีกกว่า 60,040 ครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและความสนใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของเยาวชนไทย ซึ่งดีป้า จะยังคงเดินหน้าผลักดันให้ Coding Thailand เป็นแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้ในทักษะดิจิทัลโดยตั้งเป้าเข้าถึงเยาวชนกว่า 6 ล้านรายในปี 2562 และขยาย สู่ 10 ล้านรายภายใน 3 ปี"

ในส่วนของการหารือความร่วมมือกันในวันนี้ จะเป็นการบูรณาการจุดแข็งและประสบการณ์ของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันผลักดันให้ Coding Thailand เป็นต้นแบบของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในประเทศไทยที่จะใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในอนาคต โดยบทบาทสำคัญของดีป้าอย่างหนึ่งคือ ส่งเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับกำลังคนดิจิทัลของประเทศไทย ผ่านแพลตฟอร์ม CodingThailand.org ซึ่งจะมีกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบเชิงรุกโดยมุ่งมั่นในการเข้าถึงโรงเรียนและกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,000 โรงเรียน หรือประมาณ 200,000 คน และยังมีรูปแบบกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง คือ Coding Thailand Online Quiz & Challenge กิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้แบบสนุกๆ กับการแก้โจทย์ด้วยบล็อคโค้ดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ www.CodingThailand.org ชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท โดยตั้งเป้าผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2,500 ราย ทั่วประเทศ

Code.org แพลตฟอร์มการเรียนรู้ระดับโลกเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญ ที่ได้เข้ามีบทบาทในการสนับสนุนเนื้อหาการเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีนักเรียนกว่า 30 ล้านคน และ ครูราว 1 ล้านคน จากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก ที่ได้เรียนรู้บนแพลตฟอร์มของพวกเขา

คุณแพท ยงค์ประดิษฐ์ Chief Academic Officer ของ Code.org กล่าวว่า “Computer science นั้นได้เข้ามาเปลี่ยนโลก และสำหรับประเทศไทย การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เข้ามาอยู่ในหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมเด็กไทยทุกคนให้พร้อมสู่โลกอนาคต ความร่วมมือของพวกเราในอีกสิบปีต่อจากนี้ เราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในไม่ช้า บุคลากรไทย จะเป็นที่รู้จักของประชาคมโลกในฐานะผู้มีทักษะด้านดิจิทัล ที่ไม่เฉพาะแค่ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ในอินเตอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่สามารถสร้างแอพพลิเคชันได้ด้วย

คุณแพท ยงค์ประดิษฐ์ Chief Academic Officer, Code.org

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์กำลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง นี่ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทย ที่ได้มีการเตรียมพัฒนาประชากรให้พร้อมรับโลกอนาคต ซึ่งไม่ใช่แค่การนำศาสตร์นี้บรรจุเข้าไปอยู่ในหลักสูตรเท่านั้น แต่ยังได้ทำการลงทุนในทรัพยากร ในการเทรนเหล่าเทรนเนอร์ และคุณครู เพื่อมอบความรู้ให้กับนักเรียนทั่วประเทศ

การเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ และผ่านหนังสือเป็นการเรียนรู้เรื่องหนึ่ง ที่สอนให้เด็กคิด ได้ทำความเข้าใจ แต่การที่เราได้เปิดโอกาสให้เด็กได้สร้างนวัตกรรมได้นั้น ต้องผ่านการลงมือทำ ซึ่ง Microbit.org ได้ทำหน้าที่เป็นสะพาน เชื่อมโลกจินตนาการสู่โลกความเป็นจริง มีบทบาทสำคัญในการต่อยอดทักษะวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน สู่การสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ โครงงาน ในกลุ่มเยาวชนและโรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นฐานด้านความคิด พัฒนาทักษะ และกระบวนการทางความคิด

คุณวาริส แคนดรา Head of Asia ของ Microbit.org

คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กล่าวถึงมุมมองของภาคเอกชนในการใช้ดิจิทัลในการส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะ และการพัฒนาเยาวชน ว่าเป้าหมายของโมโครซอฟท์ คือเราต้องการช่วยให้ทุกคนบนโลกนี้ และทุกองค์กรได้ทำในสิ่งที่ดีขึ้น และเราเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยได้ การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งหนึ่งเรื่องที่ไมโครซอฟท์ให้ความสำคัญคือเรื่องการศึกษา เราได้มีการทำโปรแกรม Hour of Code มาเป็นเวลากว่า 3-4 ปี เราได้ทำการเทรนนิ่ง คนไปแล้วกว่าสามหมื่นคน"

คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

การร่วมมือกันในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้พาร์ทเนอร์อย่าง code.org ร่วมจับมือใน กิจกรรม Hour of Code 2018 ที่จะเกิดในช่วงเดือนธันวาคม ที่ได้มอบแพลตฟอร์มให้เราสามารถนำใช้ในการจัดสัมนา เวิร์คช็อป และสร้างกิจกรรมร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผ่านการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน

นอกจากนี้ อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำด้านนวัตกรรม และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนครบวงจร ได้รับการแต่งตั้ง จาก Code.org ให้เป็น International Professional Development Partner ร่วมสนับสนุนด้านหลักสูตรการเรียนรู้ให้เหมาะกับบริบทในประเทศไทย โดยการพูดคุยกันในวันนี้เพื่อการบูรณาการและกำหนด เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นทักษะสาคัญ และจำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21

คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงมุมมองของภาคเอกชนในการใช้ดิจิทัลในการส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะ และการพัฒนาเยาวชน ว่าที่คุณครู และเด็กๆ สามารถใช้ทักษะที่ได้จากวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบการเรียนรู้ได้ แต่ในประเทศไทยไม่มีครูที่ทำการสอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันนี้เรื่องนี้ได้เข้ามาอยู่ในหลักสูตรของการศึกษาประเทศไทย โจทย์ก็คือ เราจะทำอย่างไร ในการออกแบบแผนการสอน และต้องทำการปูพื้นฐาน เริ่มแรกตั้งแต่ก่อนที่จะทำอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำ

คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณครูจะนำ CodingThailand.org เข้ามาประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างไร?

คุณตะวัน : สิ่งเหล่านี้ต้องถูกออกแบบทั้งนั้น ครูต้องตั้งโจทย์ได้ ต้องดึงทรัพยากรต่างๆ เข้ามาบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอนในจังหวะที่เหมาะสม นอกจากนี้คุณครูจะต้องแจกการบ้าน ให้เด็กได้ไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง นอกเวลาเรียน สิ่งเหล่านี้คือกระบวนการสอนที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราได้ร่วมกันสร้างชึ้นมา และได้นำไปสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้คุณครูจำนวนมาก

สุดท้ายคือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมมือในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน CodingThailand.org สู่โรงเรียนกว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและบูรณาการการเรียนรู้จาก แพลตฟอร์มสู่อุปกรณ์สมาร์ตดีไวซ์เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม

ผศ.อัครเดช วัชระภูพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า ทุกเวลาที่ผ่านไปคือเราช้ากว่าประชาคมโลก Digital Literacy เรายังตามหลังประชาคมโลก ซึ่งการที่คนสามารถใช้ LINE และใช้สมาร์ทโฟนได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าจะมี Digital Literacy อีกทั้งในอนาคต Digital Economy ก็ไม่ใช่แค่การสามารถคิดเลขได้เท่านั้น"

ผศ.อัครเดช วัชระภูพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

การพัฒนาให้คนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นั้นยังมีความท้าทายเนื่องจากกำแพงทางภาษา ซึ่งการที่จะไปสู่จุดหมายนั้น เราทำงานคนเดียวไม่ได้แน่นอน นี่จึงเป็นที่มาในการที่เราจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกับ code.org มาช่วยในแพลตฟอร์มของไทยอย่าง codingthailand.org ในการช่วยเทรนเหล่าเทรนเนอร์ และคุณครู เราได้ Microbit มาช่วยเชื่อมโลกแห่งจินตนการเข้าสู่โลกความเป็นจริง ทางมโครซอฟท์เข้ามาเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มพาร์ทเนอร์ และอักษร เอ็ดดูเคชั่น ในการเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้"

ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องประกอบด้วยผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นโอกาสดีของประเทศไทยในการโอกาสกับคนที่มีศักยภาพ การที่จะบอกว่าเขียนโปรแกรมเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์นั้นอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป จุดเริ่มต้นและหัวใจสำคัญของศาสตร์นี้คือ การคิดอย่างเป็นระบบ สามารถมองสิ่งที่มันคลุมเครือหรือไม่แน่นอน ออกมาให้เป็นระบบ ประกอบกันเป็นรูปเป็นร่าง หากทำสิ่งเหล่าได้ คุณจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้บริโภคเท่านั้น คุณจะเป็นผู้สร้าง และจะเป็นผู้ผลักดันให้ประเทศไทยมีศักยภาพเชิงปริมาณของผู้ที่มีทักษะดิจิตัลได้"

RELATED ARTICLE

Responsive image

depa เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “Make The Future, Coding Thailand” 

โอกาสสำหรับการร่วมสร้างอนาคตประเทศ ไปกับ Coding Thailand  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “Make The Future, Coding Thailand” ......

Responsive image

Microsoft จับมือ depa ตั้งเป้าเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมให้แก่เยาวชน 50,000 คน

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เปิดตัวโครงการฝึกอบรมทักษะเชิงดิจิทัลแก่อาจารย์จำนวน 500 คน จ...

Responsive image

เฌอปราง BNK48 นำทีมโปรโมทโครงการ Coding Thailand ของ depa

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เปิดตัวโครงการ Coding Thailand แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ส่งเสริมก...