บรรยากาศเป็นห้างวันแรก ตามมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 สำรวจเทคโนโลยีที่นำมาใช้ด้านสุขอนามัย | Techsauce

บรรยากาศเป็นห้างวันแรก ตามมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 สำรวจเทคโนโลยีที่นำมาใช้ด้านสุขอนามัย

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม  เปิดให้บริการวันแรก ตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ของผู้บริโภคในแบบ New Normal Innovative Lifestyle พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. ให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้า-ออก ผ่านแพลตฟอร์ม 'ไทยชนะ' บทความนี้ขอพาชมภาพบรรยากาศและสำรวจเทคโนโลยีที่นำมาใช้ด้านสุขอนามัย

คุณนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “นับจากนี้วิถีการดำรงชีวิตของทุกๆ คนจะเปลี่ยนแปลงไปในทุกด้าน สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการกลับมา เปิดให้บริการอีกครั้งตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ด้วยมาตรการความปลอดภัยอย่างสูงสุด 360 องศา เพื่อสร้าง ความมั่นใจให้กับพนักงาน ร้านค้า และผู้ใช้บริการ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุค New Normal Innovative Lifestyle  โดยนำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาผสานในการดำเนินการตามมาตรการสุขอนามัย 

ได้แก่

  • หุ่นยนต์ตรวจความปลอดภัยอัจฉริยะสามารถแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ไม่สวมหน้ากาก ตรวจอุณหภูมิผู้ที่เดินผ่าน โดยสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ที่มีอุณหภูมิสูง
  • การนำเทคโนโลยีทำความสะอาดอย่างล้ำลึกด้วยการใช้รังสี UV-C ฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ทั้งภายในและนอกศูนย์ฯ
  • การทำความสะอาดระบบปรับอากาศด้วยเครื่องฆ่าเชื้ออบโอโซน 
  • ล้างเครื่องส่งลมเย็นในพื้นที่ส่วนกลาง และใช้สารเอ็นไซม์ ฉีดเคลือบเพื่อยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ และ การลงทะเบียนการเข้า-ออก ร้านค้าและศูนย์การค้า

โดยสแกน QR Code ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ตามมาตรการของ ศบค. นอกจากนี้ยังมีมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่สร้างความเชื่อมั่นในทุกย่างก้าวของการใช้บริการ โดยเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยภาครัฐฯส่งเสริมให้คนไทยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้ประเทศของเราผ่านพ้นวิกฤติไปได้ด้วยกัน”

ทั้งนี้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกพื้นที่อย่างเข้มงวดทั้งในส่วน สยาม ทาคาชิมายะ, เดียร์ ทัมมี่,   สุขสยาม  และร้านค้าพันธมิตรผู้เช่าทั้งหมดที่เปิดให้บริการ  เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด   รวมถึงจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ากลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ให้ได้รับความสะดวกสบายและลดความเสี่ยงมากที่สุด   การสนับสนุนส่งเสริมให้ใช้ Cashless Payment

สำหรับมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovative Health & Safety) ครอบคลุมใน 3 มิติหลักดังนี้

1.มาตรการสุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ 

คัดกรองตรวจสุขภาพพนักงานก่อนทำงานและติดตามเข้มงวด กำหนดมาตรการให้พนักงานรักษาอนามัยป้องกันตนเองสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตลอดเวลา พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคนก่อนเข้าในพื้นที่ทุกวัน 100% นอกจากนี้พนักงานต้องลงทะเบียนการเข้า-ออก ทุกพื้นที่ปฏิบัติงานผ่าน QR Code หรือ แบบฟอร์ม Online ทุกวัน รวมถึงจัดให้มีการ Self-Checked ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานระหว่างวัน 

2.มาตรการความปลอดภัยของศูนย์การค้า 

  • ทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (Deep Clean) ก่อนเปิดให้บริการในทุกพื้นที่ ตั้งแต่การอบโอโซนและฆ่าเชื้อด้วยรังสี  UV-C พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคผ่าน Disinfecting Fogger Technology ทั่วทุกพื้นที่

  • ตั้งจุดคัดกรองลูกค้าเข้มงวด 100% ทุกจุดโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย อาทิ เครื่องฆ่าเชื้อที่บริเวณเท้า Lower Area Disinfecting Passage
  • หุ่นยนต์ตรวจความปลอดภัยอัจฉริยะ True 5G PatrolBot โดยสามารถแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ไม่สวมหน้ากาก ตรวจอุณหภูมิผู้ที่เดินผ่าน โดยสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ที่มีอุณหภูมิสูงและมีความเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่

  • หุ่นยนต์ True5G Temi Thermal ScanBot นวัตกรรมตรวจจับความร้อนและแจ้งเตือนอัจฉริยะ, จุดบริการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C ฟรี
  • การลดความแออัดและรักษาระยะห่างเพื่อสุขอนามัย การดูแลความสะอาดทุกจุดสัมผัส ตลอดจนการจัดการระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม

3.มาตรการเพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้าผู้ใช้บริการ 

ผสานเทคโนโลยีปรับพฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิต New Normal ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนการเข้า-ออก ร้านค้าและศูนย์การค้า โดยสแกน QR Code ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ ตามมาตรการของ ศบค. รวมถึงสามารถใช้ OneSiam Application และ ICONSIAM Application เพื่อวางแผนช้อปปิ้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว,  การดูแลป้องกันตนเองใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือเป็นประจำ นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ ยังนำเสนอรูปแบบการช้อปปิ้งในแบบ Cashless อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นสำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและช่องทางการชำระเงินระบบดิจิทัล


RELATED ARTICLE

Responsive image

เวทีเสวนา ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน โดยกลุ่มธุรกิจ TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ร่วมกับบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด จัดงาน “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability)” ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้การ...

Responsive image

Google Cloud ประกาศเปิดตัว Cloud Region แห่งแรกในไทย หวังยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่เฟสต่อไป

Cloud Region ในประเทศไทย จะให้บริการธุรกิจและระบบคลาวด์ศักยภาพสูงที่จำเป็นต่อองค์กร เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัล และสร้างข้อได้เปรียบใหม่ ๆ ในการแข่งขัน ตลอดจนตอกย้...

Responsive image

Rabbit Care เผยการระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL เสริมแกร่งชิงส่วนแบ่งตลาดโบรกเกอร์ประกันภัย

Rabbit Care ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัยและบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital บริษัทการลงทุนในตราสารทุนเติบโต (Growth Equity Inves...