Digital Ventures จับมือ SCG เผยโฉม "B2P" นำ Blockchain มาใช้ใน Supply Chain แบบครบวงจร | Techsauce

Digital Ventures จับมือ SCG เผยโฉม "B2P" นำ Blockchain มาใช้ใน Supply Chain แบบครบวงจร

Digital Ventures จับมือ SCG เปิดตัว “B2P” (Blockchain Solution for Procure-to-Pay) Platform สำหรับจัดซื้อจัดจ้างบน R3 Blockchain นับเป็นการใช้ Blockchain ปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน Supply Chain ครั้งแรกของโลก

นาทีนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า Blockchain กลายเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพกับด้านการเงินเท่านั้น แต่ยังขยายความสามารถไปยังข้อมูลทุกอย่างที่ต้องใช้การจัดการด้วย ซึ่งล่าสุด Digital Ventures บริษัทที่ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ได้จับมือกับ SCG บริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศ ร่วมกันเปิดตัว “B2P” Platform จัดการข้อมูลในด้านการจัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจร

“B2P” ย่อมาจาก Blockchain Solution for Procure-to-Pay เป็นเทคโนโลยีรองรับการนำข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาจัดระเบียบด้วยคุณสมบัติของ Blockchain ทำให้ข้อมูลได้รับการบันทึกอย่างปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และที่สำคัญคือมีความรวดเร็วสูงกว่าการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและการส่งเอกสารแบบเดิมอย่างมาก โดย SCG ได้เริ่มทดลองใช้ระบบนี้ไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในบางกลุ่มธุรกิจ และมีแผนจะขยายไปใช้งานกับทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท

คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารกลาง เอสซีจี กล่าวว่าด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แก้ปัญหาต่างๆ ให้กับผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการเปิดโอกาสให้องค์กรชั้นนำทั่วโลกมาเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร่วมกัน หรือเรียกว่า Open-Collaboration เพราะเทคโนโลยีหลายด้าน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและการดำเนินงานขององค์กรได้พัฒนาไปอย่างมากและรวดเร็ว ดังนั้น การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จะทำให้เอสซีจีสามารถเชื่อมโยงนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพสูง ทำให้ข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจแบบเดิมหายไป พร้อมช่วยเสริมรากฐานระยะยาวให้เอสซีจีเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารกลาง เอสซีจี

“SCG จึงร่วมมือกับ Digital Ventures นำเทคโนโลยี Blockchain จาก R3 มาใช้มสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) กับคู่ค้าอย่างครบวงจรเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งเดิมมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ต้องใช้เวลา แรงงานคน เอกสารที่เกี่ยวข้องมากมาย รวมถึงเชื้อเพลิงในการขนส่งเอกสารต้นฉบับและสำเนาไปมา ทั้งของฝั่งผู้ซื้อ ผู้ขาย และคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ ทาง SCG เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เครือข่าย Supply Chain ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้รับความสะดวกสบาย อุ่นใจในความปลอดภัยกับโปร่งใสของกระบวนการ รวมถึงเป็นโอกาสต่อยอดไปสู่กระบวนการทำงานอื่นๆ ที่สำคัญคือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยให้ตอบโจทย์ Thailand 4.0”

คุณอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

คุณอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “Digital Ventures ได้รับความเชื่อมั่นจาก SCG องค์กรธุรกิจชั้นนำในระดับภูมิภาค โดยให้โอกาสศึกษา ทดลอง และพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน วันนี้จึงร่วมกันเปิดตัว B2P (Blockchain Solution for Procure-to-Pay) Digital Platform จัดซื้อจัดจ้างบนเทคโนโลยี R3 Blockchain ครั้งแรกของโลกอย่างเป็นทางการ และได้เริ่มทดสอบการใช้งานจริงร่วมกับ SCG เมื่อประมาณ 1เดือนที่ผ่านมา โดย B2P ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นในการสั่งซื้อสินค้า จนถึงขั้นการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ทั้งนี้ยังเป็นการขานรับกับนโยบายระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ที่รัฐบาลกำลังมุ่งขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน

คุณไพศาล เกียรติธนานันท์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด อธิบายเทคโนโลยี B2P

คุณไพศาล เกียรติธนานันท์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่าแพลตฟอร์ม B2P นี้ ได้นำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามายกระดับกระบวนการจัดซื้อแบบเดิม ด้วยคุณสมบัติเรื่องความปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ของข้อมูล โดยระบบจะเปิดให้เพียงแค่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง เห็นธุรกรรมในแต่ละขั้นตอนไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งระบบจะช่วยตรวจสอบเอกสารต่างๆ อาทิ ใบสั่งซื้อ ใบรับของ และใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ทำให้กระบวนการทั้งหมดเกิดประสิทธิภาพและสามารถลดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีนัยสำคัญ

ด้านการออกแบบ Interface บนแพลตฟอร์ม B2P นั้น ได้ออกแบบภายใต้แนวคิด Humanized Interface & Experience Design สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ดี ง่ายต่อการใช้งานในทุกฟังก์ชั่นอย่างแท้จริง นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการจัดซื้อจัดจ้างที่ทาง Digital Ventures และ SCG กำลังสร้างขึ้น โดยมี Accenture ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี Blockchain ในระดับสากลเป็นผู้ร่วมพัฒนาและพร้อมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับ Digital Ventures อย่างต่อเนื่อง

หลังจากนำ B2P มาทดลองใช้กับบางกลุ่มธุรกิจของ SCG เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน พบว่าช่วยให้การดำเนินงานในแต่ละธุรกรรมรวดเร็วขึ้น สามารถประหยัดทรัพยากรตลอดกระบวนการได้กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ เมื่อแต่ละรายการได้รับการอนุมัติ คู่ค้าของ SCG จะได้รับชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงินตามวันที่กำหนดทันที

ในขณะเดียวกัน ยังได้รับประโยชน์จากความรวดเร็วในการขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร ด้วยการนำใบแจ้งหนี้ไปค้ำประกัน (Invoice Financing) ไปแจ้งความจำนงบน Platform ได้ทันที ธนาคารจึงสามารถดำเนินการพิจารณาอนุมัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ผ่าน Platform นี้ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เราคาดหวังว่า B2P จะช่วยให้ SCG และคู่ค้าประหยัดทรัพยากรต่างๆ ได้ตลอดทั้งกระบวนการ อาทิ จำนวนกระดาษ เพิ่มความรวดเร็ว กระทั่งส่งผลให้มีต้นทุนทางธุรกิจที่ลดลง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อ Platform นี้ได้ถูกขยายขอบเขตการใช้งานสู่ทุกหน่วยงานใน SCG” คุณไพศาลกล่าว

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

TMA เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ประเทศที่มีขีดความสามารถที่สุดในโลกโดย IMD ไทยขยับขึ้นมาอันดับที่ 25

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในโลก จัดอันดับโดย World Competitiveness Center ของ IMD ประจำปี 2567 ไทยอยู่ที่ 25 และคว้...

Responsive image

ประเทศไทยในยุค AI Economy ไม่ได้ขาดงาน แต่ขาดคนที่มีทักษะ AI

ประเทศไทยในยุค AI Economy ถึงเวลาที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ด้วยการนำประโยชน์ของ AI มาใช้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด...

Responsive image

Netflix มุ่งลงทุนซีรี่ย์เพิ่มในไทย ‘สมรสเท่าเทียม’ สร้างโอกาสนำเสนอเนื้อหาหลากหลาย

Netflix สตรีมมิ่งภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเดินหน้าสร้างหนัง ซีรี่ส์ และรายการท้องถิ่นมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรงหนุนจากสมรสเท่าเทียม...