Digital Ventures จับมือ SCG เผยโฉม "B2P" นำ Blockchain มาใช้ใน Supply Chain แบบครบวงจร | Techsauce

Digital Ventures จับมือ SCG เผยโฉม "B2P" นำ Blockchain มาใช้ใน Supply Chain แบบครบวงจร

Digital Ventures จับมือ SCG เปิดตัว “B2P” (Blockchain Solution for Procure-to-Pay) Platform สำหรับจัดซื้อจัดจ้างบน R3 Blockchain นับเป็นการใช้ Blockchain ปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน Supply Chain ครั้งแรกของโลก

นาทีนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า Blockchain กลายเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพกับด้านการเงินเท่านั้น แต่ยังขยายความสามารถไปยังข้อมูลทุกอย่างที่ต้องใช้การจัดการด้วย ซึ่งล่าสุด Digital Ventures บริษัทที่ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ได้จับมือกับ SCG บริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศ ร่วมกันเปิดตัว “B2P” Platform จัดการข้อมูลในด้านการจัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจร

“B2P” ย่อมาจาก Blockchain Solution for Procure-to-Pay เป็นเทคโนโลยีรองรับการนำข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาจัดระเบียบด้วยคุณสมบัติของ Blockchain ทำให้ข้อมูลได้รับการบันทึกอย่างปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และที่สำคัญคือมีความรวดเร็วสูงกว่าการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและการส่งเอกสารแบบเดิมอย่างมาก โดย SCG ได้เริ่มทดลองใช้ระบบนี้ไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในบางกลุ่มธุรกิจ และมีแผนจะขยายไปใช้งานกับทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท

คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารกลาง เอสซีจี กล่าวว่าด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แก้ปัญหาต่างๆ ให้กับผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการเปิดโอกาสให้องค์กรชั้นนำทั่วโลกมาเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร่วมกัน หรือเรียกว่า Open-Collaboration เพราะเทคโนโลยีหลายด้าน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและการดำเนินงานขององค์กรได้พัฒนาไปอย่างมากและรวดเร็ว ดังนั้น การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จะทำให้เอสซีจีสามารถเชื่อมโยงนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพสูง ทำให้ข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจแบบเดิมหายไป พร้อมช่วยเสริมรากฐานระยะยาวให้เอสซีจีเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารกลาง เอสซีจี

“SCG จึงร่วมมือกับ Digital Ventures นำเทคโนโลยี Blockchain จาก R3 มาใช้มสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) กับคู่ค้าอย่างครบวงจรเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งเดิมมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ต้องใช้เวลา แรงงานคน เอกสารที่เกี่ยวข้องมากมาย รวมถึงเชื้อเพลิงในการขนส่งเอกสารต้นฉบับและสำเนาไปมา ทั้งของฝั่งผู้ซื้อ ผู้ขาย และคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ ทาง SCG เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เครือข่าย Supply Chain ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้รับความสะดวกสบาย อุ่นใจในความปลอดภัยกับโปร่งใสของกระบวนการ รวมถึงเป็นโอกาสต่อยอดไปสู่กระบวนการทำงานอื่นๆ ที่สำคัญคือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยให้ตอบโจทย์ Thailand 4.0”

คุณอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

คุณอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “Digital Ventures ได้รับความเชื่อมั่นจาก SCG องค์กรธุรกิจชั้นนำในระดับภูมิภาค โดยให้โอกาสศึกษา ทดลอง และพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน วันนี้จึงร่วมกันเปิดตัว B2P (Blockchain Solution for Procure-to-Pay) Digital Platform จัดซื้อจัดจ้างบนเทคโนโลยี R3 Blockchain ครั้งแรกของโลกอย่างเป็นทางการ และได้เริ่มทดสอบการใช้งานจริงร่วมกับ SCG เมื่อประมาณ 1เดือนที่ผ่านมา โดย B2P ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นในการสั่งซื้อสินค้า จนถึงขั้นการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ทั้งนี้ยังเป็นการขานรับกับนโยบายระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ที่รัฐบาลกำลังมุ่งขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน

คุณไพศาล เกียรติธนานันท์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด อธิบายเทคโนโลยี B2P

คุณไพศาล เกียรติธนานันท์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่าแพลตฟอร์ม B2P นี้ ได้นำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามายกระดับกระบวนการจัดซื้อแบบเดิม ด้วยคุณสมบัติเรื่องความปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ของข้อมูล โดยระบบจะเปิดให้เพียงแค่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง เห็นธุรกรรมในแต่ละขั้นตอนไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งระบบจะช่วยตรวจสอบเอกสารต่างๆ อาทิ ใบสั่งซื้อ ใบรับของ และใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ทำให้กระบวนการทั้งหมดเกิดประสิทธิภาพและสามารถลดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีนัยสำคัญ

ด้านการออกแบบ Interface บนแพลตฟอร์ม B2P นั้น ได้ออกแบบภายใต้แนวคิด Humanized Interface & Experience Design สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ดี ง่ายต่อการใช้งานในทุกฟังก์ชั่นอย่างแท้จริง นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการจัดซื้อจัดจ้างที่ทาง Digital Ventures และ SCG กำลังสร้างขึ้น โดยมี Accenture ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี Blockchain ในระดับสากลเป็นผู้ร่วมพัฒนาและพร้อมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับ Digital Ventures อย่างต่อเนื่อง

หลังจากนำ B2P มาทดลองใช้กับบางกลุ่มธุรกิจของ SCG เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน พบว่าช่วยให้การดำเนินงานในแต่ละธุรกรรมรวดเร็วขึ้น สามารถประหยัดทรัพยากรตลอดกระบวนการได้กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ เมื่อแต่ละรายการได้รับการอนุมัติ คู่ค้าของ SCG จะได้รับชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงินตามวันที่กำหนดทันที

ในขณะเดียวกัน ยังได้รับประโยชน์จากความรวดเร็วในการขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร ด้วยการนำใบแจ้งหนี้ไปค้ำประกัน (Invoice Financing) ไปแจ้งความจำนงบน Platform ได้ทันที ธนาคารจึงสามารถดำเนินการพิจารณาอนุมัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ผ่าน Platform นี้ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เราคาดหวังว่า B2P จะช่วยให้ SCG และคู่ค้าประหยัดทรัพยากรต่างๆ ได้ตลอดทั้งกระบวนการ อาทิ จำนวนกระดาษ เพิ่มความรวดเร็ว กระทั่งส่งผลให้มีต้นทุนทางธุรกิจที่ลดลง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อ Platform นี้ได้ถูกขยายขอบเขตการใช้งานสู่ทุกหน่วยงานใน SCG” คุณไพศาลกล่าว

RELATED ARTICLE

Responsive image

Dietz เสนอการพัฒนาเมืองสุขภาพดิจิทัล ใน 3 พื้นที่พลิกโฉมสู่เมืองอัจฉริยะด้วยบริการแพทย์ออนไลน์ครบวงจร

ไดเอทซ์ ผู้ให้บริการการแพทย์ออนไลน์ หรือ เทเลเมดิซีน หนึ่งในทีมสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการเมืองอัจฉริยะ Depa Smart City Accelelator Batch 2 เตรียมยื่นข้อเสนอพัฒนาพื้นที่นำร่องบริกา...

Responsive image

Carousell แพลตฟอร์มซื้อ-ขายของมือสอง ขึ้นแท่นยูนิคอร์น รายล่าสุดของสิงคโปร์

Carousell กลายเป็นสตาร์ทอัพล่าสุดของอาเซียนที่ขึ้นแท่นสู่ระดับยูนิคอร์น...

Responsive image

S.F. Holding เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Kerry Logistics Network หนุนการเติบโตแบบก้าวกระโดด

Flourish Harmony Holdings บริษัทในเครือของ S.F. Holding ทำการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนประมาณ 51.8% ในบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง Kerry Logistics Network จำกัด หรือ KLN รวมเรียกว่...