ดุสิตธานี ทุ่มเงินกว่า 284 ล้านบาท ลงทุนใน Bonjour ธุรกิจเบเกอรี่ในไทย-จีน | Techsauce

ดุสิตธานี ทุ่มเงินกว่า 284 ล้านบาท ลงทุนใน Bonjour ธุรกิจเบเกอรี่ในไทย-จีน

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท ดุสิต ฟูดส์ จํากัด หรือ DF บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตและจําหน่ายเบเกอรี่ในประเทศไทยและปร ะเทศจีน ภายใต้แบรนด์ บองชู /Bonjour ร่วมกับ Goldway Enterprises Hong Kong Limited (GEHK) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนคือ บริษัท บองชูร์ เบเกอรี่ เอเชีย จํากัด เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด ในบริษัทดังต่อไปนี้ 

(ก) บริษัท บองชู จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจจําหน่าย เบเกอรี่และธุรกิจแฟรนไชส์

 (ข) บริษัท พอร์ต รอยัล จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตเบเกอรี่ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง 

(ค) BAKEIP Limited ซึ่งประกอบธุรกิจอนุญาตให้ใช้สิทธิทางทรัพย์สินปัญญาจาก GEHK

นอกจากนี้ DF จะเข้าลงทุนและซื้อหุ้น โดยตรงใน Baujour International Co Limited หรือ HK co เป็นจํานวนร้อยละ 55 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของ HK Co ซึ่งประกอบธุรกิจจําหน่ายเบเกอรี่และแฟรนไชส์ในเอเชีย จาก GEHK

การเข้าซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัทเป้าหมายข้างต้น โดย BJBA และ DF จะเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไข ของสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง BJBA กับ GEHK ("สัญญาซื้อขายหุ้น") และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่าง DF กับ GEHK (ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (Completion Date) (ตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญาซื้อ ขายหุ้น)) ซึ่ง BJBA และ DF ได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยมีมูลค่าการลงทุน ทั้งสิ้นประมาณ 284,470,685 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ทางบริษัทได้เจรจาตกลงกับ GEHK จากการประเมินมูลค่ากิจการของบริษัทเป้าหมายด้วยวิธีต่างๆ ตามหลักสากล โดยอ้างอิงถึงข้อมูลผลประกอบการ และพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลประกอบการในอดีต ลักษณะและ ความเสี่ยงของธุรกิจ โอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรม และแผนธุรกิจของผู้บริหาร

อย่างไรก็ตามการเข้าลงทุนใน BIBA และ HK Co นั้น เป็นไปตามกลยุทธ์หลักในการกระจายการลงทุน สร้างการเติบโตและสร้างสมดุลของกลุ่มดุสิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเบเกอรี่ เพื่อใช้ในกลุ่มธุรกิจ อาหารของดุสิตธานีในประเทศไทยและต่างประเทศ และขยายฐานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเบเกอรี่ เพิ่มความ หลากหลายของสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มหลัก และกลุ่มใหม่ๆ ที่สนใจสินค้าคุณภาพ ในราคาที่เอื้อมถึงมากขึ้น โดยมีแผนขยายสาขาทั้งในไทยและต่างประเทศ

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

นักการเมืองแอบใช้ ChatGPT ร่างกฏหมาย และสภาเมืองพิจารณาให้ผ่าน

กฏหมายควบคุม AI ยังไม่เกิด และ AI ดันร่างกฏหมายเองได้ก่อนซะงั้น นักการเมืองท้องถิ่นบราซิลใช้ ChatGPT ร่างกฏหมายใหม่ขึ้นมา และที่น่าตกใจคือร่างกฏหมายฉบับนั้นผ่านด้วย...

Responsive image

‘Imagine with Meta’ AI เจนภาพจาก Prompt ใช้งานฟรีบนเว็บไซต์ พร้อมป้องกัน AI เจนภาพไม่เหมาะสม

Meta เปิดตัว "Imagine with Meta" AI gen รูปจาก Prompt ประสบการณ์ใหม่ของการเจนรูปบนเว็บไซต์ที่เปิดให้ใช้งานได้ฟรี...

Responsive image

Gemini โมเดล AI ทรงพลังที่สุดจาก Google พร้อมความสามารถสุดลํ้าที่เหนือกว่า GPT-4

Google เปิดตัว Gemini โมเดล AI ที่ทรงพลังที่สุดจาก Google ก้าวสำคัญในการพัฒนา AI ด้วยความสามารถหลากหลาย และพร้อมก้าวเป็นคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีของ OpenAI...