อย่างที่เราทราบกันดีว่า ไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรด้านการเกษตร  ทั้งผลิตอาหารส่งออกจำนวนมาก โดยปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13 ของผู้ส่งออกอาหารทั่วโลก ซึ่ง EATLAB บริษัท Startup ด้าน FoodTech ได้มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในด้านอาหาร โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) และเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ เช่นเดียวกับ IBM Chef Watson ในการช่วยผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทย

EATLAB เป็น IBM Chef Watson ที่สามารถประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคจากข้อมูลพฤติกรรม และส่งข้อเสนอแนะไปยังผู้ผลิตอาหาร ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของ ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น บริษัทนี้ก่อตั้งโดย ดร.ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์ ซึ่งได้รับปริญญาจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) และปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

EATLAB คืออะไร?

EATLAB คือ แพลตฟอร์มที่ใช้ Artificial Intelligence เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยใช้ ข้อมูลปริมาณมาก รวมไปถึงข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อรวบรวมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตอาหาร สามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้ผลิตมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น นอกจากนี้ หากผู้พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องการเผยแพร่สูตรอาหารที่สำเร็จแล้ว EATLAB สามารถช่วยทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มให้ผู้ที่สนใจซื้อ หรือแฟรนไชส์สูตรอีกด้วย

Artificial Intelligence & อาหารไทย

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13 ของผู้ส่งออกอาหารทั่วโลก เนื่องจากมีทรัพยากรการเกษตรและความสามารถในการพัฒนาสูตรอาหารได้หลากหลาย ส่งผลให้ศักยภาพการส่งออกอาหารมีมูลค่าสูงถึงเกือบ 9 แสนล้านบาท บ่อยครั้งเราจะเห็นสูตรอาหารใหม่ ๆ ถูกคิดค้นขึ้นและเผยแพร่ออกมา ซึ่งก็มีทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายและรวดเร็ว ผู้ผลิตอาหารต้องทำความเข้าใจความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ หลังจาก ดร.ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์ จบการศึกษาปริญญาเอกจาก MIT ด้านการวิเคราะห์ระบบซับซ้อน (Complex Systems) ได้เล็งเห็นถึงความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย โดยผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของ 2 ประเทศ นั่นคือเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เธอสร้างจาก MIT และทรัพยากรการเกษตรและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย เธอคิดว่า สิ่งนี้จะยกระดับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยให้สูงขึ้นได้มาก ดร.ชนิกานต์ได้เริ่มทำงานวิจัยที่ปัจจุบันกลายมาเป็น EATLAB ตั้งแต่ปี 2014 และประสบความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบในปี 2015 หลังจากนั้นก็การพัฒนาอย่าต่อเนื่อง จนมีความแม่นยำที่เกินกว่าวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งหมด สิ่งที่พิเศษยิ่งกว่า คือการนำเทคโนโลยี blockchain มาเก็บข้อมูลของ EATLAB ซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถทราบถึงคุณภาพของส่วนประกอบอาหาร ความพึงพอใจ และสุขภาวะของผู้บริโภคได้

EATLAB ได้รับการสนับสนุนและบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยแนวหน้าของการสร้าง tech สตาร์อัพจากงานวิจัยและองค์ความรู้ โดยจะเปิดทำการในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2018 ในรูปแบบร้านอาหารแห่งอนาคต

แล้วทำอย่างไรจึงจะสามารถเก็บความต้องการของผู้บริโภคได้ดีที่สุด?

ดร.ชนิกานต์ ผู้ก่อตั้ง EATLAB ได้ใช้ความรู้จาก MIT และพัฒนาอัลกอริธึมที่คาดการณ์การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ด้วยความแม่นยำที่สูงกว่าวิธีการทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้ AI และการสร้างแบบจำลองของระบบซับซ้อน (Complex System Models) มีโต๊ะอาหาร และการตกแต่งที่ถุกออกแบบมาให้ EATLAB สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ปัจจุบัน EATLAB มีบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ บริษัท เบทาโกร และเครือข่ายด้านศาสตร์ทางประสาทสัมผัสและการวิจัยผู้บริโภคแห่งประเทศไทย เป็น Partners ที่สำคัญ

EATLAB และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศกำลังพัฒนา

EATLAB จะเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ผลิตอาหารในประเทศไทย ผู้ผลิตอาหารข้างทาง (Street Food) ที่ใช้บริการ EATLAB สามารถเพิ่มยอดขายได้เป็นสองเท่า ภายในเวลาเพียง 6 สัปดาห์ ซึ่งทำให้ครอบครัวมีรายได้ที่เพียงพอ และสามารถส่งลูกไปเรียนหนังสือได้ได้โดยไม่ต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน

สถิติประมาณการณ์ของ UNESCO แสดงให้เห็นว่าในปี 2015 เด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี คิดเป็นร้อยละ 14 หรือ 1.4 ล้านคน ที่ทำงานและเรียนหนังสือควบคู่กันไปด้วย เพื่อหารายได้มาจุนเจือด้านการศึกษาและค่าใช้จ่ายในครอบครัว EATLAB เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้พ่อแม่ของพวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้น และช่วยให้เด็กๆ เหล่านี้มีโอกาสเรียนหนังสือได้อย่างเต็มที่ คุณคิดว่ามีเด็กสักกี่คนที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้?

Street Food ในประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึงร้อยละ 50 ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 2 แสนล้านบาท EATLAB มีเป็น Startup ที่มีศักยภาพสูงที่จะผลักดันประเทศไทยจากอุตสาหกรรมอาหารไทยในประเทศไปสู่ระดับโลก

RELATED ARTICLE

Responsive image

อะไรคือสิ่งที่ Tech Ecosystem ไทยต้องการอย่างแท้จริง?

ในทุกวงการมีองค์ประกอบที่ถูกรวมกันเรียกว่า Ecosystem หรือระบบนิเวศ ยกตัวอย่าง Ecosystem ที่เห็นเป็นรูปร่างได้ชัดเจนอย่าง วงการภาพยนตร์ ที่ประกอบไปด้วย นักแสดง ผู้กำกับ ค่ายหนัง ผู้...

Responsive image

หรือ Startup และ SE จะเป็นเพียงแค่สินค้าฟุ่มเฟือยสำหรับคนรากหญ้า?

'Startup' เป็นคำที่เราได้ยินกันอย่างหนาหูในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับเหล่าบริษัทที่ก่อตั้งใหม่โดยมีการใช้เทคโนโลยีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าหรือบริการที่มีความสามารถในการเติบโตสูง เป็นลั...

Responsive image

Hubba ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Google For Entrepreneurs มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์ม Startup แบบครบวงจร

เป็นข่าวดีของวงการ Startup ไทย ที่จะมีเครื่องมือและได้รับโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจ หลัง Hubba ผู้บุกเบิก Co-Working Space ในไทย ประกาศร่วมเป็นพันธมิตรกับ Google for Ent...