ทำความรู้จัก ETRAN PROM รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะคันแรกของโลกฝีมือ Startup ไทย! | Techsauce

ทำความรู้จัก ETRAN PROM รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะคันแรกของโลกฝีมือ Startup ไทย!

ETRAN

ไม่บ่อยนะที่เราจะได้เห็น Tech Startup ไทยเน้นพัฒนาโซลูชั่นยานยนต์และเน้นไปที่ Clean Technology  โดยศุกร์ที่ผ่านมามีการเปิดตัว อีทราน พร้อม (ETRAN PROM) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะ ออกแบบและพัฒนาโดย บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด เกิดขึ้นจากการนำพลังงานไฟฟ้าและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปัญหาภาวะเรือนกระจก สาเหตุหลักของโลกร้อน อันเกิดมาจากมลภาวะของเสียทางอากาศ

ด้วยปัจจัยทางด้านการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบของคนเมือง และสภาพการจารจรที่ติดขัด ทำให้รถจักรยานยนต์รับจ้าง ถูกใช้อย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นการขนส่งสาธารณะที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในโลก สามารถพบเห็นได้ทุกซอกทุกมุมในเขตกรุงเทพฯ และยังคงเป็นทางเลือกในการเดินทางของคนเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ประจำอยู่ ณ จุดเชื่อมต่อของสถานีรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT จึงทำให้รถจักรยานยนต์รับจ้าง สามารถเติมเต็มการเดินทางของคนเมืองทั้งในด้านความสะดวกและรวดเร็ว

ETRAN2

บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด เห็นถึงความต้องการของตลาด และช่องว่างทางด้านการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มออกแบบและพัฒนา ETRAN PROM รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการสาธารณะคันแรกของโลก โดยออกแบบให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ให้มีความเป็นสาธารณะ ภายใต้แนวคิด 3 ข้อ ได้แก่

  1. การใช้งาน ต้องมีความคล่องตัวเป็นสำคัญ องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือ มุมแคสเตอร์ (Caster Angle) หรือระยะจากจุดสัมผัสของยางล้อหน้า ไปถึงจุดตัดของเส้นต่อจากมุมแคสเตอร์ ซึ่งต้องปรับ และทดสอบเพื่อให้ตอบสนองการใช้งานในเมืองอย่างเหมาะสม ที่ใช้ความเร็วปานกลางเป็นหลัก หน้าเบา บังคับง่าย แต่ไม่เบาเกินไปกว่าที่จะขับที่ความเร็วสูงและสามารถทรงตัวและควบคุมได้ดีเช่นกัน
  2. การจัดวางการนั่งให้ตอบสนองกับการสาธารณะ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่ไม่ต้องมีชิ้นส่วน เดิม ๆ เช่น ถังน้ำมัน เครื่องยนต์ เป็นต้น ทำให้เกิดพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถจัดวางตำแหน่งการนั่งของผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ดีขึ้น
  3. ระบบไฟฟ้าและวิศวกรรม เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตทั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและแบตเตอรี่ไฟฟ้า จึงต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยนำเอาระยะและคุณสมบัติของชิ้นส่วนต่าง ๆ มาประกอบกันในคอมพิวเตอร์ และคำนวนอย่างละเอียด เทียบจากสิ่งที่มีอยู่ในแล้วในตลาด และโจทย์ต่าง ๆ ที่เป็นความต้องการของตลาด กฏระเบียบของภาครัฐฯ อันว่าด้วยเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า

เทคโนโลยีในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ETRAN PROM ประกอบด้วย

  • ETRAN Motor - ETRAN เลือกใช้มอเตอร์ขนาด 5Kw ชนิด Brushless DC Motor ซึ่งให้แรงบิดที่เหมาะสมกับย่านความเร็วต่อการใช้งานในเมือง โดยส่งกำลังด้วยสายพาน timing แบบfix ratio ซึ่งจะทำให้มีความสูญเสียในระบบการส่งกำลังน้อย เนื่องจากมอเตอร์ที่เราเลือกใช้มีแรงบิดสูงในรอบต่ำและคงที่ อันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อลักษณะการใช้งานภายในเมือง
  • ETRAN BattSwap - ETRAN ได้พัฒนาระบบการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ที่มีความรวดเร็วสามารถสลับเปลี่ยนได้ภายในหนึ่งนาทีที่สถานีชาร์จของ ETRAN มีการควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า รวมถึงมีระบบควบคุมด้วยการยืนยันตัวตนของคนขับก่อนที่จะทำการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกครั้ง ตัวอย่างการใช้งาน เมื่อระบบในรถแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่ต่ำ คนขับสามารถนำรถไปยังสถานีชาร์จเพื่อนำแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จเต็มพร้อมใช้งานจากสถานีชาร์จมาสลับเปลี่ยนกับแบตเตอรี่ที่กำลังจะหมดได้
  • ETRAN Mobility Integration Solution - ETRAN บูรณาการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ด้วยการใช้เซนเซอร์ เพื่อตรวจจับและอ่านค่าชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถ ประกอบกับอุปกรณ์ Internet of Things (ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) ที่เข้ามาเชื่อมโยงและจัดระเบียบข้อมูลของเซนเซอร์ เพื่อส่งต่อให้กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ที่อยู่กับตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ผู้ขับขี่สามารถรู้ถึงความเร็ว ปริมาณแบตเตอรี่ การแจ้งเตือนการขับขี่เกินกำหนด ระบบจ่ายเงินที่สะดวกทั้งเงินสดและระบบอิเล็คทรอนิกส์ ระบบตรวจสอบเส้นทางการวิ่งทั้งหมดเพื่อเฝ้าระวังการขับขี่ที่ผิดกฎหมายและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน มีระบบระบุตัวตนของคนขับระบุในขั้นตอนการใช้งานและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากการใช้งานต่าง ๆ เฉพาะในส่วนที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์การจราจร รูปแบบการเดินทาง ความถี่ในการใช้งาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในรูปแบบของ Big Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล)

สมรรถนะของ ETRAN PROM สามารถทำความเร็วได้เฉลี่ย 70 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง โดยสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 80 กิโลเมตรใน 10.75 วินาที แบตเตอรี่สามารถวิ่งได้ระยะทาง 60 กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง กับค่าเช่าบริการเพียง 3,500 บาทต่อเดือน ซึ่งสามารถทำให้ผู้ขับขี่ประหยัดต้นทุนได้ถึง 50% หากเปรียบเทียบกับการใช้น้ำมัน รวมทั้งการบำรุงรักษาที่พร้อมให้บริการและการเริ่มขยายสถานีแบตเตอรี่ (Battery Swapping Station) ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการใช้ไฟ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้เมืองหลวงกลายเป็นเมืองสะอาด ลดระดับของมลภาวะทางอากาศและเสียง ETRAN PROM จะเป็นอีกทางเลือกที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพื่อโลกที่ดีกว่าของคนเมือง

ETRAN3

ทำความรู้จัก บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) กันให้มากขึ้น

อีทราน (ไทยแลนด์) Startup หน้าใหม่แห่งวงการยานยนต์ไทย ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการขนส่งสาธารณะในทุกรูปแบบ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยนำพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาออกแบบเพื่อใช้กับบริการด้านการขนส่งสาธารณะ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนา “ETRAN PROM” รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะคันแรกของโลก เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการพลังงานโดยรวม ภายใต้แนวความคิด “Drive a better world”

ด้วยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของอากาศบนโลก ที่ทำให้ปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อน อันเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนบุคคล รถขนส่ง หรือรถจักรยานยนต์ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยมลภาวะของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเชื้อเพลิงน้ำมันในตลาดที่มีราคาที่ไม่แน่นอน และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างชัดเจนในอนาคต  และยังก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มออกแบบและพัฒนา “ETRAN PROM” ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะคันแรกของโลก ด้วยเล็งเห็นว่าในประเทศไทย รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นการขนส่งประเภทหนึ่งที่คนเมืองนิยมเลือกใช้บริการในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยขนาดของตลาดกว่า 300,000 คัน รวมถึงศักยภาพในการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ที่พัฒนาจนสามารถส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก มีต้นทุนที่เหมาะสม แต่ยังขาดนวัตกรรมที่จะยกระดับและพัฒนาการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด จึงเริ่มต้นจากการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนเมือง และเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยน เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

บริษัทฯ มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการขนส่งเพื่อการบริการสาธารณะที่ยั่งยืน โดยพัฒนาจากรถจักรยานยนต์ จาก 2 ล้อ ไป 3 ล้อ 4 ล้อ 6 ล้อ หรือไม่มีล้ออย่างเรือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และตอบสนองความต้องการของตลาดยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนสู่ระดับนานาชาติ

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

10 Tech Event ในเอเชีย ที่สายเทคฯ ธุรกิจ ไม่ควรพลาด ปี 2024

เพราะเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง องค์กรจึงต้องหมั่นอัปเดตเทรนด์ความรู้ใหม่ ๆ วันนี้ Techsauce คัดสรร 10 งานประชุมเทคโนโลยีระดับเอเชีย ที่สายเทคไม่ควรพลาดในปี 2024 รวมไว้ในบทความเดียวก...

Responsive image

SCBX ไตรมาส 1 ปี 67 กำไร 11,281 ล้านบาท เตรียมลุย 'Virtual Bank' พร้อมก้าวสู่องค์กร AI-First Organization

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ของปี 2567 จำนวน 11,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อน...

Responsive image

เปิดตัว Meta AI ใหม่ ถามได้ทุกเรื่อง สร้างภาพได้ทุกอย่าง ใช้ได้ทุกแอปฯ​ โซเชียลของ Meta

สำหรับ Meta AI เป็นแชทบอทที่เคยเปิดตัวให้เห็นครั้งแรกในงาน Connect 2023 ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) อย่าง Llama 2 แต่ล่าสุดได้มีการอัปเกรดไปใช้โมเดลภาษาใหม่ Llama 3...