ทำความรู้จัก ETRAN PROM รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะคันแรกของโลกฝีมือ Startup ไทย! | Techsauce

ทำความรู้จัก ETRAN PROM รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะคันแรกของโลกฝีมือ Startup ไทย!

ETRAN

ไม่บ่อยนะที่เราจะได้เห็น Tech Startup ไทยเน้นพัฒนาโซลูชั่นยานยนต์และเน้นไปที่ Clean Technology  โดยศุกร์ที่ผ่านมามีการเปิดตัว อีทราน พร้อม (ETRAN PROM) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะ ออกแบบและพัฒนาโดย บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด เกิดขึ้นจากการนำพลังงานไฟฟ้าและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปัญหาภาวะเรือนกระจก สาเหตุหลักของโลกร้อน อันเกิดมาจากมลภาวะของเสียทางอากาศ

ด้วยปัจจัยทางด้านการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบของคนเมือง และสภาพการจารจรที่ติดขัด ทำให้รถจักรยานยนต์รับจ้าง ถูกใช้อย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นการขนส่งสาธารณะที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในโลก สามารถพบเห็นได้ทุกซอกทุกมุมในเขตกรุงเทพฯ และยังคงเป็นทางเลือกในการเดินทางของคนเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ประจำอยู่ ณ จุดเชื่อมต่อของสถานีรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT จึงทำให้รถจักรยานยนต์รับจ้าง สามารถเติมเต็มการเดินทางของคนเมืองทั้งในด้านความสะดวกและรวดเร็ว

ETRAN2

บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด เห็นถึงความต้องการของตลาด และช่องว่างทางด้านการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มออกแบบและพัฒนา ETRAN PROM รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการสาธารณะคันแรกของโลก โดยออกแบบให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ให้มีความเป็นสาธารณะ ภายใต้แนวคิด 3 ข้อ ได้แก่

  1. การใช้งาน ต้องมีความคล่องตัวเป็นสำคัญ องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือ มุมแคสเตอร์ (Caster Angle) หรือระยะจากจุดสัมผัสของยางล้อหน้า ไปถึงจุดตัดของเส้นต่อจากมุมแคสเตอร์ ซึ่งต้องปรับ และทดสอบเพื่อให้ตอบสนองการใช้งานในเมืองอย่างเหมาะสม ที่ใช้ความเร็วปานกลางเป็นหลัก หน้าเบา บังคับง่าย แต่ไม่เบาเกินไปกว่าที่จะขับที่ความเร็วสูงและสามารถทรงตัวและควบคุมได้ดีเช่นกัน
  2. การจัดวางการนั่งให้ตอบสนองกับการสาธารณะ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่ไม่ต้องมีชิ้นส่วน เดิม ๆ เช่น ถังน้ำมัน เครื่องยนต์ เป็นต้น ทำให้เกิดพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถจัดวางตำแหน่งการนั่งของผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ดีขึ้น
  3. ระบบไฟฟ้าและวิศวกรรม เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตทั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและแบตเตอรี่ไฟฟ้า จึงต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยนำเอาระยะและคุณสมบัติของชิ้นส่วนต่าง ๆ มาประกอบกันในคอมพิวเตอร์ และคำนวนอย่างละเอียด เทียบจากสิ่งที่มีอยู่ในแล้วในตลาด และโจทย์ต่าง ๆ ที่เป็นความต้องการของตลาด กฏระเบียบของภาครัฐฯ อันว่าด้วยเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า

เทคโนโลยีในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ETRAN PROM ประกอบด้วย

  • ETRAN Motor - ETRAN เลือกใช้มอเตอร์ขนาด 5Kw ชนิด Brushless DC Motor ซึ่งให้แรงบิดที่เหมาะสมกับย่านความเร็วต่อการใช้งานในเมือง โดยส่งกำลังด้วยสายพาน timing แบบfix ratio ซึ่งจะทำให้มีความสูญเสียในระบบการส่งกำลังน้อย เนื่องจากมอเตอร์ที่เราเลือกใช้มีแรงบิดสูงในรอบต่ำและคงที่ อันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อลักษณะการใช้งานภายในเมือง
  • ETRAN BattSwap - ETRAN ได้พัฒนาระบบการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ที่มีความรวดเร็วสามารถสลับเปลี่ยนได้ภายในหนึ่งนาทีที่สถานีชาร์จของ ETRAN มีการควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า รวมถึงมีระบบควบคุมด้วยการยืนยันตัวตนของคนขับก่อนที่จะทำการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกครั้ง ตัวอย่างการใช้งาน เมื่อระบบในรถแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่ต่ำ คนขับสามารถนำรถไปยังสถานีชาร์จเพื่อนำแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จเต็มพร้อมใช้งานจากสถานีชาร์จมาสลับเปลี่ยนกับแบตเตอรี่ที่กำลังจะหมดได้
  • ETRAN Mobility Integration Solution - ETRAN บูรณาการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ด้วยการใช้เซนเซอร์ เพื่อตรวจจับและอ่านค่าชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถ ประกอบกับอุปกรณ์ Internet of Things (ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) ที่เข้ามาเชื่อมโยงและจัดระเบียบข้อมูลของเซนเซอร์ เพื่อส่งต่อให้กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ที่อยู่กับตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ผู้ขับขี่สามารถรู้ถึงความเร็ว ปริมาณแบตเตอรี่ การแจ้งเตือนการขับขี่เกินกำหนด ระบบจ่ายเงินที่สะดวกทั้งเงินสดและระบบอิเล็คทรอนิกส์ ระบบตรวจสอบเส้นทางการวิ่งทั้งหมดเพื่อเฝ้าระวังการขับขี่ที่ผิดกฎหมายและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน มีระบบระบุตัวตนของคนขับระบุในขั้นตอนการใช้งานและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากการใช้งานต่าง ๆ เฉพาะในส่วนที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์การจราจร รูปแบบการเดินทาง ความถี่ในการใช้งาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในรูปแบบของ Big Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล)

สมรรถนะของ ETRAN PROM สามารถทำความเร็วได้เฉลี่ย 70 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง โดยสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 80 กิโลเมตรใน 10.75 วินาที แบตเตอรี่สามารถวิ่งได้ระยะทาง 60 กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง กับค่าเช่าบริการเพียง 3,500 บาทต่อเดือน ซึ่งสามารถทำให้ผู้ขับขี่ประหยัดต้นทุนได้ถึง 50% หากเปรียบเทียบกับการใช้น้ำมัน รวมทั้งการบำรุงรักษาที่พร้อมให้บริการและการเริ่มขยายสถานีแบตเตอรี่ (Battery Swapping Station) ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการใช้ไฟ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้เมืองหลวงกลายเป็นเมืองสะอาด ลดระดับของมลภาวะทางอากาศและเสียง ETRAN PROM จะเป็นอีกทางเลือกที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพื่อโลกที่ดีกว่าของคนเมือง

ETRAN3

ทำความรู้จัก บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) กันให้มากขึ้น

อีทราน (ไทยแลนด์) Startup หน้าใหม่แห่งวงการยานยนต์ไทย ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการขนส่งสาธารณะในทุกรูปแบบ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยนำพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาออกแบบเพื่อใช้กับบริการด้านการขนส่งสาธารณะ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนา “ETRAN PROM” รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะคันแรกของโลก เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการพลังงานโดยรวม ภายใต้แนวความคิด “Drive a better world”

ด้วยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของอากาศบนโลก ที่ทำให้ปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อน อันเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนบุคคล รถขนส่ง หรือรถจักรยานยนต์ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยมลภาวะของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเชื้อเพลิงน้ำมันในตลาดที่มีราคาที่ไม่แน่นอน และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างชัดเจนในอนาคต  และยังก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มออกแบบและพัฒนา “ETRAN PROM” ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะคันแรกของโลก ด้วยเล็งเห็นว่าในประเทศไทย รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นการขนส่งประเภทหนึ่งที่คนเมืองนิยมเลือกใช้บริการในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยขนาดของตลาดกว่า 300,000 คัน รวมถึงศักยภาพในการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ที่พัฒนาจนสามารถส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก มีต้นทุนที่เหมาะสม แต่ยังขาดนวัตกรรมที่จะยกระดับและพัฒนาการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด จึงเริ่มต้นจากการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนเมือง และเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยน เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

บริษัทฯ มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการขนส่งเพื่อการบริการสาธารณะที่ยั่งยืน โดยพัฒนาจากรถจักรยานยนต์ จาก 2 ล้อ ไป 3 ล้อ 4 ล้อ 6 ล้อ หรือไม่มีล้ออย่างเรือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และตอบสนองความต้องการของตลาดยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนสู่ระดับนานาชาติ

RELATED ARTICLE

Responsive image

5 เรื่องเขย่าโลกธุรกิจ กับ MegaTech Forum 2022 “Change for better tomorrow” เชื่อมต่อโลกจริงโลกเสมือน

MegaTech Forum 2022 “Change for better tomorrow” งาน Tech Conference ที่จะเผยโฉมเทรนด์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้เท่าทันทุกการเปลี่ยนสู่โลกใหม่ ภายใต้ธีม “Change for better tomo...

Responsive image

บริษัทร่วมทุน PepsiCo - Beyond Meat เตรียมเปิดตัว เนื้ออบแห้ง Plant-Based ออกสู่ตลาด

สื่อต่างประเทศรายงานว่า บริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่าง Beyond Meat และ PepsiCo มีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Plant-Based ตัวแรกซึ่งเป็นเนื้ออบแห้งที่ทำจากพืช...

Responsive image

RS Group ตั้งเป้ารายได้ปีนี้แตะ 5.1 พันล้านบาท พร้อมวางงบลงทุนซื้อกิจการปีนี้ 1,000 ล้านบาท หวังผลักดัน Entertainmerce

RS Group ปักธงยกระดับโมเดล Entertainmerce พร้อมเผย 4 กลยุทธ์หลักในการสร้างการเติบโต ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นตัวขับเคลื่อน และกุญแจสำคัญที่จะนำธุรกิจทะยานสู่เป้าหมาย 5.1 พันล้าน...