ทำความรู้จัก HR Tech ลดปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เสริมประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร | Techsauce

ทำความรู้จัก HR Tech ลดปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เสริมประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร

เมื่อการระบาดของ COVID-19 ได้เข้ามาทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในชีวิตของทุกคน ไม่ว่าจะการเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว หรือแม้แต่การทำงาน แน่นอนว่าหลากหลายองค์กรหลังจากโดนคลื่นผลกระทบของ COVID-19 ซัดเข้ามาก็ต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง พร้อมกับการเข้ามาของเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่ได้เข้ามาช่วยเป็นกำลังสำคัญให้การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลนั้นราบรื่นและประสบความสำเร็จ และแน่นอนว่าหนึ่งในฝ่ายที่สำคัญที่สุดขององค์กรอย่าง “ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์” หรือ Human Resource (HR) นั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน เนื่องจากทรัพยากรคนนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดขององค์กร ทำให้ HR นั้นไม่สามารถที่จะใช้การจัดการและการหาพนักงานด้วยวิธีเดิม ๆ อีกต่อไป เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวสู่การเป็น Digital HR เพื่อให้การรับบุคลากรเข้าทำงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานขององค์กรและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ด้วย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA จึงได้รวบรวมนำ HR Tech ตลอดจน HR Application ต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในหลากหลายด้านที่จะช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปดูกันว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรน่าสนใจที่องค์กรควรจับตาหรือนำมาใช้กับองค์กรให้เกิดประโยชน์กันได้บ้าง

4 นวัตกรรมด้าน HR จาก Startup ไทย

1. Happy Work

Happy Work คือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อลดการทำงานของฝ่าย HR และเป็นตัวช่วยของเจ้าของกิจการในการบริหารพนักงาน โดยตัวแอปพลิเคชันถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยในปัจจุบัน Happy Work นั้นมีอยู่ 3 บริการหลัก

 1. แอปพลิเคชัน HappyWork: ตัวช่วยบริหารจัดการพนักงาน
 2. Payroll Full Service: ระบบทำเงินเดือนให้กับพนักงาน
 3. Customize Service: รับออกแบบระบบจัดบริหารพนักงานตามความต้องการ

ทั้งนี้ Happy Work ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์เด่นที่เหมาะกับทุกธุรกิจ

 • Attendance: รองรับการเข้า-ออกบริษัท ได้หลากหลายรูปแบบ (I-Beacon, QR, GPS, FaceScan)
 • Approval: เบิกจ่าย เช็คสิทธิ์และขออนุมัติได้ทุกที่ทุกเวลา
 • Organization Contact: ติดต่อแผนกภายในได้สะดวก
 • Work Notification: แจ้งข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญตรงถึงพนักงานทันที
 • E-slips: ดูสลิปเงินเดือนผ่านมือถือ
 • Payroll Full Service: ระบบจัดทำเงินเดือนของพนักงาน
 • Evaluation: ระบบประเมินพนักงาน

Happy Work จะช่วยแก้ Pain Point ได้อย่างไร?

การแก้ Pain Point ของ Happy Work สามารถแบ่งได้เป็นสองด้าน ได้แก่ ด้านมุมมองของบริษัทและด้านของพนักงาน

มุมของบริษัท

 • ลดเวลางาน Operation เช่น การเช็กการเข้า-ออกงาน, การจ่าย OT และการทำเงินเดือน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Finger Scan และค่ากระดาษ
 • ช่วยตรวจสอบการเข้างานและการทำงานพนักงานได้แบบ Real-time
 • ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมและวัดผลประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน 

มุมของพนักงาน

 • สามารถ Check in และ Check out การทำงานได้หลายรูปแบบ (I-Beacon, QR, GPS, FaceScan)
 • เช็กวันลา วันหยุดหรือขออนุมัติวันลาและเบิกค่าใช้จ่ายได้สะดวกผ่านมือถือ
 • สามารถติดต่อประสานงานได้สะดวกผ่าน Organization Contact
 • สามารถติดตามข่าวสารอัปเดตของบริษัทผ่าน Work Notification
 • มี E-slips ดูเงินเดือนออนไลน์ได้ตลอดเวลา

2. HUMANOS.BIZ

HUMANOS.BIZ เป็นแอปพลิเคชันสำหรับปฏิบัติการเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและส่งเสริมการทำงานในทีม หรือ HumanOS ระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR โดยจะมีอยู่ 7 ฟังก์ชันหลัก คือ 

 1. ลงเวลาเข้า-ออกงานผ่านมือถือ
 2. การลางานออนไลน์
 3. กรอกข้อมูลการทำงาน (Timesheet) 
 4. การขออนุมัติล่วงเวลา (OT)
 5. การขอเบิกค่าใช้จ่าย
 6. การคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ
 7. รายงานสรุป

โดยธุรกิจที่เหมาะกับ HumanOS นั้นจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ยังไม่มีระบบหรือยังคงใช้การทำงานกรอกข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ และต้องการที่ปรับองค์กรสู่ดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งการทำงานของ HumanOS นั้นไม่จำกัดอยู่แค่บริษัทขนาดใดขนาดหนึ่งเท่านั้น แต่เหมาะกับบริษัททุกขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก, กลาง หรือใหญ่

HUMANOS.BIZ จะช่วยแก้ Pain Point ได้อย่างไร?

ระบบ HumanOS จะช่วยแก้ปัญหาการทำเรื่องการลงเวลาให้ง่ายขึ้น ลดการผิดพลาดของข้อมูล เพราะไม่ ต้องนำข้อมูลเข้าไปกรอกใน Excel สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ข้อมูลแสดงผลแบบ Realtime ทำให้เจ้าของกิจการสามารถโฟกัสในเรื่องของธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้น และเนื่องด้วยทีมงานบุคลากรของ HumanOS มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบ HR ในระดับ Enterprise มากกว่า 10 ปี ทำให้ทีมงานนั้นมีความเข้าใจปัญหาความต้องการของลูกค้า ทำให้การบริการนั้นตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด

3. OneDee.ai

OneDee.ai เป็นระบบบริหารทีมงานและจัดการพนักงานออนไลน์ ผ่าน AI Chatbot สำหรับธุรกิจยุคใหม่ ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการ สื่อสารในองค์กรและ Human Capital Management (HCM) เต็มรูปแบบ ด้วยระบบประมวลผลด้วย AI Chatbot เสมือนมี HR ส่วนตัวที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลพนักงาน ตอบคำถาม พร้อมเทรนพนักงาน และรายงานผลอัตโนมัติทันที Realtime ลดงานเอกสาร รวมถึงยังช่วยสรุปการลงเวลาเข้า-ออก และจัดการเงินเดือนได้ภายใน 10 นาที โดยบริการของ OneDee.ai จะมีหลัก ๆ อยู่ดังนี้

 • ระบบ HCM เต็มรูปแบบ และ Chatbot
 • ระบบลงเวลาผ่าน Chatbot Application บนมือถือ
 • ระบบรายงานผลอัตโนมัติ หัวหน้างานตรวจสอบพนักงานได้ทันที และรวบรวมข้อมูลจากทุกสาขาไว้ในที่เดียว
 • สรุปการลงเวลาเข้า-ออก และสรุปชั่วโมงทำงาน
 • ระบบจัดการเงินเดือน และรับทำเงินเดือน
 • ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ตอบคำถาม และเทรนพนักงานได้ด้วยระบบ AI
 • สร้างห้องแชต พูดคุย ติดตามงาน ส่งไฟล์ Check in และยังสามารถส่งข้อความแบบแยกกลุ่มทีมงานหรือส่วนตัวได้
 • จัดกะการทำงานได้ง่ายดาย พร้อมแสดงตารางให้พนักงานเช็กได้บนมือถือ
 • ขอลาผ่านมือถือ กำหนดโควตาการลา สร้างปฏิทินบริษัท และสร้างเงื่อนไขการอนุมัติได้ไม่จำกัด
 • สร้าง Form ขออนุมัติต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ฟอร์มลาและฟอร์มเบิก-จ่าย
 • 3D Face Recognition ผ่านระบบยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าลดการสัมผัสทางนิ้วมือ

OneDee.ai จะช่วยแก้ Pain Point ได้อย่างไร?

OneDee.ai จะช่วยลดการทำงาน Routine ลดงานเอกสาร และช่วยประหยัดเวลาได้อย่างน้อย 600 ชม.ต่อปี เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานมากขึ้น ทำให้ทีมงานมีส่วนร่วมในการทำงาน (Employee Engagement) เป็นทีมเวิร์คเพื่อทำให้บริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เทคโนโลยีช่วยในการเป็นเครื่องมือให้ทุกคนสามารถเห็นข้อมูลได้แบบ Realtime และช่วยให้องค์กรเป็นหนึ่งเดียวกัน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการจะได้รับข้อความและเป้าหมายที่ตรงกัน และไม่ใช่การสื่อสารแค่ทางเดียว แต่เป็นแบบ 2 Way Communication

4. TIMEMINT

TimeMint เป็นแอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานสำหรับพนักงาน สามารถบันทึกเวลาทำงานได้ทั้งในและออฟฟิศ ได้ทุกที่ทุกเวลา พนักงานสามารถตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงานได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมทั้งฟังก์ชันการลา การขอทำงานล่วงเวลา ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ฝ่ายบุคคลสามารถตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงานผ่านระบบหลังบ้านและแอปพลิเคชัน TimeMint Manager หรือจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน LINE เพื่อรับแจ้งเวลาได้แบบ Realtime และเนื่องจาก Data นั้นอยู่บน Cloud ทาง จึงสามารถ Outsource งานทำเงินเดือน สรุป ตรวจสอบ นำส่งเอกสารภาษีประกัน สังคม สลิปเงินเดือน ภงด.1 ภงด.1ก ให้กับนิติบุคคลได้ทั้งหมด หรือเป็นเจ้าหน้าที่ HR ที่ดูแลงานส่วนการจัดการเงินเดือนเต็มรูปแบบได้อีกด้วย

TIMEMINT จะช่วยแก้ Pain Point ได้อย่างไร?

TimeMint เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยลดเวลาการทำงานของฝ่ายบุคคลและลดการทุจริตด้านเวลาของพนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างมาก เช่น ในอดีตฝ่ายบุคคลต้องรวบรวมเวลาการเข้า-ออกงานจากพื้นที่ต่าง ๆ ผ่านบัตรตอกหรือ Text File จากเครื่องสแกนนิ้ว ทำให้เกิดการทุจริตการแก้ไขเวลาทำงาน ก่อนจะนำเวลานั้นมาคำนวณเงินเดือน ซึ่งปัจจุบัน TimeMint ช่วยลดการทุจริตเหล่านี้ด้วยระบบการลงเวลาที่สามารถยืนยันเวลาที่เข้า-ออกงานได้จริงพร้อมยังมีสถานที่ทำงาน ได้แบบ Realtime เพื่อให้ฝ่ายบุคคลตรวจสอบได้ นอกจากนั้นลดการทำงานของฝ่ายบุคคลในการคำนวณเวลาทำงานของพนักงาน เนื่องจาก TimeMint สามารถเรียกรายงานเวลาทำงาน เวลาสาย วันลาต่าง ๆ ออกมาเป็น Excel หรือ Text File เพื่อเข้าโปรแกรมคำนวณเงินเดือนได้อีกด้วย

ติดตาม Startup ไทยที่มีโซลูชันและบริการดี ๆ ได้ใน “Startup Marketplace is Live Now” รายการที่จะช่วยสร้างช่องทางการตลาดให้กับ Startup ไทยในช่วงสถานการณ์วิกฤต โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และข้อมูลข่าวสารได้ที่

FB Page: Startup Thailand

FB Group: Startup Thailand Marketplace

บทความนี้เป็น Advertorial

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Scarlett Johansson ร้อง OpenAI ให้ลบเสียงที่คล้ายเสียงเธอออกจาก ChatGPT

Scarlett Johansson นักแสดงหญิงผู้รับบท Black Widow ร้อง OpenAI หลังพบว่า ChatGPT ใช้เสียงที่ดูคล้ายเสียงเธอ ด้าน OpenAI โต้กลับไม่เป็นความจริง...

Responsive image

OpenAI ส่อแววดราม่า หลังนักวิจัยมือทอง ผู้ร่วมก่อตั้งลาออก เกิดอะไรขึ้นภายใน ?

ส่อแววเกิดดราม่าใน OpenAI อีกครั้ง ! หลังการเปิดตัว GPT-4o เพียงแค่ 1 วัน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอย่าง Ilya Sutskever ก็ลาออกจากบริษัท และล่าสุด Jan Leike นักวิจัยคนสำคัญของ OpenAI ก็...

Responsive image

NIA นำสตาร์ทอัพไทยบุกตลาดญี่ปุ่น พร้อมลงนาม MOU กับ 2 หน่วยงาน ส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจ

NIA นำสตาร์ทอัพไทยบุกตลาดญี่ปุ่น พร้อมลงนาม MOU กับ 2 หน่วยงาน ส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจ...