Gulf ลงทุนใน Binance.US สหรัฐอเมริกา พร้อมเข้าซื้อเหรียญ BNB เตรียมเปิด Exchange ในไทย | Techsauce

Gulf ลงทุนใน Binance.US สหรัฐอเมริกา พร้อมเข้าซื้อเหรียญ BNB เตรียมเปิด Exchange ในไทย

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) Gulf แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า Gulf International Investment (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้เข้าลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์ใหม่ (Series Seed Preferred Stock) ที่ออกโดย BAM Trading Services Inc. ซึ่งเป็นผู้ประกอบ ธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศสหรัฐอเมริกาฃภายใต้ชื่อ Binance.US

Binance.US ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 และเป็นผู้นําในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผู้ใช้จํานวนหลายล้านคน และ มีปริมาณการซื้อขายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปัจจุบัน Binance.US ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจศูนย์ ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 45 รัฐและ 7 ดินแดน โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการทั่วประเทศ สหรัฐอเมริกาภายในสิ้นปี 2565 ทั้งนี้ Binance.US จะนําเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการเพิ่มจํานวนบุคลากร ทําการตลาดเพื่อสร้างผลตอบแทน เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และลงทุนซื้อกิจการที่มีศักยภาพในอนาคต โดยมีแผน จะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ดังนั้น การลงทุนใน Binance.US จึงเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีจํานวนผู้ใช้งานเติบโตเร็วที่สุดในโลก และยังสามารถรับรู้มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ Binance.US เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

นอกจากนี้จากการที่บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย Gulf ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Binance เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศไทยและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 Gulf Innova ได้เข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นกับ Binance Capital Management Co., Ltd. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง บริษัทร่วมทุนในการดําเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังที่บริษัทร่วมทุนได้จัดตั้งแล้วเสร็จบริษัทร่วมทุนนั้นจะดําเนินการขอใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและใบอนุญาตอื่น ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของ Binance และเพื่อเป็นการต่อยอด ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล Gulf International Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ100 ยังได้มีการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล BNB ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลัก (Native Coin) ของระบบนิเวศทาง ธุรกิจของ Binance (BNB Chain Ecosystem) ใช้เป็น utility token เพื่อใช้งาน Application ที่อยู่บน BNB Chain ซึ่งนับเป็นบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดของโลกตามจํานวนผู้ใช้งาน (Active Users) ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ําและมีความสามารถในการจัดการ ธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จํานวนการทําธุรกรรมผ่าน BNB Chain เติบโตอย่างก้าวกระโดด นําไปสู่ความต้องการ (demand) การใช้สกุลเงิน BNB ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในหลายระดับ (Multi-level Cooperation) กับ Binance ซึ่งเป็นผู้นําด้าน เทคโนโลยี Blockchain Infrastructure ระดับโลก สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นผู้นําในด้านโครงสร้าง พื้นฐานด้านดิจิทัล และเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต

อ้างอิง SET1 ,SET2

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

มองศึก Virtual Bank ไทย เทียบชั้นผู้เล่นบนเวทีโลกได้หรือไม่

หลังจาก ธปท. เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจจัดตั้ง Virtual Bank ยื่นขอเข้ามา ส่งผลให้ธุรกิจการเงินในไทยกลับมาคึกคักมากขึ้น...

Responsive image

Google Workspace อัปเกรดครั้งใหญ่ ! ดึงพลัง AI พลิกโฉมการทำงาน

Google Workspace บริการชุดแอปพลิเคชันผ่านระบบคลาวด์ ได้รับการยกเครื่องครั้งใหญ่ด้วยการผสานความสามารถของ Generative AI ในหลากหลายแอปพลิเคชันยอดนิยม เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องที่...

Responsive image

จาก ลี เซียงลุง สู่ ลอว์เรนซ์ หว่อง ว่าที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนที่ 4

ลี เซียนลุง ได้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันที่ 16 เมษายน 2024 ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ ลอว์เรนซ์ หว่อง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ก้าวขึ้นสู่การเป็นนายกรั...