LATEST IN Gulf

GULF จับมือ การไฟฟ้านครหลวง พัฒนาธุรกิจระบบไฟฟ้าและการบริหารจัดการพลังงาน ต่อยอดวิถีชีวิตเมืองมหานคร

GULF ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)กับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและการบริหารจัดการพลังงาน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม...

Gulf ทุ่มเงิน 2.7 พันล้าน เข้าถือหุ้น 40% ในปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTT NGD) รุกแผนขยายธุรกิจด้านพลังงาน

กัลฟ์ (Gulf) หนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ได้แจ้งถึงการเข้าถือหุ่นสามัญของบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (PTT NGD) ในสัดส่วน 40%...

GULF ยักษ์ใหญ่พลังงานไฟฟ้าของไทย ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นเบอร์ 4 ของ INTOUCH

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) GULF บริษัทด้านพลังงานไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของไทยได้เข้าถือหุ้นในบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) INTOUCH...

JOB