GUNKUL ปรับทัพองค์กรครั้งใหญ่ ดัน 'สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย' นั่งแท่น CEO | Techsauce /* */ /* */

GUNKUL ปรับทัพองค์กรครั้งใหญ่ ดัน 'สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย' นั่งแท่น CEO

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ปรับทัพองค์กรครั้งใหญ่  ตั้ง“คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์” ขึ้นแท่นประธานบริษัท พร้อมส่ง “คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย” นั่ง CEO คนใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า ได้มีมติอนุมัติ แต่งตั้ง “ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย” กรรมการผู้จัดการ ขึ้นเป็น “กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขา Industrial management จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญ อาทิ ปปร., วตท. , บยส., TEPCoT., และอยู่ในระหว่างศึกษาในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักรนับเป็นลูกหม้อและมืออาชีพคนแรกที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ในฐานะนักขับเคลื่อนกลยุทธ์ และผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจากผลงานที่ผ่านมากว่า 16 ปี    นับเป็นสิ่งรับประกันการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในองค์กรครั้งนี้อย่างเต็มภาคภูมิ 

ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง การปรับโครงสร้างองค์กรได้สะท้อนภาพความมุ่งมั่นว่า GUNKUL กำลังปรับทัพใหญ่เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล พร้อมแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 4 สายงานหลักภายใต้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อเสริมศักยภาพให้องค์กรเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด  ร่วมกับการมุ่งหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองกลยุทธ์การเติบโตแบบก้าวกระโดด  และตอบรับกับเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลของทศวรรษนี้ นับเป็นความท้าทายและก้าวย่างสำคัญของ GUNKUL กับผู้นำทัพคนใหม่  

ด้านดร.พงษ์สกร ดำเนิน ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจพลังงาน  กำกับดูแลงานด้านธุรกิจพลังงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิต 1,000 MW  งานก่อสร้างและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า  รวมถึงการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ และมุ่งหาพันธมิตรในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ดร.พงษ์สกร สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาพลังงานทดแทน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยฮานโนเวอร์ ประเทศเยอรมันนี และปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจพลังงานทดแทนมากว่า 10 ปี เป็นผู้บุกเบิกการนำเข้าและติดตั้งกังหันลม MW class ชุดแรกของประเทศไทย    และริเริ่มทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในยุคแรกเริ่ม ตั้งแต่ปี 2551 มีประสบการณ์เด้านการลงทุน พัฒนาโครงการ และการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศ  เพื่อขยายการเติบโตขององค์กรอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ขณะที่ คุณนฤชล ดํารงปิยวุฒิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานกลยุทธ์การลงทุนและนวัตกรรม ดูแลธุรกิจการลงทุนของบริษัทและธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจรีเทล ธุรกิจแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ดิจิทัลโซลูชั่นส์ และธุรกิจการบริหารจัดการด้านพลังงานสําหรับ Smart Community และ Smart City เพื่อขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ Tech Company ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความท้าทายในยุค Energy Disruption ได้อย่างเต็มรูปแบบ และก้าวขึ้นเป็นผู้นำ Thailand's Energy Trendsetter

คุณนฤชล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) จาก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยบอสตัน, ปริญญาโทการบริหารสาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กํากับดูแลสายงานกลยุทธการลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ มีบทบาทโดดเด่นในฐานะผู้นํารุ่นใหม่ที่สร้างผลงานให้กับองค์กรมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 8 ปี โดยมีรางวัลการันตีความสามารถที่น่าภาคภูมิใจมากมาย อาทิ Women in Power Award (WiP) 2020 จากองค์กรนานาชาติ IEEE Power & Energy Society, บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 และในปี 2564 ได้รับรางวัลสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบการขนาดใหญ่ จากกระทรวงแรงงานเนื่องในวันสตรีสากล

ส่วนคุณชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายงานก่อสร้าง และ Turnkey   มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 23 ปี ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง สถานีไฟฟ้าแรงสูง ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และ ระบบไฟฟ้าใต้ดิน ระบบไฟฟ้าเหนือดิน และโครงข่ายสื่อสารใต้ดินของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Microgrid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เป็นโครงการแรกของปรเทศ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พร้อมระบบกักเก็บพลังงานโดยแบตเตอรรี่ (Battery Energy Storage system) ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการของผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท ฟิวเจอร์ อิเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด หรือ FEC บริษัทลูกที่ถือหุ้นโดย GPD ทั้งหมด 

คุณชัยศิริ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญ อาทิ LSP, ปรม., มหานคร, และอยู่ในระหว่างศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) จากสถาบันพระปกเกล้า

ปัจจุบันบริษัทฯมีศักยภาพในการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ตั้งแต่ 22 kV จนถึง 500 kV โดยบริษัทฯได้เข้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าธุรกิจใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา และการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง แผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันมีการขยายตัวกว่าปีละ 60,000 ล้านบาท

คุณอารีวรรณ เฉลิมแดน  ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง  มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจด้านผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าแรงสูงมากว่า 20 ปี    สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปริญญาตรี สาขาบริหารการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต รับผิดชอบงานธุรกิจด้านผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า แรงดันกลาง และแรงดันสูง เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ใช้ไฟและการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ   ตอบสนองต่อการขยายตัวของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ  ด้วยการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีในการวิจัยพัฒนาผลิตอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน  พร้อมทั้งร่วมหาพันธมิตร  เพื่อขับเคลื่อน GUNKUL  เป็นผู้นำในการผลิต Smart Power Equipment เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต

คุณฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานกลุ่มการเงินและบัญชี (Chief Financial Officer) มีบทบาทหลักในด้านบริหารการเงิน ควบคุมดูแลงานด้านบัญชี ตลอดจนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นส่วนงานที่มีความสำคัญและท้าทายของ GUNKUL เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง ภายใต้ต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรองรับการปรับมาตรฐานบัญชีใหม่ อีกทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายให้ทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสำคัญของเศรษฐกิจโลกยุค New Normal & Digital Transformation 

คุณฐิติพงศ์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (Sasin Graduate Institute of Business Administration) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) จากสถาบันพระปกเกล้า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี ในด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุนต่างประเทศ และเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่สร้างผลงานอย่างโดดเด่นตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ร่วมงานกับ GUNKUL ได้นำความรู้และความสามารถในการใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงและลดต้นทุน รวมถึงมีประสบการณ์การระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาวมาแล้วกว่า 50,000 ล้านบาท

คุณธีรภาพ ปัญญาสาคร ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานสนับสนุนธุรกิจ  กำกับดูแลสายงานสนันสนุนซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกฏหมาย และฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จาก University of Illinois at Urbana-Champaign และปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตแห่งเนติบัณฑิตยสภา มีประสบการณ์กว่า 20 ปี  เคยดำรงตำแหน่งพาร์ทเนอร์ในสำนักงานกฏหมายระหว่างประเทศอันดับหนึ่งของเมืองไทย ที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศ   และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Project & Energy จาก Chambers Asia-Pacific เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 3 ปี    โดยเป็นหนึ่งในกุนซือหลักที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาและการเจริญเติบโตขององค์กรเพื่อก้าวไปสู่มาตราฐานระดับสากล  รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่กำหนดไว้

RELATED ARTICLE

Responsive image

เข้าใจเทคโนโลยีเบื้องหลังการทำ ‘Digital Transformation’ อย่างมีประสิทธิภาพ กับ Cloud Service และเทรนด์การทำงานในอนาคต กับ NTT

ก่อนจะทำ Digital Transformation องค์กรต้องเข้าใจเทคโนโลยีเบื้องหลังและตั้งโจทย์ให้ถูกต้อง บทความนี้จึงชวนอ่านเพื่อทำความเข้าใจเทคโนโลยี Digital Transformation และการใช้เทคโนโลยี Cl...

Responsive image

จีนพัฒนา AI ที่สามารถอ่านความคิด และประเมินความภักดี ของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ได้

มีรายงานว่ากลุ่มนักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์เหอเฟยของจีนได้มีการพัฒนาระบบ AI ที่สามารถประเมินความภักดีของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ได้ โดยระบบ AI ดังกล่าวจะสามารถวิเคราะห์การแสดงออกทางสี...

Responsive image

i-Tail ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 660 ล้านหุ้น พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

i-Tail ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 660 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 22% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทพร้อมเข้าจดทะเบียนในตล...