LATEST IN gunkul

เมื่อ ‘ประชาชน’ จะกลายเป็นผู้กำหนดทางเลือกของพลังงานไฟฟ้าในอนาคต

GUNKUL SPECTRUM หน่วยงานนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ที่จะเป็นเหมือนกับสะพานในการพาทุกคนก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการใช้เทคโนโลยีทำให้พลังงานสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายสำหรับคนทุกชนชั้น...

GUNKUL เปิดตัว GUNKUL SPECTRUM หน่วยงานนวัตกรรมพลังงาน ต่อยอดสู่ Energy Solution

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดตัวหน่วยงาน GUNKUL SPECTRUM เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไป (End User) โดยผนึกกำลังร่วมกับ 2 พันธมิ...

ไทยพร้อมหรือยัง ? เปลี่ยนหลังคาบ้านให้ทำเงินด้วย Solar Rooftop

Solar Rooftop ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งภาครัฐเองก็เปิดกว้างในการซื้อขายไฟฟ้าเสรีมากขึ้น  อีกทั้งภาคเอกชนหลา...

JOB