ภาคต่อ Innovation Club Thailand ผลักดัน Start-up ไทย เติบโตสู่ระดับโลก | Techsauce

ภาคต่อ Innovation Club Thailand ผลักดัน Start-up ไทย เติบโตสู่ระดับโลก

“Innovation Club: Thailand Scale-up Nation” หรือ “คลับ (Club)” แบบไม่เป็นทางการของผู้นำระดับสูงจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา รวมถึงนักลงทุนที่มาร่วมพบปะพูดคุย แสดงความคิดเห็น และแชร์ประสบการณ์ เพื่อออกแบบระบบนิเวศผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Ecosystem) พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เป็นรูปธรรม เร่งเครื่องให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นประเทศสเกลอัพ และร่วมผลักดัน Startup ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันและขยายกิจการ (Scale-up) ไปได้ถึงระดับโลก

Innovation Club: Thailand Scale-up Nation ได้จัดไปแล้วทั้งสิ้น 2 ครั้งผ่านบรรยากาศงานรับประทานอาหารแบบ Dinner นำโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน) ซึ่งในครั้งแรกมี Agenda คือ Set up working team - Executive of Secondees (n-1) และในครั้งที่ 2 ได้มีการเผยแพร่ White Paper Thailand: Scale-up Nation 2030 โดย ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดตั้ง Thailand’s Innovation Dashboard นอกจากนี้ในทุกๆ เดือนจะมีการอัปเดตผลการติดตามงานด้านต่างๆ ผ่าน Working Team Meeting 

Innovation Club Thailand

และล่าสุด ก็ได้มีการจัด Innovation Club: Thailand Scale-up Nation โดยจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของ Zoom และการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลัก ๆ จากคุณขัตติยา อินทรวิชัย จากธนาคารกสิกรไทย ในการจัดเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการพบปะกัน โดยเนื้อหาหลักๆ ของการพูดคุยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาและส่งเสริมการสเกลอัพของ Startup ไทย อัพเดตความคืบหน้า Thailand's Innovation Dashboard และร่วมกันถกประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยที่อาจจะเกิดปัญหา “สมองไหล” เป็นต้น

ถอดบทเรียน แนวทางการ Scale-up ธุรกิจ ไปกับ Sherry Coutu

Sherry Coutu ปัจจุบันเป็น CBE, Chair of the Evidence Committee ของ Scale-up Institute UK ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานหลากหลาย ทั้งด้าน Policy, Finance, Culture, Human Capital และอีกมากมาย โดยในการสนทนาครั้งนี้ทาง คุณ Sherry ก็ได้มาพูดคุยถึงการทำงานของ Scale-up Institute UK ในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และเป็นตัวช่วยในการขยายขนาดของบริษัทต่างๆ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะกับประเทศไทยที่ ณ ตอนนี้ต้องการที่จะ Scale-up ทั้งธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับคุณ Sherry เอง เธอเป็นผู้จัดทำ The Scale-up Report 2014 ให้กับทางรัฐบาล โดยในรายงานจะแสดงหลักฐานและคำแนะนำในการขับเคลื่อนให้เกิดบริษัทที่ Scale-up เพื่อช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ให้บริษัทต่าง ๆ มีความพร้อมในการแข่งขันกับต่างประเทศ และปิดช่องว่างที่ว่า บริษัทที่กำลังโตนั้นไม่สามารถสู้กับบริษัทใหญ่หรือเล็กที่มีการสนับสนุนดีๆ เพื่อให้บริษัทที่กำลังโตนี้ได้รับการสนับสนุนที่ดีด้วยเช่นกัน

Sherry Coutu

โดยคุณ Sherry กล่าวว่า การจะสนับสนุนบริษัทให้ Scale-up ไปได้นั้น ประเทศจะต้องไม่โฟกัสที่การเพิ่มจำนวนบริษัทให้มาก แต่ให้เน้นไปที่การขยายกิจการของบริษัทเดิมที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งภาคการศึกษาที่มีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจภูมิภาคโตได้นั้น ก็จะต้องไม่โฟกัสไปที่บริษัทเล็ก ใหญ่ หรือที่เป็นStart-upแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้สนับสนุนบริษัทที่กำลังโต และวิธีที่ดีที่สุดที่ทำได้คือการร่วมสนับสนุน Ecosystem ให้รองรับการเติบโตของบริษัทต่าง ๆ ได้ อาจจะด้วยการเข้าไปศึกษา สอบถามกับองค์กรต่างๆ ว่าจริงๆ แล้วอะไรคือตัวขัดขวางที่ทำให้ธุรกิจนั้นๆ เติบโตได้ช้า และจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา

ความหมายของคำว่า “Scale-up” จาก OECD ให้ไว้ว่า เป็นบริษัทที่ธุรกิจโตขึ้นอย่างน้อย 20% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งแต่ละบริษัทอาจจะมีการ Scale-up ได้หลายครั้งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และรูปแบบธุรกิจของบริษัทต่างๆ 

Sherry Coutu 02

โดยบริษัทใน UK ที่ทางคุณ Sherry ได้คอยติดตามศึกษานั้นกำลังอยู่ในช่วงที่มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกรุงลอนดอนที่มีการเติบโตสูงมากในช่วงปี 2014-2017 ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไปได้มากเช่นกัน ทั้งนี้คุณ Sherry ยังกล่าวอีกว่า ข้อมูลการเติบโตของบริษัทต่างๆ มีความสำคัญกับประเทศมาก เพราะทำให้รับรู้ได้ว่าบริษัทใดกำลังมีปัญหา หรือต้องการให้แก้ปัญหาในด้านใด เพื่อจะได้เข้าไปให้คำแนะนำหรือให้ความรู้ที่จำเป็นกับ Leader ขององค์กรได้อย่างตรงจุด

สำหรับ UK แล้ว คุณ Sherry กล่าวว่า มีธุรกิจ SMEs อยู่ประมาณ 5.7 ล้านราย สร้างมูลค่าได้ 2 ล้านล้านปอนด์ ในจำนวนนี้มีธุรกิจที่ Scale-up แล้วอยู่เพียง 33,000 ราย (ถือเป็น 1% ของทั้งหมด) แต่กับสร้างมูลค่าได้สูงถึง 1 ล้านล้านปอนด์ นั่นหมายความว่าเพียง 1% ของธุรกิจ SMEs ซึ่งคือบริษัทที่ Scale-up ได้ สามารถทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว อีกทั้ง ธุรกิจ Scale-up ยังเป็นตัวเพิ่มให้มีงานใหม่อีก 100%

Sherry Coutu 03

นอกจากนี้ คุณ Sherry ก็ได้ยกเอาตัวอย่างธุรกิจ FinTech ที่ Scale-up แล้วในช่วงปี 2016-2019 มาพูดคุย โดย 20% ของบริษัท FinTech ที่ scale up แล้ว จะมีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 10-150 ล้านปอนด์ ในขณะที่ 30% ของบริษัทเหล่านี้ก็มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 61-1,300 คน

ในส่วนของการสนับสนุนทำให้เกิด Ecosystem ที่เหมาะกับการเติบโตของธุรกิจนั้น ก็ได้มีการให้ข้อแนะนำมาดังนี้

 • ปรับให้มีการเข้าถึงและตรวจสอบ Data ได้
 • สนับสนุน Scaleup VISA เพื่อดึงดูด Talent
 • จัดให้มีการลงทุนให้กับธุรกิจในท้องถิ่นที่มีโอกาสเติบโตได้
 • สนับสนุนให้มีผู้ให้ความช่วยเหลือบริษัทที่ต้องการ scale up รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาในท้องถิ่น
 • จัดให้มีภาคส่วนดูแลการเติบโตของธุรกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 • ปิดช่องว่างทางการเงินให้ได้
 • จัดช่องให้การเชื่อมต่อกันระหว่างผู้ให้ความรู้กับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาธุรกิจเกิดขึ้นได้จริง
 • เน้นไปที่การ Collaboration เพราะธุรกิจที่มีการร่วมมือกับแหล่งอื่นๆ พบว่าสามารถเติบโตได้มากขึ้นถึง 90 เท่า
 • ให้มีช่องทางการเข้าถึงการจัดซื้อจัดหาที่สะดวกและง่ายต่อสาธารณชน
 • ส่งเสริมให้มี Strategy เรื่องของการส่งออก และการขยายสเกลไประดับโลก

ในประเด็นปัญหา “สมองไหล” ที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย เมื่อเด็กรุ่นใหม่อยากออกไปต่างประเทศมากขึ้น นำไปสู่ความกังวลถึงการเสียบุคลากรที่มีความสามารถไป ทางคุณ Sherry กล่าวว่า การที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ทั้งนักเรียนในโรงเรียน และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักเรื่องนี้นั้น อาจจะต้องเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลองมีประสบการณ์จริงในการร่วมงานกับองค์กรที่กำลัง scale up เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้จากการฝึกทำงานจริงๆ  อาจจะเป็นการให้นักเรียน (ทุกคน) ฝึกงานอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้สังคมและตัวนักเรียนเองได้มาเจอกันและปรับตัวหากัน

ความร่วมมือของผู้นำ ร่วมขับเคลื่อน Start-up Ecosystem

นอกจากทางด้านของ คุณ Sherry Coutu แล้ว ในงานรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ยังได้ความร่วมมือจากอีกหลายท่านมาร่วมวงสนทนา ได้แก่

 • คุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการ แห่งศศินทร์ มานำเสนอในหัวข้อ Baseline Study for Thailand Scale-up Nation และอัพเดตแผนงาน Thailand’s Innovation Dashboard 
 • ดร. ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa มาพูดคุยในเรื่องของ Regulatory for Thailand Scale-up Nation
 • คุณคมสันต์ ลี CEO และผู้ก่อตั้ง Flash Express ที่มาแลกเปลี่ยนในประเด็น ESOP & International Fundraising
 • คุณกฤษฎา ชุตินธร CEO ของ FlowAccount และ คุณชลเดช เขมะรัตนา CEO ของ Robowealth Securities Co. Ltd มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ Scale-up Thailand with Rising Thai  Start-up

อีกทั้งยังได้ความร่วมมือจากองค์กรอย่าง คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณลอยด์ วัฒนโฆวรุณ ผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO & Co-founder ของบริษัท เทคซอส มีเดียที่มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการใน Session ต่างๆ 

โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้นำองค์กรชั้นนำต่างๆ มากมาย ได้แก่

 • คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรองประธานสภาอุตสาหกรรมและประธานคณะบริหารสถาบันรหัสสากล (GS1) และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช.กรรมการและเลขานุการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
 • นายแพทย์ทวิราป ตันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
 • ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์
 • คุณขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย
 • คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
 • คุณต่อตระกูล วัฒนวรกิจกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย)
 • ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี กํากับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อ่านสามารถติดตามความร่วมมือของโครงการ Innovation Club Thailand ได้อย่างต่อเนื่องทาง Page Techsauce ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำเสนอ White Paper Thailand: Scale-up Nation 2030 – Accelerating the Innovation Economy. “ประเทศไทย:ยกระดับ Startup สู่สเกลอัพ 2030 เร่งสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม” ได้ถูกจัดทำขึ้นจนแล้วเสร็จและตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2563 นำโดย 

 • รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีด้านการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • แคโรไลน์ ไฮด์ (Caroline Hyde) ผู้บริหารสูงสุดสายงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการดําเนินงานภายนอก (Head of International Relations & Outreach, Cambridge Enterprise) Cambridge Enterprise
 • เดวิด กิลล์ (David Gill) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์นวัตกรรมเซนต์จอห์น เคมบริดจ์ (Chief Executive Officer, St John’s Innovation Centre) Cambridge 

ท่านที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Disrupt เปิดตัวกองทุน Disrupt Health Impact Fund ดึงกลุ่มธุรกิจชั้นนำร่วมลงทุน ดัน HealthTech โต

Disrupt เปิดตัวกองทุน Disrupt Health Impact Fund ตั้งเป้าเปลี่ยนแปลง Healthcare ไทยให้เข้าถึง Deep Technology ด้าน Healthcare ระดับโลก...

Responsive image

ทำไมปีนี้ SEA เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านดิจิทัลของบิ๊กเทคฯ ระดับโลก

สำรวจแนวโน้มการลงทุนด้านเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่งถูกมองว่าเป็นยุคทองแห่งเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ...

Responsive image

Apple กับโปรเจกต์ ‘Greymatter’ พร้อมโชว์ 8 ฟีเจอร์ AI ในงาน WWDC 2024

Bloomberg รายงาน Apple พร้อมเปิดตัว Project Greymatter เตรียมโชว์ฟีเจอร์ AI ในงาน WWDC 2024...