Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN innovation-club-thailand

Innovation Club Thailand 2022 เดินหน้าพัฒนา Ecosystem Startup ไทยให้ไประดับโลก

Innovation Club Thailand จัด Strategic Virtual Board Dinner ครั้งแรกของปี 2022 ในวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (BDMS) เป็นเจ้าภาพ รวมผู้บริหารระดับส...

ภาคต่อ Innovation Club Thailand ผลักดัน Start-up ไทย เติบโตสู่ระดับโลก

ภาคต่อ Innovation Club: Thailand Scale-up Nation ร่วมสนทนาหาแนวทางพัฒนา Start-up Ecosystem ผ่านวิสัยทัศน์ผู้บริหารทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมเร่งเครื่องพัฒนา Start-up ไทยไปสู่ร...

Innovation Club Thailand รวมพลังองค์กรภาครัฐ เอกชน การศึกษาชั้นนำของไทยและม.เคมบริดจ์ หารือแนวทางดัน Startup ไทยในเวทีโลก

Innovation Club Thailand รวมพลังองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาชั้นนำของไทย และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร หารือแนวทางสร้าง Ecosystem ผลักดัน Startup ไทยในเวทีโลก...