• เคพีเอ็มจี ประเทศไทย (KPMG) ได้ก่อตั้ง บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด เพื่อให้บริการด้านกฏหมายครบวงจรในประเทศไทย

• บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมากกว่า 50คนในทุกภาคส่วนทางธุรกิจและในจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกว่า 50 คนนั้นมีผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพทนายความจำนวน 25 คน ซึ่งทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านอื่นๆ ของเคพีเอ็มจี ในลักษณะทีมที่ให้บริการแบบครบวงจร หรือเรียกว่า ‘One KPMG’

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย (KPMG) ก่อตั้งบริษัทกฎหมาย เคพีเอ็มจี เพื่อให้บริการด้านกฎหมายครบวงจร เพิ่มเติมจากการให้บริการด้านสอบบัญชี ภาษี และที่ปรึกษาธุรกิจ

บริษัทกฎหมาย เคพีเอ็มจี ให้บริการด้านกฎหมายอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและธุรกิจ บริการทางด้านนิติกรรมและสัญญา การควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กร กฎหมายแรงงาน การปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย รวมไปถึงกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจุบัน องค์กรในประเทศไทยต่างมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีดำเนินธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างครอบคลุม ชัดเจน และครบทุกด้าน รวมไปถึงที่ปรึกษาที่เข้าใจในความต้องการทางธุรกิจอีกด้วย บริษัทกฎหมาย เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษากฏหมายอย่างครบวงจร เพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจของบริษัทลูกค้าทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทกฎหมาย เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย มีความเข้าใจธุรกิจในแต่ละภาคส่วนในเชิงลึก เป็นอย่างดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ของเคพีเอ็มจี อย่างเป็นอันนึงอันเดียวกัน ภายใต้นโยบาย ‘One KPMG’ ซึ่งมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและใกล้ชิดกันภายใต้เครือข่ายของเคพีเอ็มจี ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าใจแนวโน้มทางธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมและสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างลึกซึ้งและเฉพาะเจาะจง

“ที่เคพีเอ็มจี เราเชื่อว่าในการทำงานเชิงรุก เราสามารถเล็งเห็นแนวโน้มทางธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของแต่ละภาคส่วนอุตสาหกรรม และเราสามารถเตรียมพร้อมรับมือ และให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา การที่เรามีบริษัทกฎหมาย เคพีเอ็มจี รวมทั้งความรู้ความสามารถของเคพีเอ็มจีในอุตสาหกรรมธุรกิจที่หลากหลาย ทำให้เราเชื่อมั่นว่า เราสามารถให้คำปรึกษาทางกฏหมายกับลูกค้าได้อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิจ” คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว กล่าว

“การก่อตั้งบริษัทกฎหมาย เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเคพีเอ็มจีทั่วโลกที่ต้องการขยายเครือข่าย และเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการด้านกฏหมาย” คุณสจ๊วต ฟูลเล่อร์ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของเคพีเอ็มจี อินเตอร์แนชั่นแนล และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว “ ลูกค้าของเรามีความสนใจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการขยายตลาด ด้านธุรกิจและกลยุทธองค์กร จึงทำให้เครือข่ายการให้บริการทางด้านกฎหมายของเคพีเอ็มจีเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการนี้ ซึ่งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการขยายขอบเขตการให้บริการในฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ และมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในออสเตรเลีย เวียดนาม และไต้หวัน รวมทั้งการก่อตั้งบริษัทกฏหมายเคพีเอ็มจี ในประเทศไทยนี้ด้วย ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และอาเซียนของเคพีเอ็มจี เราคาดว่ารูปแบบและความสามารถในการให้บริการทางด้านกฎหมายในภูมิภาคนี้จะมีการเติบโตที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเคพีเอ็มจี

ปัจจุบันเคพีเอ็มจีมีการให้บริการด้านกฎหมายโดยมีทนายความมากกว่า 2,400 คน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 79 แห่งทั่วโลก เครือข่ายทนายความ ซึ่งรวมถึงบริษัทกฎหมาย เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย ทำให้เคพีเอ็มจีมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจโลกและวิธีปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีที่สุด เคพีเอ็มจีมีผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาธุรกิจจึงสามารถให้การบริการด้านกฏหมายแก่ลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมและเฉพาะเจาะจง ให้กับลูกค้าในประเทศไทย ในภูมิภาคอาเซียน และทั่วโลก

“ไม่สำคัญว่าลูกค้าของเราจะดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมใด ลูกค้าของเราสามารถเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจในเครือข่ายการให้บริการด้านกฎหมายของเราได้เป็นอย่างดี เพราะบุคลากรของเราสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงลึกและนำประสบการณ์จากหลากหลายธุรกิจมาให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและดีที่สุด นอกจากความชำนาญในด้านธุรกิจและกฎหมายแล้ว เรามีความมั่นใจอย่างมากว่า การให้บริการของทีมงานบริษัทกฎหมาย เคพีเอ็มจี สามารถเสนอบริการได้ตรงและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพราะความต้องการของลูกค้ามีความแตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการคัดสรรทีมงานและการนำเสนอขอบเขตการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมมากที่สุด” คุณเจริญกล่าว

RELATED ARTICLE

Responsive image

บัณฑูร ล่ำซำ ออกจากประธานกรรมการ กสิกรไทย ตั้งขัตติยาเป็น CEO

บัณฑูร ล่ำซำ ลาออกจากประธานกรรมธนาคารการกสิกรไทยตั้งกอบกาญจน์ รักษาการประธานกรรมการ ขัตติยา เป็น CEO...

Responsive image

Linkedin เปิดให้ทำ Job Posting ฟรี 3 เดือน สำหรับธุรกิจที่ช่วยต้าน COVID-19

Linkedin แพลตฟอร์มเครือข่ายด้านธุรกิจและอาชีพที่มีอัตราการสนทนาระหว่างผู้ใช้งานปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากถึง 55% ซึ่งเป็นผลมาจากการ Work from Home ทำให้ Linkedin นั้นได้ออกมาตรการที่จะช่...

Responsive image

นายกฯ เตรียมประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามออกจากบ้าน 22.00-4.00 น. ดีเดย์ 3 เม.ย.นี้

นายกฯ เตรียมประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามออกจากบ้าน 22.00-4.00 น. ดีเดย์ 3 เม.ย.นี้...