ธ.กรุงศรี เผยกลยุทธ์ Smart Channel Strategy ยกระดับบริการด้วย Digital | Techsauce
Contact us
1

ธ.กรุงศรี เผยกลยุทธ์ Smart Channel Strategy ยกระดับบริการด้วย Digital1 min read

Posted by
Posted date พฤศจิกายน 1, 2018

กรุงศรี ประกาศกลยุทธ์ Smart Channel Strategy ยกระดับการให้บริการสาขาด้วย Digital ด้วยเทคโนโลยี Automate พร้อมผลักดันพนักงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ Krungsri เผยกลยุทธ์การใหม่บริการของสาขาธนาคารใหม่ ด้วย Smart Channel Strategy ครอบคลุมการให้บริการทั้ง ‘Smart Banking’ ‘Smart Investment’ และ ‘Smart Technology’ ภายใต้แนวทางยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)

คุณพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุค Digital กรุงศรีได้เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องในช่องทางต่างๆ เพื่อเข้าถึงบริการของธนาคารอย่างสะดวกรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกัน เรายังให้ความสำคัญกับสาขา โดยมีการขยายและปรับรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เพราะเราเข้าใจดีว่าลูกค้าแต่ละคนต้องการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน คุ้นเคยกับช่องทางที่แตกต่างกัน กรุงศรีจึงพยายามทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนไม่ว่าจะมีรูปแบบใช้ชีวิตด้านการเงินแบบใด”

กรุงศรีได้กำหนดรูปแบบสาขาธนาคารออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ Smart Branch สาขารูปแบบใหม่ที่บริการด้วยเครื่องอัตโนมัติ ลูกค้าทำธุรกรรมได้ด้วยตัวเองโดยมีพนักงานให้คำปรึกษาครบวงจร, Smart Kiosk สาขารูปแบบใหม่ที่ให้ลูกค้าทำธุรกรรมด้วยตัวเอง ซึ่งพนักงานจะเน้นแนะนำผลิตภัณฑ์, Partnership Branch สาขาพิเศษที่ให้บริการร่วมกับองค์กร เช่น มหาวิทยาลัย และ Typical Branch สาขารูปแบบดั้งเดิม

Smart Branch เป็นสาขารูปแบบใหม่ที่บนแนวคิด Space มีพื้นที่กว้างขวางรองรับงานบริการหลากหลาย, Staff พนักงานมีความรู้ทั้งงานบริการและผลิตภัณฑ์ และ Speed บริการที่รวดเร็วจากเครื่องอัตโนมัติ ทั้งการฝาก ถอน โอน จ่าย อัพเดทบัญชี ไปจนถึงการเปิดบัญชีบนเครื่องผ่านเครื่อง Smart Teller ซึ่งรองรับการเปิดบัญชีและทำธุรกรรมด้วย Facial Recognition ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2019 โดย Smart Branch มีเป้าหมายเปิดบริการ 12 สาขา ภายในปี 2019

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe