Meet The Angels เพิ่มโอกาสให้ Startup ไทย โดย Krungsri Finnovate | Techsauce

Meet The Angels เพิ่มโอกาสให้ Startup ไทย โดย Krungsri Finnovate

ในช่วง COVID-19 หลายธุรกิจต้องพบกับวิกฤตทั้งทางการเงิน และการดำเนินการต่างๆ แต่ในขณะเดียวกัน หลายกิจการกลับมองเห็นโอกาสที่จะปรับตัว และพัฒนาธุรกิจของตัวเองต่อไป สำหรับธุรกิจ startup ที่กำลังมองหาช่องทางการระดมทุนในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 ทาง Krungsri Finnovate ได้สร้างแพลตฟอร์มใหม่เพื่อสร้างแนวทางให้กลุ่ม startup ไทย ที่มีไอเดียธุรกิจดีๆ ให้ได้พบกับนักลงทุนที่มีคุณภาพ และช่วยเป็นสื่อกลางในการผลักดันทั้งด้านการระดมทุน และการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมในเชิง Synergy และ Partnership

รู้จักกับ Krungsri Finnovate

Krungsri Finnovate เป็น Corporate Venture Capital ของเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ช่วยให้ startup ทั้งไทยและต่างประเทศ เติบโตอย่างยั่งยืนสู่เป้าหมาย  โดยการสนับสนุนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีแกนสำคัญ 3 หน่วยงาน ที่จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่ม startup และนักลงทุน ได้แก่

  1. Investment ลงทุนกับ startup ในเชิงกลยุทธ์ ที่สามารถทำงานร่วมกันกับธุรกิจของธนาคาร หรือลูกค้าของธนาคาร ร่วมถึงยังมองหาการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่ออนาคตด้วย (Futuristic Investment)

  2. Strategic Partnership สนับสนุนผลักดันเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง business units ของธนาคารกับ startup ที่เหมาะสม

  3. Venture Builder and Ecosystem กับโปรแกรมล่าสุด ‘Meet the Angels’ ซึ่งเป็นเหมือนตัวกลางที่ดึงเอา startup ที่น่าสนใจของไทย มาพบกับนักลงทุนอิสระ (Angel Investor) นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับการผลักดันให้เกิด startup ภายในองค์กรกับโปรแกรม ‘Krungsri Unicorn’ รวมทั้งการขยายเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ Tech Ecosystem

โดยทาง Krungsri Finnovate มองเห็นว่า “ในทุกวิกฤต ย่อมมีโอกาสที่ดีเสมอ” สำหรับ startup ที่กำลังอยู่ในช่วง early stage มักจะขาดการสนับสนุนที่ดีทางการเงิน  การระดมทุนก็ยิ่งยากในช่วงของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขณะเดียวกัน ในส่วนของนักลงทุน หลายคนก็กำลังมองหาโอกาสทางการลงทุนใหม่ๆ ในรูปแบบที่ต่างออกไปจากเดิม โดยทาง Krungsri Finnovate นั้นพร้อมจะเป็นสะพานเชื่อมโอกาสให้กับทั้งนักลงทุน และกลุ่ม startup เพื่อให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไม่สะดุด

‘Meet the Angels’ เวทีเชื่อมนักลงทุน Angel Investor กับกลุ่ม startup ในช่วงวิกฤต

ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมาหลายๆ ธุรกิจต้องพบเจอกับความท้าทายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทำให้บางธุรกิจต้องปิดตัวลง บางธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจใหม่ ซึ่งทาง Krungsri Finnovate นั้นเข้าใจปัญหาที่ startup ต้องพบเจอในช่วงวิกฤต  จึงเกิดมาเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ โดยเมื่อช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวโครงการ ‘Meet the Angels’ โดยเกิดจากความตั้งใจของ Krungsri Finnovate เพื่อช่วยเปิดโอกาสให้ startup ไทย โดยเฉพาะที่กำลังระดมทุน ได้เข้ามา pitching กับ VC CVC และ angel investor ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ 

โดยในการคัดเลือก startup ที่จะเข้ามา pitching ในแต่ละเดือนนั้น ทาง Krungsri Finnovate ได้เปิดกว้างให้กลุ่ม startup ทุกๆ ประเภทสามารถมาเข้าร่วมได้ ไม่ว่าจะเป็น MedTech, EdTech, FoodTech HR Tech หรือ DeepTech อีกทั้งยังเป็นการสร้างความหลากหลายให้กับนักลงทุนที่สนใจ ได้มาลงทุนกับ startup ในรูปแบบใหม่ๆ โดยแต่ละ startup จะต้องมีคุณสมบัติตาม criteria ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ Krungsri Finnovate ยังช่วยให้คำแนะนำทั้งก่อนและหลังการ pitching อีกด้วย

สำหรับไฮไลท์ของ ‘Meet the Angels’ คือ การที่ Krungsri Finnovate จะส่ง KFINsight ให้กับทั้งทางนักลงทุน และ startup  โดย KFINsight จะเป็นบทวิเคราะห์เจาะลึกโดยทีม Investment ของ  Krungsri Finnovate โดยจะประเมิน Startup รายบริษัท ที่ได้มา pitching ในหลากหลายแง่มุม เช่น โอกาสทางการตลาด เทคโนโลยีที่ใช้ ความเสี่ยงที่อาจจะมี เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นให้กับนักลงทุน และสำหรับ startup เพื่อนำไปพัฒนาต่อไปด้วย นอกจากนั้น จะมี Business Matching ให้กับนักลงทุนที่สนใจ ได้พูดคุยเพิ่มเติมกับ  startup อีกด้วย 

ความสำเร็จของ ‘Meet the Angels’

ผลตอบรับที่ดีจากทั้งทาง startup และกลุ่มนักลงทุน ทำให้มีการ pitching ต่อเนื่องทุกเดือนรวม 10 ครั้ง ซึ่งทำให้นักลงทุนกว่า 150 ราย ได้รู้จักกับธุรกิจ startup มากถึง 48 บริษัท และมีความหลากหลายของประเภทธุรกิจ startup มากถึง 13 ประเภท และนอกจากนี้ โครงการนี้ ยังมีส่วนช่วยให้เกิดการลงทุนใน startup บางรายได้สำเร็จ ซึ่งนับว่าเป็น Win-Win synery อย่างแท้จริง และเรายังได้จับมือกับพันธมิตรธุรกิจ อย่าง  True Digital Park ซึ่งเป็น Startup Ecosystem ครบวงจร เพื่อร่วมกันจัดโครงการ ‘Meet the Angels’ ด้วยกัน ซึ่งทั้ง Krungsri Finnovate และ True Digital Park นั้น ต่างมี mission เพื่อช่วยสนับสนุน startup ecosystem เหมือนกัน

ตัวอย่าง Startup ที่ได้เข้าร่วมความสำเร็จที่ผ่านมา

  • NextBest.ai : ดาต้าแพลตฟอร์มและเครื่องมือของนักการตลาดยุคใหม่ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและจัดกลุ่มลูกค้า เพื่อนักการตลาดที่ได้ผลฉับไว ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • Wang Data Market: Crowdsourcing platform ตลาดข้อมูลออนไลน์ที่นำเจ้าของข้อมูลและคนว่างมาพบกัน เพื่อช่วยติกแท็คข้อมูลให้เร็วขึ้น และได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายโดยระบบออนไลน์อยู่ตลอดเวลา
  • Finema: บริษัทที่พัฒนาแพลทฟอร์ม Decentralized Digital Identity หรือระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรืออัตตลักษณ์อิเล็คทรอนิกส์ รายแรกในประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะนำโลกไปสู่ยุคดิจิทัลโดยสมบูรณ์ ด้วยการใช้เทคโนโลยี Self-Sovereign Identity Technology

นอกจากนี้ Startup  ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ดังนี้

“โครงการ Meet the Angels ทำให้ได้พบนักลงทุนหลากหลาย และมีส่วนช่วยให้ WEALTHI ระดมทุนได้สำเร็จ นอกจากนี้เครื่องมือ KFINsight ยังช่วยทำให้ได้รู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดอีกด้วยครับ” K. Kiak, Wealthi

โครงการ Meet the Angelsเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ช่วยสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยในช่วงวิกฤตโควิด – 19 เราอยากขอขอบคุณทีมงาน KFIN มากๆ ที่ช่วยสละทั้งเวลาและแรงในครั้งนี้และพวกเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดัน Startup Ecosystem ของไทยไปกับ KFIN, Classwin


 Meet The Angels เป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมและสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับสิ่งที่สำคัญและจำเป็นในการทำธุรกิจทั้งเงินทุนและพันธมิตรทางธุรกิจคำแนะนำ, Easy Rice Digital Technology

'The Finalist' ร่วมค้นหาตัวท็อป จากโครงการ Meet the Angels 2020 สตาร์ทอัพไหนจะเป็นที่สุดของปี 

กิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อค้นหา The winner of the year ซึ่งเป็นที่มาของชื่องาน “The Finalist” โดย Top 5 จาก 48 บริษัทในโครงการ จะมาร่วม Final pitching อีกครั้ง เพื่อชิงรางวัลเงินทุน 100,000 บาท และ Co-working space รวมถึงรับการปรึกษา mentorship จากทีม Investment ของ Krungsri Finnovate จนกว่าจะ raise fund ได้สำเร็จ 

นอกจากนั้นยังมีเสวนาพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับการลงทุนในสตาร์ทอัพจาก speaker ชื่อดัง ผู้มีประสบการณ์จริงในการลงทุนสตาร์ทอัพมาแชร์มุมมองและความรู้

“The Finalist” จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2564 นี้ โดยจะเปิดโอกาสให้ทั้งนักลงทุน และ startup ที่สนใจได้เข้าร่วมชมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.eventpop.me/e/10346

บทความนี้เป็น Advertorial

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

พนักงาน Call Center ไม่ใช่สนามอารมณ์ SoftBank ผุดไอเดียพัฒนา AI ปรับสียงลูกค้าให้น่าฟัง

พนักงาน Call Center จะไม่เป็นสนามอารมณ์ของลูกค้าอีกต่อไป ! เพราะ SoftBank บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่จะใช้ AI ปรับน้ำเสียงเกรี้ยวกราดของลูกค้าให้ใจเย็นลง...

Responsive image

Korean Air สร้าง AI Contact Center แพลตฟอร์มติดต่อสื่อสารและบริการลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ขับเคลื่อนโดย AI

Korean Air ร่วมมือกับ Amazon Web Services (AWS) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีคลาวด์พัฒนาแพลตฟอร์ม AI Contact Center (AICC) ที่ดึงเอา AI มาใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการของศูนย์บริการลูกค้...

Responsive image

สหภาพยุโรปไฟเขียว กฎหมาย AI ฉบับแรกของโลก

สหภาพยุโรปได้อนุมัติข้อตกลงขั้นตอนสุดท้ายของกฎหมายควบคุมปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ AI Act เป็นฉบับแรกของโลก...