กระทรวงดิจิทัลฯ เผยแนวทาง ‘Thailand AI Ethics’ พร้อมหนุนให้ 'AI ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ' ด้วยความรับผิดชอบ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES จับมือนักวิชาการด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ Microsoft เปิดร่างหลักการและแนวทางเชิงจริยธรรมสำหรับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Ethics Guideline สำหรับการพัฒนาและใช้งานปัญญาประดิษฐ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย บนพื้นฐานการใช้งานที่ผลักดันเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบ ตั้งเป้าเป็นรากฐานของกฎหมายกำกับดูแลการพัฒนาและใช้งาน AI แย้มเปิดรับฟังเอกชนเพื่อพัฒนาแนวทางต่อไป

แนวทางดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และยังได้ Microsoft ซึ่งมีประสบการณ์พัฒนาแนวทาง AI Ethics เป็นที่ปรึกษา โดยไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ Microsoft เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางดังกล่าว

คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า ในอนาคตอันใกล้ AI จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของทุกคน ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธศักยภาพทั้งด้านผลิตผลต่อชีวิตประจำวันและทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในรูแบบที่คำนึงถึบริบททางสังคม รักษาไว้ซึ่งโอกาสการเติบโตและพัฒนาของแรงงานไทย พ้อมป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดทั้งการเอนเอียง ไม่เป็นธรรม และจริยธรรม จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลร่างเอกสารหลักการและแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ Digital Thailand - AI Ethics Guideline ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้วิจัย ผู้ออกแบบพัฒนา และผู้ให้บริการ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการสร้างความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และมั่นคงปลอดภัยให้ระบบปัญญาประดิษฐ์อยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างลงตัว

คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้แนวทางจะแบ่งออกเป็น 6 ประการ ดังนี้

  1. ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  2. ความสอดคล้องกับกฎหมาย จริยธรรม และมาตรฐานสากล
  3. ความโปร่งใสและภาระความรับผิดชอบ
  4. ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
  5. ความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม
  6. ความน่าเชื่อถือ คำนึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูล และสามารถ Feedback ได้

ทุกท่านสามารถอ่านเอกสาร Digital Thailand - AI Ethics Guideline ฉบับเต็มได้ที่ bit.ly/aiethicsth

RELATED ARTICLE

Responsive image

โครงการ “ช่วยด้วย!” ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน ด้วย Home Isolation อย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของแพทย์

จากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ พวกเราอยู่ในภาวะวิกฤตเตียงเต็มและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้จึงเกิดเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Doctor A to Z ระบบปรึกษาแพ...

Responsive image

โควิดทำให้เงินทุนไหลเข้า Startup อินเดียมหาศาล หลัง Zomato แพลตฟอร์มส่งอาหาร ยูนิคอร์นรายแรกที่เข้าตลาดหุ้นเปิดตัวได้ดี

Zomato แอปพลิเคชันผู้ให้บริการ food delivery และรีวิวอาหาร เป็นยูนิคอร์นตัวแรกที่เข้าสู่ตลาดหุ้นของอินเดีย และยังเป็นบริษัท Startup แรกของอินเดียที่มีมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ภา...

Responsive image

Google กำลังจะเปิดให้ผู้ใช้ทราบแหล่งที่มาของ ผลการค้นหาได้

Google กำลังจะเพิ่มฟีเจอร์แสดงข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการพบผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ทำการค้นหา โดยสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ว่าผลลัพธ์ที่ Google ค้นได้นั้นตรงกับข้อค...