LATEST IN Mahidol University

NIA ร่วมกับ ม.มหิดล เปิดเวทีดัน Startup ด้านอาหารโชว์ของผ่าน SPACE-F

SPACE-F เป็นโปรแกรมการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านอาหารในระดับนานาชาติให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยในฐานะการเป็น “ครัวโ...

NIA, Thai Union and Mahidol University Announce 23 Food-tech Startups to join SPACE-F

NIA, Thai Union and Mahidol University Announce 23 Food-tech Startups to join SPACE-F...

SCG จับมือ มหิดล เปิดศูนย์วิจัย 'SCG-MUSC Innovation Research Center' ค้นคว้าพลาสติกรีไซเคิลง่ายเพื่อความยั่งยืน

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งศูนย์วิจัย “SCG – MUSC Innovation Research Center” เร่งตอบโจทย์ตลาดโลกที่ต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติก...

เผยผลการจัดอันดับ Best Global Universities Rankings 2019 ยกให้ ม.มหิดล เป็นมหาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทย

"Best Global Universities Rankings 2019" โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับที่ 522 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย...

ม.มหิดล ผลักดันทักษะในโลกยุคศตวรรษที่ 21 เตรียมพร้อมนักศึกษาก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก

ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 สถานการณ์ต่างๆ ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกสถาบันการศึกษา ต่างต้องเร่งปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก (global citizensh...

กระทรวงดิจิทัลฯ เผยแนวทาง ‘Thailand AI Ethics’ พร้อมหนุนให้ 'AI ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ' ด้วยความรับผิดชอบ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจับมือมหาวิทยาลัยมหิดล และ Microsoft เปิดร่างหลักการและแนวทางเชิงจริยธรรมสำหรับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Ethics Guideline สำหรับการพัฒนาและใช้งานปัญญ...

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมพัฒนา “VideoQR” ซ่อน QR Code ในสื่อวิดีโอด้วย Deep Learning

อาจารย์คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนานวัตกรรม VideoQR ฝังในวิดีโอด้วยเทคโนโลยี Deep Learning...

JOB