สำนักงาน กสทช. ประกาศยืนยัน ค่าใช้บริการมือถือ 4G ต้องถูกลงกว่าค่าบริการ 3G | Techsauce

สำนักงาน กสทช. ประกาศยืนยัน ค่าใช้บริการมือถือ 4G ต้องถูกลงกว่าค่าบริการ 3G

Screen Shot 2559-07-27 at 11.04.21 PM

นับเป็นข่าวดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทุกคน เมื่อสำนักงาน กสทช. ประกาศยืนยัน ค่าใช้บริการมือถือ 4G ต้องถูกลงกว่าค่าบริการ 3G ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900MHz ไปเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา และได้ผู้ชนะการประมูลด้วยวงเงินที่สูงจนประชาชนเกิดความกังวลใจว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าบริการทรศัพทย์เคลื่อนที่ 4G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ที่จะเปิดให้บริการในอนาคต

สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันกับประชาชนผู้ใช้บริการว่า คุณภาพและอัตราค่าบริการโทรศัพทย์เคลื่อนที่ 4G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต โดย

  1.  อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz จะต้องมีอัตราต่ำกว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz โอยอัตราค่าบริการประเภทเสียงจะต้องต่ำกว่า 69 สตางค์ต่อนาที อินเทอร์เน็ตจะต้องต่ำกว่า 26 สตางค์ต่อเมกกะไบต์ SMS จะต้องต่ำกว่า 1.15 บาท ต่อข้อความ MMS จะต้องต่ำกว่า 3.11 บาทต่อข้อความ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการจะต้องคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที
  2. สำหรับผู้พิการที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้พิการกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (พม.) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีแพ็คเกจราคาถูกกว่าปกติ
  3. คุณภาพของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่นที่ 4G บนคลื่นความถี่  1800 MHz และ 900 MHz จะต้องไม่ต่ำกว่าคุณภาพการให้บริหารของบริการโทรศัพท์เคลื่นที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz
  4. ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีโครงข่ายเพื่อให้บริการตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนดเป็นอย่างน้อย

นอกจากนั้น ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งต้องจัดให้มีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพของผู้ใช้บริการ การจัดทำแผนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการจัดทำใบแจ้งหนี้หรือสัญญาการให้บริการที่ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ หรืออักษรสำหรับคนตาบอด (Braille)โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม รวมถึงต้องมีแผนคุ้มครองผู้บริโภค ที่ต้องจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่มีค่าบริการ การจัดการกับบริการที่ไม่เหมาะสม กระบวนการทำความเข้าใจกับประชาชนในการตั่งสถานีวิทยุคมนาคม การสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับสิทธิในการใช้บริการโทรคมนาคม รวมทั้งการเผยแพร่คำประกาศสิทธิผู้บริโภค ในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย

สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่าจะดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตข้างต้นอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้บริการโทรคมนาคม ที่มีอัตราค่าบริการถูกลงและมีคุณภาพที่ดีขึ้น

RELATED ARTICLE

Responsive image

ECG-Research และ ECG Peref Holding UBI ร่วมลงทุนรอบ Pre-Series A ใน Fraction สตาร์ทอัพ Fintech แพลตฟอร์มผู้ให้บริการ ICO Portal ครบวงจร

ECG-Research และ ECG Peref Holding UBI ร่วมลงทุนในการระดมทุนรอบ Pre-Series A ของ Fraction สตาร์ทอัพด้าน Fintech ชั้นนำทั้งในฮ่องกงและประเทศไทย แพลตฟอร์มผู้ให้บริการ ICO Portal ครบ...

Responsive image

Kbank ชี้แจงข่าวลือกรณีร่วมทุน Binance ยังไม่มีข้อสรุป หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

หลังจาก Kbank ได้มีการชี้แจงกรณีข่าวการร่วมทุนมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท กับ Binance กระดานเทรดหุ้นอันดับ 1 ของโลก เพื่อตั้ง Exchange ซื้อขายเหรียญดิจิทัล ว่า ธนาคารกสิกรไทยไม่ไ...

Responsive image

อังกฤษทดลองให้พนักงานทำงาน 4 วัน/สัปดาห์ พร้อมจ่ายเงินเดือนเท่าเดิม

แรงงานในบริษัทมากกว่า 30 แห่งของสหราชอาณาจักร กำลังอยู่ในช่วงทดลองลดวันทำงานจากเดิม 5 วัน เหลือเพียง 4 วันต่อสัปดาห์ โดยปริมาณงานเท่าเดิมด้วยชั่วโมงทำงานสูงสุด 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์...