Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN 3G

สำนักงาน กสทช. ประกาศยืนยัน ค่าใช้บริการมือถือ 4G ต้องถูกลงกว่าค่าบริการ 3G

นับเป็นข่าวดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทุกคน เมื่อสำนักงาน กสทช. ประกาศยืนยัน ค่าใช้บริการมือถือ 4G ต้องถูกลงกว่าค่าบริการ 3G ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 180...

JOB