OMISE HOLDINGS จัดทัพใหม่ แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง พร้อมผลักดันองค์กรในภาคอุตสาหกรรมการเงิน | Techsauce

OMISE HOLDINGS จัดทัพใหม่ แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง พร้อมผลักดันองค์กรในภาคอุตสาหกรรมการเงิน

หลังมีข่าวสะเทือนวงการเรื่องการซื้อขายหุ้นของ Omise ซึ่งทาง Omise ก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว และล่าสุดนี่เป็นข่าวจริงที่เกิดขึ้น โดย Omise Holdings ประกาศแต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงโครงสร้างการทํางานภายในองค์กร สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินธุรกิจ และส่งเสริมความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของบริษัท

ประกาศแต่งตั้งคุณอิศราดร หะริณสุต ขึ้นดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโอมิเซะ (เพย์เมนต์เกต เวย์) พร้อมแต่งตั้งคุณวรรษา จาติกวณิช ขึ้นดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโอมิเซะโก (OmiseGO) โดยคุณจุน ฮาเซกาวา จะขึ้นดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโอมิเซะโฮลดิ้ง (Omise Holdings) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ โอมิเซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์) และโอมิเซะโก และจะยังคงดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทต่อไป มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

คุณอิศราดรเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโอมิเซะและได้ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการของโอมิ เซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์) ส่วนคุณวรรษาดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการของโอมิเซะโก ทั้งสองจะรับ ตําแหน่งต่อจากคุณจุนซึ่งก่อนหน้านี้ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในเครือทั้งสอง

“การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในวันนี้จะช่วยให้โครงสร้างการบริหารงานของโอมิเซะโฮลดิ้งและบริษัทใน เครือเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นมากขึ้น พร้อมสู่การผลักดันให้เป็นบริษัทฟินเทคระดับโลกที่มุ่งมั่นต่อการเติบโต ขององค์กร (growth-oriented) บนพื้นฐานของการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer centric) คุณดอน เป็นผู้นําที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความสามารถ อีกทั้งยังเป็นกําลังสําคัญที่ช่วยปลุกปันโอมิเซะมาตั้งแต่ ยุคบุกเบิก คุณดอนสามารถแปลงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ต่างๆ ที่วางไว้ไปสู่การปฏิบัติจริง เป็นผู้ที่สามารถนําทีมให้มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและพาโอมิเซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์) ให้บรรลุเป้าหมายได้

ในขณะเดียวกันผมเองได้มีโอกาสมองคุณวรรษาเติบโตขึ้นในองค์กรและผมเชื่อว่าในเวลานี้คุณวรรษา เหมาะสมที่สุดกับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโอมิเซะโก คุณวรรษามีความรู้ความเข้าใจใน อุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดีทั้งในแง่ของธุรกิจและตัวเทคโนโลยี วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ความเข้าใจใน วัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงวิธีการดําเนินงานในแบบของคุณวรรษาคือสิ่งที่โอมิเซะโกต้องการเพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง พร้อมสําหรับการเติบโตและรับมือกับโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ที่เข้ามา เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม” คุณจุนกล่าว

“การแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ครั้งนี้ถือเป็นการวางโครงสร้างการดําเนินงานภายในองค์กรของเราให้มีแบบ แผนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้บริษัทในเครือทั้งสองมุ่งไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ของเราคือ Payment for Everyone เราต้องการที่จะยกระดับและปรับเปลี่ยนวิถีใน การชําระเงินของผู้คน และจากการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ทั้งสอง ในวันนี้ตัวผมเองจะได้ทุ่มเวลาให้กับ นโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจโดยรวมได้อย่างเต็มที่ เพื่อทําให้วิสัยทัศน์ของเราเป็นจริงได้” คุณจุนกล่าวเสริม

รู้จักกับ 3 ผู้บริหาร

จุน ฮาเซกาวา, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโอมิเซะโฮลดิ้ง

คุณจุนเป็นทั้งนักสร้างสรรค์และนักธุรกิจที่อยู่ในสายงานด้านเทคโนโลยีมากว่า 20 ปี ด้วยพื้นฐานและ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมการออกแบบ, การบันทึกข้อมูลชีวิตประจําวัน (life log) และความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจ E-Commerce คุณจุนได้ก่อตั้งโอมิเซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์) ขึ้นในปี 2556 และโอมิเซะโกต่อมา ในปี 2560 โดยดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททั้งสองตลอดมา ก่อนจะมาก่อตั้งโอมิเซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์) คุณจุนได้ก่อตั้งธุรกิจอื่นๆ มาก่อนแล้ว อาทิ 4Treasure ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการทํา คูปองตามตําแหน่งของผู้ใช้บริการ (location-based coupon service), LIFEMee ธุรกิจเกี่ยวกับการบันทึก รายการใช้จ่าย และยังได้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการบริษัท Alpha-do Inc. รับผิดชอบดูแลโครงการสําคัญๆ ทั้งหมดอย่างโครงการร่วมกับ NTT ซึ่งเป็นธุรกิจโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันคุณจุนยังเป็นผู้อํานวยการเครือข่ายสนับสนุนนวัตกรรมญี่ปุ่น-อาเซียน (JAIS) ซึ่งก่อตั้งโดย กระทรวงเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้แล้วยังได้ร่วมก่อตั้ง BUIDL และ DFCapital อีกด้วย คุณจุน ติดหนึ่งใน 50 บุคคลทรงอิทธิพลที่จะเปลี่ยนโลกซึ่งจัดลําดับโดยนิคเคอิ และในปี 2561 ที่ผ่านมายังเป็น หนึ่งใน 10 ของผู้ประกอบการยอดเยี่ยมจัดลําดับโดยนิตยสารฟอร์บสประเทศญี่ปุ่น

อิศราดร หะริณสุด, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโอมิเซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์)

คุณดอนขึ้นรับตําแหน่งนี้พร้อมประสบการณ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการเงินรวมกว่า 12 ปี ก่อนที่ จะร่วมก่อตั้งโอมิเซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์) คุณดอนบริหารงานด้านการค้าระหว่างประเทศและเป็นผู้ดูแล โครงการสําคัญๆ ให้กับบริษัท Alpha-do Inc. ในประเทศญี่ปุ่น ผ่านบทพิสูจน์ความสามารถมากมายอาทิ รับผิดชอบโครงการร่วมกับ NTT ซึ่งเป็นธุรกิจโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นถึง 2 โครงการ โดย มีหน้าที่ควบคุมดูแลการดําเนินงานในประเทศไทย, จีน และเวียดนาม

คุณดอนร่วมก่อตั้งโอมิเซะในปี 2556 และดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการเรื่อยมา ด้วยประสบการณ์และความสามารถคุณดอนเป็นกําลังสําคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจของโอมิเซะ (เพย์เมนต์เกต เวย์) ให้ขยายสู่ตลาดในต่างประเทศ โดยเป็นผู้ร่วมกําหนดทิศทางการดําเนินงานและกํากับดูแลในส่วน ต่างๆ ทั้งหมด ทั้งการดําเนินงานภายในองค์กร, งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคารและเครือข่ายบัตร คุณดอนยังอยู่เบื้องหลังการนําพาให้โอมิเซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์) เป็นระบบรับ ชําระเงินรายแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS ทั้งสามขอบเขต

นอกจากนี้แล้วคุณดอนยังเป็นผู้บรรยายและวิทยากรในโครงการต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนี้คุณดอน เป็นหนึ่งในเมนเทอร์ให้กับสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ dtac Accelerate และได้พาทีมคว้าชัยชนะใน แบทช์ 6 อีกด้วย

วรรษา จาติกวณิช, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโอมิเซะโก

ก่อนก้าวสู่ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโอมิเซะโก คุณวรรษาดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท โดยเป็นหนึ่งในทีมงานคนแรกๆ ช่วงบุกเบิกในปี 2560 ก่อนบริษัททําการระดมทุน คุณวรรษา เข้ารับตําแหน่งใหม่นี้พร้อมประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการ, การเงิน และด้านความร่วมมือและการ พัฒนาระหว่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรคุณภาพ คุณวรรษาได้สร้างทีมให้โตขึ้น จากเดิม ที่มีทีมงานเพียงคนเดียวปัจจุบันมีพนักงานรวมกว่า 40 คน และยังมีบทบาทสําคัญในการวางนโยบายและ กําหนดแนวทางให้กับบริษัทอีกด้วย

คุณวรรษามีประสบการณ์ในการนําทีมนักพัฒนาระบบ, นักเศรษฐศาสตร์ และนักสังคมศาสตร์ ในหลายๆ โครงการสําคัญในช่วงที่ทํางานกับธนาคารโลกได้รับผิดชอบดูแลโครงการระหว่างประเทศซึ่งมีมูลค่ากว่า หนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางการเงิน, โครงสร้างการลงทุน รวมไปถึงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แล้วคุณวรรษายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและคณะกรรมการ Sky Visual Imaging Venture ซึ่งเป็นบริษัทให้คําปรึกษาและบริการด้านโดรนโซลูชั้นเพื่อเข้าทําการสํารวจ และจัดทําแผนที่ทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาให้กับโปรเจกต์บล็อคเชนอย่าง Hoard Exchange ด้วยสายงานด้าน Block Chain ของคุณวรรษาเริ่มต้นจากโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกู้ยืมแบบบุคคลต่อบุคคล (peer-to-peer) เพื่อการเกษตร โดยมีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี Block Chain เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุน แก่เกษตรกร สิ่งที่ทําให้คุณวรรษาตัดสินใจเข้าร่วมทีมโอมิเซะโกคือระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการ พัฒนาโครงการดังกล่าวป การที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างทางด้านการเงิน (open financial System) จําเป็นที่จะต้องมีระบบที่คล้ายกันกับ OMG เน็ตเวิร์ค เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้งาน แพลตฟอร์มกับตลาดใหญ่ๆ ระดับโลก

คุณวรรษาจบปริญญาตรีด้านสิ่งแวดล้อมจากวิทยาลัย มิดเดิลเบอร์รี คอลเลจ และปริญญาโทด้าน ธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

RELATED ARTICLE

Responsive image

VinGroup หารือขายหุ้นใน Vincom Retail ยักษ์ใหญ่วงการศูนย์การค้าเวียดนาม

กลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม VinGroup Joint Stock Company (Vingroup JSC) กำลังเจรจาหารือกันเพื่อขายหุ้นใน Vincom Retail ที่พัฒนาเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าในเวียดนาม...

Responsive image

Pepsi เปลี่ยนโลโก้ใหม่ในรอบ 14 ปี ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบในยุค 90

เป็นเวลานานกว่า 14 ปี ที่ “Pepsi” แบรนด์เครื่องดื่มน้ำอัดลมยักษ์ใหญ่ของโลก ประกาศเปลี่ยนโลโก้ใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบในยุค 1990 ที่คาดว่าจะเปิดตัวในอเมริกาเหนือ ช่วงฤด...

Responsive image

Elon Musk และ กลุ่มบริษัทเทคชั้นนำ ส่งจดหมายเปิดผนึกให้หยุดการพัฒนา AI หวั่นอันตรายจากการใช้ในทางที่ผิด

Elon Musk และ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และกลุ่มผู้บริหารในอุตสาหกรรมเรียกร้องให้หยุดการพัฒนา GPT-4 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ของ OpenAI เป็นเวลา 6 เดือน...