สสว. จับมือ Cisco พา SME Digital Transformation หนุนทั้ง Knowledge และ Infrastructure | Techsauce
Contact us
2

สสว. จับมือ Cisco พา SME Digital Transformation หนุนทั้ง Knowledge และ Infrastructure1 min read

Posted by
Posted date พฤษภาคม 7, 2019
  • Cisco เผย SME ไทยกำลังก้าวสู่ระยะที่ 2 ของ Digital Transformation โดยให้ความสนใจลงทุนใน Cloud Computing, IT Hardware และ Cybersecurity
  • SME ไทยส่วนใหญ่รู้จักและเคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐฯ และมีเรื่องของบุคลากรเป็นความท้าทายหลัก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประกาศความร่วมมือกับ Cisco บริษัทไอทีด้านเครือข่ายชั้นนำ เพื่อสนับสนุน SME ประเทศไทยสู่ Digital Transformation โดยสนับสนุนทั้งแง่ความรู้และให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อ Digital Transformation ในราคาพิเศษ

คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Cisco กล่าวว่า “ SME ในไทยเร่งดำเนินการทำ Digital Transformation เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ทั้งนี้ SME มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการสร้าง GDP และแรงงานของไทย โดย Cisco ร่วมมือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการนำเสนอ IT Solution ให้แก่ SME เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพของธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาช่องว่างทางด้าน Digital Talent ในประเทศไทย ด้วยโครงการ Cisco Networking Academy ได้จัดการฝึกอบรมความรู้ให้แก่ผู้เรียนเกือบ 50,000 คนในประเทศไทย และดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของโลกดิจิทัลในอนาคต”

SME ไทยยังคงประสบปัญหา 3 อย่างที่ขัดขวาง Digital Transformation ได้แก่ การขาดแคลนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานและข้อมูลลูกค้า 17.9 เปอร์เซ็นต์, การขาดแคลนทักษะด้านดิจิทัลและบุคลากร 15.7 เปอร์เซ็นต์ และการขาดแคลนกระบวนการคิดที่เป็นดิจิทัล (digital mind-set) หรือความท้าทายทางด้านวัฒนธรรมภายในองค์กร 14.0 เปอร์เซ็นต์

แต่เมื่อถามถึงความสนใจใน Digital Transformation ต้องระบุว่า SME ไทยให้ความสนใจลงทุนใน Cloud Computing มากที่สุด ต่อด้วยการลงทุนใน Hardware และ Cybersecurity ตามลำดับ ทั้งนี้ SME ไทยส่วนใหญ่ยังมีความคุ้นเคยและเคยรับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐอยู่แล้ว ดังนั้น การที่ สสว. เข้ามานำการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จึงมีโอกาสสำเร็จมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ความร่วมมือระหว่าง สสว. และ Cisco จึงประกอบด้วย การสนับสนุนเชิง Content ทั้ง Webminar บน Platform ที่ SME ไทยเข้าถึงได้ พร้อมด้วย Workshop ด้าน IT ที่จัดโดย Cisco โดยตั้งเป้าให้เข้าถึง SME ประมาณ 200,000 ราย ซึ่งเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชัน SME Connext อีกด้านหนึ่ง Cisco ยังสนับสนุนให้ SME เข้าถึงเทคโนโลยี Cloud Computing ใหม่ล่าสุดของ Cisco ในราคาพิเศษด้วย

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “ผู้ประกอบการ SME มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจไทย ในปี 2561 ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามล้านรายในประเทศไทยสร้างงานให้กับคน 12.16 ล้านคน คิดเป็น 43.2 เปอร์เซ็นต์ ของจีดีพีของประเทศ การใช้ประโยชน์ของเศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากไอทีกับผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดจิ๋ว หรือ Micro, Small & Medium Enterprise (MSME) นั้นมีความสำคัญและค่อยๆกลายเป็นรากฐานใหม่สำหรับผู้ประกอบการในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างประโยชน์ด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและโอกาสใหม่ๆ ในตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มผู้ประกอบการรายใหม่จำนวนมากในตลาด พัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันและขจัดอุปสรรคทางการตลาดโดยเฉพาะจากภาค MSME ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจในประเทศส่วนใหญ่”

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe