นายกฯ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ดึงมือดีหลายด้านให้คำปรึกษาและเสนอแนะ | Techsauce

นายกฯ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ดึงมือดีหลายด้านให้คำปรึกษาและเสนอแนะ

มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา โดยเผยรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารในสายธนาคาร การเงิน ,อดีตผู้บริหารปตท. , ผู้บริหาร SCG เป็นต้น

โดยมีรายละเอียดดังนี้ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑(๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

นายกรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปในี้ ให้เป็นคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

  1. นายทศพร ศิริสัมพันธ์             ประธานที่ปรึกษา
  2. นายไกรฤทธิ์ อุขกานนท์ชัย      ที่ปรึกษา
  3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช      ที่ปรึกษา
  4. นายปิติ ตัณฑเกษม       ที่ปรึกษา
  5. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร       ที่ปรึกษา
  6. นายรุ่งโรจ รังสีโยภาส       ที่ปรึกษา
  7. วิรไท สันติประภพ       ที่ปรึกษา
  8. นายสมคิด จิรานันตรัตน์       ที่ปรึกษา
  9. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   เลขานุการ

ในส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำน้ักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

TMA เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ประเทศที่มีขีดความสามารถที่สุดในโลกโดย IMD ไทยขยับขึ้นมาอันดับที่ 25

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในโลก จัดอันดับโดย World Competitiveness Center ของ IMD ประจำปี 2567 ไทยอยู่ที่ 25 และคว้...

Responsive image

ประเทศไทยในยุค AI Economy ไม่ได้ขาดงาน แต่ขาดคนที่มีทักษะ AI

ประเทศไทยในยุค AI Economy ถึงเวลาที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ด้วยการนำประโยชน์ของ AI มาใช้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด...

Responsive image

Netflix มุ่งลงทุนซีรี่ย์เพิ่มในไทย ‘สมรสเท่าเทียม’ สร้างโอกาสนำเสนอเนื้อหาหลากหลาย

Netflix สตรีมมิ่งภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเดินหน้าสร้างหนัง ซีรี่ส์ และรายการท้องถิ่นมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรงหนุนจากสมรสเท่าเทียม...