Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN goverment

นายกฯ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ดึงมือดีหลายด้านให้คำปรึกษาและเสนอแนะ

มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา โดยเผยรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารในสายธนาคาร การเงิน ,อดีตผู้บริหารปตท. , ผู้บริหาร SCG เป็นต้น...

depa โชว์ผลงานรอบ 3 ปี ช่วยพลิกโฉมประเทศไทยด้วย ‘เทคโนโลยีดิจิทัล’ ในทุกมิติ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แถลงผลงานสำคัญในรอบ 3 ปี ภายใต้แนวคิด “The Premier by depa” ชูความเป็นแถวหน้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติ ทั้งภาคเศรษฐ...

ไฟเขียว! หน่วยงานราชยกเลิกการใช้กระดาษ เตรียมออกเอกสารระบบดิจิทัล

หลังจากหลายหน่วยงานภาครัฐมีการยกเลิกการใช้บัตรประชาชน ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานยกเลิกการออกเอกสารด้วยกระดาษ พร้อมดำเนินงานผ่านระบบดิจิทัลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Servi...

รู้จักกับ Blind Trust การจัดเงินของนักการเมืองป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ในช่วงการดำรงตำแหน่งของอดีตนายกทักษิณ ชินวัตร เรามักได้ยินคำว่า ‘ซุกหุ้น’ กันบ่อยครั้ง เพราะการดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาจทำให้นักธุรกิจที่มาเล่นการเมืองสามารถสร้างผลประโยชน์ทับซ้อน...

ย้อนดูสิงคโปร์เริ่มใช้ GovTech ในกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจตราประชาชน

ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา นอกจากจะมีข่าวว่า SenseTime จากจีนกลายเป็น Startup ด้าน AI ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก จากเงินลงทุน Series C ของ Alibaba มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สห...

ผู้บริหาร Alibaba เข้าพบรองนายกฯ สมคิด คาดได้ข้อสรุปเรื่อง Digital Hub สิ้นเดือนมีนาคมนี้

Head of Globalization Leadership Group และผู้บริหารจาก Alibaba เข้าพบ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คาดได...

Techsauce Global Summit's impact on Thailand's Ecosystem

With tickets going on sale for the TechSauce global summit, June 2018, we look at what global summits can do for the economy and ecosystem as a whole, in particular for South East ...

Thai Tech Startups and foreign investors: A crucial partnership

As Thailand, ASEAN and Southeast Asia as a whole strengthen while providing a hotbed of talent in terms of technology, now is a great time for foreign investors to capitalize and f...