PTG ตั้ง คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ นั่งประธานบอร์ด | Techsauce

PTG ตั้ง คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ นั่งประธานบอร์ด

PTG ตั้ง คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ นั่งประธานบอร์ด

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติออนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ โดยแต่งตั้งกรรมการเดิม 2 รายกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คือ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ และ รองศาตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ และ แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทคนใหม่ คือ คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ แทน พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ

อ้างอิง SET

RELATED ARTICLE

Responsive image

freshket รุกขับเคลื่อนระบบ Food Supply Chain ของไทยสู่ความยั่งยืน

freshket รุกขับเคลื่อนระบบ Food Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทานอาหารของไทยให้เป็นวัฏจักรที่ยั่งยืน...

Responsive image

เปิดราคาประกันชั้น 1 Tesla Model 3 & Model Y มาดูกันว่าต้องจ่ายเท่าไหร่

ถ้าอยากรู้ว่า ราคาประกันรถยนต์ไฟฟ้าชั้น 1 ของ TESLA Model 3 และ Model Y แพงไหม ได้ทุนประกันเท่าไหร่ มีกี่ปัจจัยที่ทำให้เบี้ยประกันไม่เท่ากัน ต้องอ่านบทความนี้...

Responsive image

ลือ Zipmex เตรียมเลิกกิจการ หลังนักลงทุนหยุดเพิ่มเงิน ด้าน Zipmex ปฏิเสธให้ข้อมูล

ลือ Zipmex เตรียมเลิกกิจการ หลังนักลงทุนหยุดเพิ่มเงิน ด้าน Zipmex ปฏิเสธให้ข้อมูล...