ปตท.สผ. จัดตั้ง 4 บริษัทย่อย รองรับธุรกิจเทคโนโลยี มุ่งเน้น AI ในปิโตรเลียม การเกษตร สุขภาพ | Techsauce

ปตท.สผ. จัดตั้ง 4 บริษัทย่อย รองรับธุรกิจเทคโนโลยี มุ่งเน้น AI ในปิโตรเลียม การเกษตร สุขภาพ

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV บริษัทย่อยด้านธุรกิจเทคโนโลยีของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้น ได้แก่ บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด (“โรวูล่า”) บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (“สไกลเลอร์”) บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (“วรุณา”) และ บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด (“แคริว่า”) โดยมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

สำหรับบริษัทย่อยแต่ละบริษัทก็มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • โรวูล่า: มุ่งเน้นการทำธุรกิจด้านการสำรวจ ตรวจสอบ และซ่อมแซมอุปกรณ์ใต้ทะเล โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Advanced Artificial Intelligence, AI) เพื่อให้บริการแก่ธุรกิจทั้งในและนอกกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน 

  • สไกลเลอร์: ให้บริการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และระบบอัตโนมัติต่าง ๆ 

  • วรุณา: ให้บริการเครื่องบินไร้คนขับและเทคโนโลยีดาวเทียมในการสำรวจพื้นที่และประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะและการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน 

  • แคริว่า: เป็นเครือข่ายข้อมูลด้านสุขภาพ ที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ IoT และวิทยาการหุ่นยนต์ เพื่อการส่งเสริมและสร้างข้อมูลเชิงลึกให้แก่กลุ่มผู้ใช้ทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มธุรกิจในด้านสุขภาพและสาธารณสุข

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


RELATED ARTICLE

Responsive image

MICE Intelligence Talk 4 ภาคต่อโครงการยกระดับผู้ประกอบการ กับ Data Driven Marketing for MICE ดึง Data มาสร้างมูลค่าเพิ่ม

มาร่วมค้นหาทางรอดร่วมกันในโครงการ MICE Intelligence Talk 4: Data Driven Marketing for MICE เรียนรู้การนำ Data ที่ธุรกิจมีอยู่ในมือมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างบริการที่ตอบโ...

Responsive image

airasia SuperApp ประกาศขยายบริการจองบัตรโดยสารจากสายการบินชั้นนำกว่า 700 แห่ง ครอบคลุมกว่า 3,000 จุดหมายปลายทางทั่วโลก

airasia Super App เดินหน้าขยายบริการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารจาก 700 สายการบินชั้นนำทั่วโลก...

Responsive image

OR ขยายธุรกิจ Non-Oil ต่อเนื่อง ล่าสุดทุ่ม 192 ล้านบาท ซื้อหุ้น 25 % ในเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่น KOUEN

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ OR แจ้งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จํากัด (Modul...