Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ARV

‘Horrus’ โดรน AI ฝีมือคนไทย ที่นำ 5G มาร่วมสร้างบริการพร้อมใช้ในภาคอุตสาหกรรม

มารู้จัก 'Horrus' โดรน AI สำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EECi วังจันทร์วัลเลย์ ที่ AIS กับทีม ARV ภายใต้ ปตท.สผ. ร่วมกันพัฒนาโซลูชันมาตั้งแต่ปี 2561 และยกระดับสู่ AI Autonomous Drone...

ARV เซ็น MOU ร่วมกับ SRI ดัน PTIC สู่ 'ศูนย์กลางนวัตกรรมภูมิภาคอาเซียน'

ARV ร่วมลงนาม MOU กับ SRI พร้อมดัน PTIC สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งภูมิภาคอาเซียน...

AI and Robotics Ventures ส่ง HORRUS เทคโนโลยีโดรนไร้คนขับ สำรวจวิเคราะห์ปัญหาจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่

AI and Robotics Ventures ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. จับมือ กรมทางหลวง ในการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการจราจร...

ARV จับมือ กรุงไทย ลงนามเริ่มทดสอบระบบ NCID หวังพลิกโฉม Corporate KYC สู่จิทัล

ARV จับมือ กรุงไทย ลงนามเริ่มทดสอบระบบ National CorporateIdentification หรือ NCID ที่เป็นนวัตกรรม Digital lD และ E-document หวังพลิกโฉม Corporate KYC สู่รูปแบบจิทัล...

CARIVA ในเครือ ARV จับมือ รพ.รามาธิบดี พัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคของคนไทย

CARIVA จับมือ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด­­ล ร่วมพัฒนาโครงการต้นแบบในการวิเคราะห์โรคในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปผ่าน “โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพซึ่งพัฒนาจากข้อมูลสุขภาพแบบไม่ระบุ...

SKYLLER Unveils HighSight, Thailand’s First Intelligent Drone Automation Platform

HighSight is ready to power commercial unmanned drone applications in medium and large businesses across all relevant industries looking into creating added value, improving operat...

SKYLLER ในเครือ ARV เปิดตัว HighSight ระบบโดรนอัตโนมัติและแพลตฟอร์มอัจฉริยะรายแรกในไทย

SKYLLER เปิดตัวโซลูชั่นอัจฉริยะ HighSight ผสานเทคโนโลยี AI และ Machine Learning ควบคุมสั่งการ Horrus อากาศยานไร้คนขับที่ขับเคลื่อนตนเองอย่างสมบูรณ์แบบครั้งแรกของไทยจาก ARV ได้อย่าง...

ARV เปิดตัว Horrus โดรนขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบครั้งแรกของไทย มุ่งต่อยอดเชิงพาณิชย์

ARV เปิดตัว “Horrus: Fully Automated Drone Solution” เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ที่สามารถทำงานได้ด้วยการขับเคลื่อนตัวเองอย่างเป็นอิสระ (Unmanned Aerial Vehicle) อย่างสมบูรณ์...

ARV ร่วมมือกับ Samsung ส่งโซลูชัน deep tech ช่วยเหลือเกษตรกรไทยก้าวสู่ความเป็น Smart Farmer

ARV เร่งยกระดับเทคโนโลยีภาคการเกษตรและเกษตรกรเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ผนึกความร่วมมือกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด สร้างโปรเจกต์เพื่อให้ความร...

ปตท.สผ. จัดตั้ง 4 บริษัทย่อย รองรับธุรกิจเทคโนโลยี มุ่งเน้น AI ในปิโตรเลียม การเกษตร สุขภาพ

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV บริษัทย่อยด้านธุรกิจเทคโนโลยีของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท...

รู้จัก ARV บริษัทคนไทยผู้พัฒนาซอฟท์แวร์โดรนแปรอักษรสำเร็จเป็นรายแรกของอาเซียน

รู้จัก ARV บริษัทคนไทยผู้พัฒนาซอฟท์แวร์โดรนแปรอักษรสำเร็จเป็นรายแรกของอาเซียน ซึ่งเตรียมแสดงแปรอักษรเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีห...