Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ARV

ARV เปิดตัว Horrus โดรนขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบครั้งแรกของไทย มุ่งต่อยอดเชิงพาณิชย์

ARV เปิดตัว “Horrus: Fully Automated Drone Solution” เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ที่สามารถทำงานได้ด้วยการขับเคลื่อนตัวเองอย่างเป็นอิสระ (Unmanned Aerial Vehicle) อย่างสมบูรณ์...

ARV ร่วมมือกับ Samsung ส่งโซลูชัน deep tech ช่วยเหลือเกษตรกรไทยก้าวสู่ความเป็น Smart Farmer

ARV เร่งยกระดับเทคโนโลยีภาคการเกษตรและเกษตรกรเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ผนึกความร่วมมือกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด สร้างโปรเจกต์เพื่อให้ความร...

ปตท.สผ. จัดตั้ง 4 บริษัทย่อย รองรับธุรกิจเทคโนโลยี มุ่งเน้น AI ในปิโตรเลียม การเกษตร สุขภาพ

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV บริษัทย่อยด้านธุรกิจเทคโนโลยีของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท...

รู้จัก ARV บริษัทคนไทยผู้พัฒนาซอฟท์แวร์โดรนแปรอักษรสำเร็จเป็นรายแรกของอาเซียน

รู้จัก ARV บริษัทคนไทยผู้พัฒนาซอฟท์แวร์โดรนแปรอักษรสำเร็จเป็นรายแรกของอาเซียน ซึ่งเตรียมแสดงแปรอักษรเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีห...

JOB