SCB-INNOPOWER ขับเคลื่อน EV Home Model เข้าถึง EV Home Charger ผ่าน SCB Easy หนุนรายย่อยสู่เจ้าของสถานีชาร์จฯ ที่บ้าน | Techsauce

SCB-INNOPOWER ขับเคลื่อน EV Home Model เข้าถึง EV Home Charger ผ่าน SCB Easy หนุนรายย่อยสู่เจ้าของสถานีชาร์จฯ ที่บ้าน

ธนาคารไทยพาณิชย์  ร่วมกับ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ร่วมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สร้างอีโคซิสเต็มอีวีที่ยั่งยืน เตรียมพร้อมความร่วมมือ โครงการ EV Home Model ให้ผู้ใช้รถยนต์อีวีเป็นเจ้าของเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบรนด์ดังระดับโลก Wallbox ผ่านแพลตฟอร์ม SCB Easy สร้างโอกาสรายย่อยสู่ผู้ประกอบการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านด้วยสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ที่นำเทคโนโลยี AI อนุมัติรวดเร็ว และแม่นยำ ตั้งเป้าจำหน่าย Wallbox บน SCB Easy มากกว่า 10,000 ยูนิตภายใน 3 ปี สนับสนุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมทั่วประเทศ

 

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกลุ่มที่มุ่งมั่นปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) จากการดำเนินงานภายในปี 2030 และจากการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี 2050 ผ่านการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) และการใช้ศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าและนำความยั่งยืนให้แก่ทุกภาคส่วน  ทั้งนี้ รถยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โลกในอนาคต โดยเทรนด์การครอบครองรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งรถยนต์บ้านและรถยนต์เพื่อการขนส่ง จากการตอบโจทย์ในการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน สอดคล้องกับความใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหนึ่งในเทรนด์สำคัญทั่วโลก รวมทั้งนโยบายของภาครัฐที่เร่งสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะการขยายโครงข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุม

 

ในโอกาสนี้ ธนาคารจึงมีความรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด บริษัทนวัตกรรมพลังงานในเครือ EGAT ในการเป็นพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนโครงการการขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้าน (EV Home Model) ภายใต้แบรนด์ Wallbox เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY และสนับสนุนการเข้าถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้าน และการขยายโครงสร้างพื้นฐาน EV Charger โดยธนาคารมีความพร้อมที่จะสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ให้แก่ลูกค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่ซื้อ Wallbox ผ่านแพลตฟอร์ม SCB Easy ซึ่งเชื่อมั่นว่า โครงการ EV Home Model จะสร้างการรับรู้เรื่องการดำเนินชีวิตบนวิถีความยั่งยืนให้แก่ประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างอีโคซิสเต็มรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้แข็งแกร่ง สู่การเติบโตเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไทยต่อไป

 

ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารมุ่งนำเอาจุดแข็งความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จากการรู้จักลูกค้าผ่านข้อมูลและเข้าใจลูกค้าผ่านความรู้สึก ด้วยกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch ธนาคารจึงสามารถพัฒนาโซลูชันทางการเงินเพื่อสอดรับกับเทรนด์ของธุรกิจและเทรนด์ความต้องการของลูกค้าได้ ภายใต้โครงการ “EV Home Model” ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของ Wallbox ได้สะดวกสบายมากขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม SCB Easy ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าผู้ใช้งานกว่า 16 ล้านคน ซึ่งถือเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทางด้านข้อมูล และการเข้าถึง EV Home Charger ให้แก่ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจ รวมถึงการจัดสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการใช้งาน EV Home Charger โดยธนาคารจะนำ AI เข้ามาช่วยอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจเป็นเจ้าของ Wallbox ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และแม่นยำ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจซื้อ Wallbox ผ่านทาง SCB Easy มากกว่า 10,000 ยูนิตภายใน 3 ปีนี้

 

นายอธิป ตันติวรวงศ์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าประเทศ ผ่านการขยายธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งเครื่องชาร์จอีวีอัจฉริยะภายใต้แบรนด์ Wallbox ผลิตโดยบริษัท Wallbox Chargers S.L. ของประเทศสเปน โดย Wallbox เป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบสมาร์ทอย่างสมบูรณ์แบบ ได้รับการออกแบบโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design) ควบคุมการทำงานของเครื่องชาร์จได้เพียงปลายนิ้วผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งยังได้รับการออกแบบให้การชาร์จไฟฟ้าแต่ละครั้งเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ด้วยความสามารถในการกำหนดเวลาชาร์จไฟฟ้า (Schedule Charge) ให้สัมพันธ์กับไลฟ์สไตล์การใช้งาน รวมถึงตั้งค่าการชาร์จไฟฟ้าในช่วงที่อัตราค่าไฟต่ำ (Time of Use Tariff) รองรับการทำงานร่วมกับพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ และเฉลี่ยกำลังไฟขณะชาร์จเพื่อป้องกันการใช้ไฟฟ้ามากเกินไปเมื่อใช้งานพร้อมกันหลายคัน นอกจากนี้การติดตั้ง Wallbox นอกจากนี้ การติดตั้ง Wallbox ยังติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นลำดับแรกอีกด้วย

 

ทั้งนี้ บริษัทจะรับผิดชอบการติดตั้งและบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อ Wallbox ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy โดยลูกค้าสามารถใช้ Wallbox เพื่อชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการใช้งานของตนเอง หรือขยายการใช้งานไปสู่บริการเชิงพาณิชย์ในลักษณะผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งจะเป็นพลิกโฉมการชาร์จอีวีในประเทศไทย จากจุดให้บริการสาธารณะสู่จุดให้บริการจากบ้าน อันจะมีส่วนผลักดันระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

 

นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการ วิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด กฟผ. ไม่เพียงแค่ดำเนินภารกิจในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ยังสนับสนุนธุรกิจระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรภายใต้สถานีชาร์จไฟฟ้าแบรนด์ “EleX by EGAT” ซึ่งปัจจุบันมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ  และกฟผ.มีเป้าหมายที่จะขยายจำนวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้ครบ 150 แห่งภายในสิ้นปีนี้ ดังนั้น กฟผ.มั่นใจว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ และอินโนพาวเวอร์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของกฟผ. ในครั้งนี้ จะเป็นอีกแรงส่งให้จำนวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างรวดเร็ว


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

OR ตั้ง OR Health & Wellness พร้อมเปิดสาขาแรกมิถุนายนนี้

OR จัดตั้งบริษัท OR Health & Wellness เดินหน้ารุกตลาดสุขภาพและความงาม พร้อมลุยเปิดสาขาแรกเดือน มิ.ย. นี้...

Responsive image

ขันเงินรุกธุรกิจ Ticketing Platform ทุ่ม 52 ล้านบาทเข้าซื้อหุ้น EVP ภายใต้ Eventpop ที่ 51% ดันธุรกิจบันเทิงโฉมใหม่

ขันเงิน เนื้อนวล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Zalekta ทุ่ม 52 ล้านบาท ส่งบริษัทลูก MVD เข้าถือหุ้น บริษัท อีวีพี คอร์ปอเรชั่น ภายใต้แบรนด์ Eventpop รุกธุรกิจ Ticketing Platform ปู...

Responsive image

Bitcoin Halving จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Binance TH by Gulf Binance

Bitcoin Halving คืออะไร ทำไมชุมชนหรือคอมมูนิตีสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งตารอปรากฏการณ์นี้? มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันจากการให้ข้อมูลของ คุณนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G...