กลุ่ม Nocnoc ดึงกลุ่มเฟรเซอร์ส -ไทยเบฟฯ เข้าถือหุ้นบริษัทแม่ Nocnoc 50% มูลค่ากว่า 2.17 พันล้านบาท | Techsauce

กลุ่ม Nocnoc ดึงกลุ่มเฟรเซอร์ส -ไทยเบฟฯ เข้าถือหุ้นบริษัทแม่ Nocnoc 50% มูลค่ากว่า 2.17 พันล้านบาท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด (BetterBe) ซึ่งประกอบธุรกิจออนไลน์มาร์เก็ตแพลตฟอร์มในประเทศไทยภายใต้ชื่อ Nocnoc และในประเทศอินโดนีเซียภายใต้ชื่อ Renos.id รวมถึงเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่าน บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (SCG Dist) ปรับโครงสร้างทุน 

กลุ่ม Nocnoc ดึงกลุ่มเฟรเซอร์ส -ไทยเบฟฯ เข้าถือหุ้นบริษัทแม่ Nocnoc 50% มูลค่ากว่า 2.17 พันล้านบาท

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 78.12 ล้านหุ้น ที่ราคา 27.84 บาท ต่อหุ้นให้แก่ บริษัทมัส บี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้ระหว่างกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ดและกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (บมจ.ไทยเบฟฯ) นอกจากนี้ บมจ.ไทยเบฟฯ เป็นบริษัทที่ นายฐาปนฯ ซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ SCC ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ดังนั้น บริษัทร่วมทุนจึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ SCC

สำหรับการเข้าถือหุ้นใน  BetterBe ครั้งนี้ บริษัทร่วมทุนจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 78,120,000 หุ้น ที่ราคา 27.84 บาทต่อหุ้น (รวมมูลค่ากว่า 2.174 พันล้านบาท) ในขณะที่มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (ราคาพาร์) เท่ากับหุ้นละ 25 บาท 

SCG Dist ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินทำการประเมินมูลค่าหุ้น BetterBe โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทลักษณะใกล้เคียงกันที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Trading Comparable) เป็นหลักในการพิจารณาประกอบการเจรจา โดยบริษัทร่วมทุนจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน BetterBe เป็นเงินสดตามเงื่อนไข รายละเอียดและวิธีการจะกำหนดในสัญญาระหว่างกันต่อไป 

ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทร่วมทุนซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นใน BetterBe ของ SCG Dist จะลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 50 

อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างทุน โดยให้กลุ่มบริษัทชั้นนำเข้ามาถือหุ้น Better Be ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Nocnoc ในครั้งนี้จะสามารถสนับสนุนธุรกิจของ Better Be ให้แข็งแกร่งและเติบโตในภูมิภาคได้ 


อ้างอิงข้อมูลจาก สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย-SET

RELATED ARTICLE

Responsive image

WHA: WE SHAPE THE FUTURE ติดปีกนิคมอุตสาหกรรมสู่ ‘บริษัทเทค’ ด้วยภารกิจ Mission To The Sun

WHA: WE SHAPE THE FUTURE แนวคิดที่มุ่งสร้างอนาคตอันยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยของ WHA Group และแนวทางการทรานสฟอร์มองค์กรด้วยภารกิจ Mission to The Sun สู่การเป็น 'Tech Company' พร้อมสร้า...

Responsive image

LINE BK x MTL ลุยธุรกิจประกัน ซื้อง่าย จ่ายเบา จบใน LINE

LINE BK จับมือ MTL เปิดตัวบริการใหม่ LINE BK Insurance Broker ลุยธุรกิจประกันครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว...

Responsive image

เกาหลีสั่งจำคุก ชายใช้ AI สร้างภาพโป๊ จากคำสั่งที่ส่อคุกคามทางเพศเด็ก

ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกชายวัย 40 ปี ที่ใช้ AI สร้างภาพอนาจารที่มีเยาวชนอยู่ในภาพ เป็นเวลา 2 ปี นี่จึงเป็นคดีแรกของเกาหลีใต้ที่มีการตัดสินคดีผู้ใช้ AI สร้างรูปภาพขึ้นมา...