กลุ่ม Nocnoc ดึงกลุ่มเฟรเซอร์ส -ไทยเบฟฯ เข้าถือหุ้นบริษัทแม่ Nocnoc 50% มูลค่ากว่า 2.17 พันล้านบาท | Techsauce

กลุ่ม Nocnoc ดึงกลุ่มเฟรเซอร์ส -ไทยเบฟฯ เข้าถือหุ้นบริษัทแม่ Nocnoc 50% มูลค่ากว่า 2.17 พันล้านบาท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด (BetterBe) ซึ่งประกอบธุรกิจออนไลน์มาร์เก็ตแพลตฟอร์มในประเทศไทยภายใต้ชื่อ Nocnoc และในประเทศอินโดนีเซียภายใต้ชื่อ Renos.id รวมถึงเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่าน บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (SCG Dist) ปรับโครงสร้างทุน 

กลุ่ม Nocnoc ดึงกลุ่มเฟรเซอร์ส -ไทยเบฟฯ เข้าถือหุ้นบริษัทแม่ Nocnoc 50% มูลค่ากว่า 2.17 พันล้านบาท

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 78.12 ล้านหุ้น ที่ราคา 27.84 บาท ต่อหุ้นให้แก่ บริษัทมัส บี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้ระหว่างกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ดและกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (บมจ.ไทยเบฟฯ) นอกจากนี้ บมจ.ไทยเบฟฯ เป็นบริษัทที่ นายฐาปนฯ ซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ SCC ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ดังนั้น บริษัทร่วมทุนจึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ SCC

สำหรับการเข้าถือหุ้นใน  BetterBe ครั้งนี้ บริษัทร่วมทุนจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 78,120,000 หุ้น ที่ราคา 27.84 บาทต่อหุ้น (รวมมูลค่ากว่า 2.174 พันล้านบาท) ในขณะที่มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (ราคาพาร์) เท่ากับหุ้นละ 25 บาท 

SCG Dist ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินทำการประเมินมูลค่าหุ้น BetterBe โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทลักษณะใกล้เคียงกันที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Trading Comparable) เป็นหลักในการพิจารณาประกอบการเจรจา โดยบริษัทร่วมทุนจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน BetterBe เป็นเงินสดตามเงื่อนไข รายละเอียดและวิธีการจะกำหนดในสัญญาระหว่างกันต่อไป 

ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทร่วมทุนซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นใน BetterBe ของ SCG Dist จะลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 50 

อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างทุน โดยให้กลุ่มบริษัทชั้นนำเข้ามาถือหุ้น Better Be ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Nocnoc ในครั้งนี้จะสามารถสนับสนุนธุรกิจของ Better Be ให้แข็งแกร่งและเติบโตในภูมิภาคได้ 


อ้างอิงข้อมูลจาก สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย-SET

RELATED ARTICLE

Responsive image

Twitter เพิ่มฟีเจอร์วิดิโอขนาดสั้นตาม TikTok

Twitter เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท social media ที่เพิ่มฟีเจอร์วิดีโอขนาดสั้นแบบ Tiktok...

Responsive image

Facebook Instagram โพสต์อวด NFT พร้อมเชื่อม Digital Wallet ได้แล้ว เริ่มต้นสหรัฐฯที่แรก

Meta อนุญาตให้ผู้ใช้ในสหรัฐฯ โพสต์แสดงของสะสมดิจิทัลบน Instagram และ Facebook ได้แล้ว เชื่อมต่อ Digital Wallet ได้ แชร์ NFT ให้กัน และแท็กถึงกันได้ทั้งฝั่งครีเอเตอร์และนักสะสมเพื่อ...

Responsive image

Mark ประกาศปรับโครงสร้าง ลดพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ Facebook ก่อตั้งมา

Mark Zuckerberg ประกาศแผนปรับโครงสร้างบริษัทครั้งใหญ่ ลดจ้างพนักงาน นับเป็นการปรับลดงบประมาณครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ Facebook ก่อตั้งมา...