Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN nocnoc-com

NocNoc ชู NocNoc Service บริการครบวงจรเรื่องบ้าน ตอกย้ำเป็น Home and Living Destination

NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ เดินหน้าขยายการเติบโตด้านการบริการเรื่องบ้านออนไลน์ หรือ “NocNoc Service” ครึ่งปีหลัง 2566 ดันจุดแข็ง “บริการครบเรื่องบ้าน…การันตีเร...

กลุ่ม Nocnoc ดึงกลุ่มเฟรเซอร์ส -ไทยเบฟฯ เข้าถือหุ้นบริษัทแม่ Nocnoc 50% มูลค่ากว่า 2.17 พันล้านบาท

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างทุน แก่บริษัทมัส บี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้ระหว่างกลุ่มเฟรเซอร์สและกลุ่มไทยเบฟฯ เข้าถือหุ้นบริษัทแม...

NocNoc.com จับมือ Index Living Mall รุกกลยุทธ์ Cross-selling เสริมศักยภาพ ยืนหนึ่งด้านแพลตฟอร์มรวมสินค้าเรื่องบ้านอย่างเต็มรูปแบบ

บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด ผู้พัฒนา NocNoc.com แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ที่รวบรวมวัสดุและสินค้าตกแต่งบ้านพร้อมด้วยบริการที่ครบวงจรที่สุดในไทย เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเน...

NocNoc.com เปิดตัวแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์วัสดุและสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร

บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด ผู้พัฒนา NocNoc.com แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ที่รวบรวมวัสดุและสินค้าตกแต่งบ้านพร้อมด้วยบริการที่ครบวงจรสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการวัสดุและสิ...