Service Design สำคัญอย่างไร? ร่วมออกแบบประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า ในงาน MICE Intelligence Talk 3 | Techsauce

Service Design สำคัญอย่างไร? ร่วมออกแบบประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า ในงาน MICE Intelligence Talk 3

ตั้งแต่ก่อนการระบาดของโควิด-19 หลายธุรกิจ หลายภาคส่วนก็มองหาแนวทาง และโซลูชันมาช่วยให้องค์กรเดินหน้าได้รวดเร็วขึ้น ทั้งเทคโนโลยี ทั้งนวัตกรรมก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเติบโตไปได้ แต่ยังมีอีกสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับบุคคลากรขององค์กร สิ่งนั้นคือ Soft skills ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่มองหา 

สำหรับ Soft skills มีความสำคัญในองค์กรในแง่ของการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคล ทั้งการสื่อสาร การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการ ทั้งด้านเวลา และอารมณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ Design Thinking นับเป็นทักษะสำคัญแรก ๆ ที่จะช่วยให้เกิด Soft skills เหล่านี้ได้ แล้ว Design Thinking กับ Service Design คืออะไร และสำคัญกับอุตสาหกรรม MICE อย่างไร และหากท่านเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการณ์อุตสาหกรรม MICE อยากจะหาคำตอบให้กับธุรกิจของตน หาคำตอบได้จากบทความนี้

Service Design คืออะไร และสำคัญอย่างไร ?

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Design Thinking มาก่อน และต้องยอมรับเลยว่า สิ่งนี้มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรในยุคสมัยนี้ สำหรับ Design Thinking หรือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งก็คือ กระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และไอเดียต่าง ๆ มาสร้างเป็นแนวทางการแก้ไข พร้อมนำเอามาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานและสถานการณ์นั้น ๆ มากที่สุด

ในส่วนของ Service Design หรือ กระบวนการออกแบบบริการ ก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ Design Thinking ซึ่งกล่าวโดยง่าย คือ ศาสตร์แห่งการออกแบบ จัดการ เพื่อสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการทำงาน โดยศาสตร์นี้จะอาศัยความเกี่ยวข้องของทุก ๆ ฝ่าย และเป็นศาสตร์ที่พยายามทำความเข้าใจระบบการทำงานของทุกคนให้มากที่สุด ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็คือ ข้อมูลภาพรวมเบื้องต้นในการทำความเข้าใจกับคำว่า Serveice Design แต่การจะสร้างทักษะเกี่ยวกับศาสตร์เหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องอาศัยการทำความเข้าใจ การเรียนรู้ และการทดลองทำจริง ดังนั้น ถ้าเจ้าของกิจการ หรือธุรกิจท่านใดสนใจที่จะเรียนรู้ Service Design เพื่อมาช่วยพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในธุรกิจ MICE ขอแนะนำให้มาร่วมกันสร้างองค์ความรู้ด้านนี้ในงาน MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 3 Service Design for MICE ที่จัดขึ้นโดย Techsauce ร่วมกับ TCEB โดย MICE Intelligence Center

หาคำตอบได้ที่ MICE Intelligence Talk 3: Service Design for MICE

นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE (Meeting, Incentives travel, Conferencing และ Exhibitions) โดยเฉพาะ กับงาน MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 3 โดยงานในครั้งนี้มากับหัวข้อ Service Design for MICE โครงการสำคัญที่จะมาช่วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE ได้สร้างกระบวนการการเรียนรู้เพื่อออกแบบ “ความเป็นไปได้ใหม่” ผ่านหลักการจากกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และสร้างเครื่องมือของการออกแบบการบริการ (Service Design) สำหรับค้นหาแนวทางในการสร้างบริการ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของอุตสาหกรรม MICE ทุกคน

(อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 1 และ 2 ได้ ที่นี่)

และสิ่งที่น่าตื่นเต้น และน่ายินดีมากที่สุดในงานครั้งนี้ คือ ได้รับเกียรติจากทาง คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล CEO&Founder ของบริษัท ลูกคิด จํากัด และหัวหน้าทีมคิดเชิงออกแบบที่ Hasso Plattner Institute of Design ที่ Stanford (d.school) ซึ่งคุณเมษ์ ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ด้าน Design Thinking และ Service Design โดยเฉพาะ 

ซึ่งงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญมาก ๆ เพราะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE ทุกคนที่ลงทะเบียนเข้ามา จะได้เข้าร่วมงานแบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น!

สำหรับ Highlight ของ MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 3 ที่ทุกท่านจะได้พบ ได้แก่

  • ได้ทําความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสําหรับรับมือความเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

  • ได้แนวทางการทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า 

  • ได้มีมุมมองใหม่ในการออกแบบธุรกิจและตอบโจทย์ความท้าทายด้วยแนวคิดแบบ Beginner’s mind เพื่อนํามาซึ่งไอเดียใหม่ ๆ 

  • ได้เข้าใจแนวทางในการออกแบบ Customer Journey ให้มีประสิทธิภาพ และการออกแบบ Service Design ด้วยแนวทางของ Service Blueprint

  • ได้เรียนรู้ผ่าน Case studies ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ พร้อมเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยหลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ            

  • ได้สร้างโอกาสในการนําไอเดียไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ 

และ Agenda ในวันงานมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

อย่าปล่อยให้โอกาสดี ๆ หลุดมือไป! ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE ที่สนใจที่จะมาหาคำตอบของการสร้าง Service Design ให้กับธุรกิจของตน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 20 กรกฎาคมนี้ เท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/BzVbBvNaQyDMkXwd9 

ที่สำคัญรีบสมัครด่วน! เพราะทางโครงการรับจำนวนผู้เข้าร่วมงานแบบจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น!

โดยงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 17.30 น. ในรูปแบบ Online Talk & Workshop ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับ e-Certificate หลังจบงานRELATED ARTICLE

Responsive image

BBIK เปิด 10 เทรนด์เทคโนโลยี ปี 66-69 เขย่าโลกธุรกิจ พลิกโฉมองค์กรสู่ Digital First Company

BBIK เปิด 10 เทรนด์เทคโนโลยี ปี 66 – 69 เขย่าโลกธุรกิจแนะองค์กรเร่งพลิกโฉมสู่ “Digital-First Company” ผ่าน 3 ปัจจัยสนับสนุนสร้างแต้มต่อการแข่งขันพร้อมรับมือเศรษฐกิจผันผวน...

Responsive image

ถอดบทเรียน 3 ผู้บริหารไทย​ที่ “กล้าขบถ ขนบเดิม” จาก SEAC ด้วยหลักสูตร Leading in a Disruptive World

ถอดบทเรียน 3 ผู้บริหารไทย​ที่ “กล้าขบถ ขนบเดิม” จาก SEAC ด้วยหลักสูตร Leading in a Disruptive World เพราะความท้าทายของผู้นำยุคนี้ ไม่ใช่แค่การนำพาองค์กรให้พร้อมก้าวไปให้ทันความเปล...

Responsive image

Google Flood Hub ระบบ AI พยากรณ์น้ำท่วม ทำนายล่วงหน้าได้ถึง 7 วัน เปิดให้ใช้แล้วในไทย

Google ขยายเขตพื้นที่ให้บริการระบบพยากรณ์น้ำท่วม Flood Hub ถึง 80 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ถึง 7 วัน...