ร่วมยกระดับธุรกิจ สร้างองค์ความรู้สำหรับอุตสาหกรรม MICE กับ MICE Intelligence Talk | Techsauce

ร่วมยกระดับธุรกิจ สร้างองค์ความรู้สำหรับอุตสาหกรรม MICE กับ MICE Intelligence Talk

ผ่านไปแล้ว 2 ครั้งกับโครงการ MICE Intelligence Talk ที่จัดขึ้นโดย Techsauce ร่วมกับ TCEB โดย MICE Intelligence Center โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรม MICE ที่ต้องการจะ Upskills และ Reskills ให้ตามทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมไทยทุกวันนี้

MICE Intelligence Talk 3

ทำไมต้อง MICE Intelligence Talk ?

อย่างที่ทราบกันดีว่า อุตสาหกรรม MICE เป็นหนึ่งคีย์สำคัญของเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้ประเทศได้สูงมาก อีกทั้งยังสร้างอาชีพ และทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น โดยอุตสาหกรรม MICE จะประกอบไปด้วย 

  • Meeting (M) กลุ่มที่จัดงานประชุมให้กับองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

  • Incentives travel (I) กลุ่มที่ทำธุรกิจนำเที่ยวแก่บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ 

  • Conferencing (C) กลุ่มที่จัดงานประชุม สัมนาที่มีขนาดใหญ่กว่ารูปแบบ Meeting ซึ่งอาจจะเป็นงานระดับประเทศ หรือนานาชาติ

  • Exhibitions (E) กลุ่มที่รับจัดงานแสดงสินค้า หรือบริการ ที่อาจจะเป็นระดับประเทศ หรือภูมิภาค

แต่เมื่อมีการระบาดของโควิด-19 เข้ามา กิจการในอุตสาหกรรม MICE ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็ว่าได้ ทั้งจากการล็อกดาวน์ การที่พนักงานในองค์กรต้องทำงานจากที่บ้าน (Work from home) รวมทั้งมาตรการจากทางรัฐบาลในงานงดจัดงานต่าง ๆ เพื่อลดการแพร่ระบาด ทำให้อุตสาหกรรม MICE ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรักษากิจการในช่วงการระบาดแบบนี้ 

และเพื่อให้อุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทยสามารถปรับตัว เพิ่มทักษะ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตกรรม และก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นั้น โครงการ MICE Intelligence Talk จึงเกิดขึ้น โดยจะมีการจัดงานให้ความรู้ 4 ครั้งตลอดทั้งปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ย้อนชมงาน MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 1 และ 2

Revealing the Secrets of Successful Virtual and Hybrid Events 

คำถามที่มักจะเกิดขึ้นเสมอ เมื่อธุรกิจต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตที่เข้ามาแบบกระทันหันคือ “จะทำอย่างไรให้งานที่กำลังทำอยู่ดำเนินได้ต่อ?” เช่นเดียวกับที่โควิด-19 เข้ามาทำให้กิจการหลายอย่างต้องหยุดชะงัก แต่เพื่อจะให้งานที่กำลังดำเนินอยู่ ณ ขณะนั้นต้องดำเนินต่อไป การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะพาธุรกิจให้รอดไปได้

ในงาน MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 1 นี้มาพร้อมกับความรู้ในหัวข้อ Revealing the Secrets of Successful Virtual and Hybrid Events การจัดงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีรูปแบบตายตัวเสมอไป เมื่อมีโควิด การจัดงานในรูปแบบ Online ก็จะมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยมากกว่า ในขณะที่เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ่น การจัดการแบบ Hybrid ที่รวมทั้งรูปแบบ Online และ Offline มาไว้ด้วยกันก็อาจจะเหมาะสมมากกว่า โดยในงานครั้งนี้ได้ คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO & Co-founder และคุณวริศร เผ่าวนิช Managing Director ของ Techsauce มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากการเป็นผู้จัดงาน 

Techsauce Global Summit และ Techsauce Virtual Summit พร้อมแนะนำเครื่องมือทางเทคโนโลยี และเทคนิคการปรับตัวอย่างครบถ้วนผ่านการทำ Workshop

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน MICE Intelligence Talk 1 ได้ที่ Techsauce

From Surviving To Thriving After Pandemic With Digital Strategy And Tools

เมื่อสามารถเตรียมตัว พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้แล้ว สิ่งจำเป็นต่อไปที่สำคัญมากเช่นกัน คือ ทักษะ และเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงาน เมื่อโควิด-19 ทำให้ทุกคนต้องทำงานแบบ Work from anywhere

อย่างไรก็ตามสิ่งแรกที่องค์กรต้องนึกถึงเป็นอันดับแรก คือ คน ว่าจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง Digital Disruption ที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ เพราะ คน คือ หัวใจขององค์กร และการจพนำเอาเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้จะต้องคำนึงถึงความพร้อมของคน ความเหมาะสมกับรูปแบบงานที่ทำ และต้องมีทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ดังนั้น ใน MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 2 นี้ มากับหัวข้อ From Surviving To Thriving After Pandemic With Digital Strategy And Tools ที่ได้มาให้ความรู้เรื่อง Digital Disruption โดยคุณชาล เจริญพันธุ์ Co-founder & CEO ของบริษัท Hubba Thailand และพูดคุยกับคุณแอมป์ ชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ Communication Coach & Consultant at CHAYANAT และคุณโต๊ด วริศร เผ่าวนิช Managing Director ของ Techsauce ที่มาสร้างทักษะและให้ความรู้ผ่านการทำ Workshop ทดลองใช้เครื่องมือที่จำเป็นในการทำงาน และสร้างทักษะด้านการจัดการแบบ Agile Management

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน MICE Intelligence Talk 2 ได้ที่ Techsauce

เตรียมพบกับ MICE Intelligence Talk 3: Service Design for MICE

นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม MICE โดยเฉพาะ กับงาน MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 3 ที่จะมาในหัวข้อ Service Design for MICE ที่จะมาสร้างกระบวนการการเรียนรู้เพื่อออกแบบ “ความเป็นไปได้ใหม่” ผ่านหลักการจากกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และเครื่องมือของการออกแบบการบริการ (Service Design) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของอุตสาหกรรม MICE ทุกคน

ซึ่งงานในครั้งที่ 3 นี้ได้รับเกียรติจากทางคุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล CEO และผู้ก่อตังบริษัท ลูกคิด จํากัด ผู้มีเชี่ยวชาญด้าน Design Thinking และยังเป็นหัวหน้าทีมคิดเชิงออกแบบที่ Hasso Plattner Institute of Design ที่ Stanford (d.school) มาพร้อมกับทีมกระบวนกรจากทีมลูกคิด

ทั้งนี้ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้มีดังนี้

  • ได้ทําความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสําหรับรับมือความเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

  • ได้แนวทางการทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า 

  • ได้มีมุมมองใหม่ในการออกแบบธุรกิจและตอบโจทย์ความท้าทายด้วยแนวคิดแบบ Beginner’s mind เพื่อนํามาซึ่งไอเดียใหม่ ๆ 

  • ได้เข้าใจแนวทางในการออกแบบ Customer Journey ให้มีประสิทธิภาพ และการออกแบบ Service Design ด้วยแนวทางของ Service Blueprint

  • ได้เรียนรู้ผ่าน Case studies ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ พร้อมเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยหลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ            

  • ได้สร้างโอกาสในการนําไอเดียไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ 

งานในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 17.30 น. ในรูปแบบ Online Talk & Workshop ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับ e-Certificate หลังจบงาน

ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันที่ 5 - 20 กรกฎาคม 2564 ที่ https://forms.gle/BzVbBvNaQyDMkXwd9

ด่วนรับจำนวนจำกัด เพียง 50 คนเท่านั้น!


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ปัญหา 108 รุมเร้า จนรู้สึกว่าเราไม่ดีพอ CEO สหรัฐ 71% โดน Imposter Syndrome เล่นงาน

รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอ ใครว่าไม่สำคัญ ผลสำรวจของ Korn Ferry เผย CEO ในสหรัฐฯ กว่า 71% ตกอยู่ในสภาวะ Imposter Syndrome...

Responsive image

รู้จัก THaLLE (ทะเล) โมเดลภาษาขนาดใหญ่ ที่เชี่ยวชาญภาษาไทยและการเงิน พัฒนาโดย KBTG หวังพลิกโฉมวงการ AI ไทย

KBTG เปิดตัว THaLLE (ทะเล) หรือ Text Hyperlocally Augmented Large Language Extension โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่ถูกออกแบบมาให้มีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและการเงินโดยเฉพาะ...

Responsive image

Apple Intelligence จุดเด่นไม่ใช่ฟีเจอร์ แต่คือ ‘ความปลอดภัย’

แม้ว่า Apple Intelligence จะมีฟีเจอร์หลายอย่างที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ แต่ Apple จะไม่รู้ข้อมูลอะไรจากเราเลย และ Apple Intelligence ก็ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ Apple ...