เผยโฉม 4 EdTech Startup จาก StormBreaker Venture โครงการบ่มเพาะ Startup ปฏิวัติการศึกษา ครั้งแรกใน ASEAN | Techsauce

เผยโฉม 4 EdTech Startup จาก StormBreaker Venture โครงการบ่มเพาะ Startup ปฏิวัติการศึกษา ครั้งแรกใน ASEAN

Storm Breaker

เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับ 'StormBreaker Venture Demo Day 2019' โครงการบ่มเพาะ Startup ด้านการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่าง 3 VC ชั้นนำของไทยอย่าง Disrupt Technology Venture (ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์), 500 TukTuks (500 ตุ๊กตุ๊ก) และ Beacon Venture Capital (บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล) ซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยโครงการมุ่งปฏิวัติการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี และพัฒนาระบบการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ตอบโจทย์โลกการทำงานในยุค Digital Disruption ตั้งเป้าปฏิวัติการเรียนรู้คนไทย 1 ล้านคนภายในปี 2020 ซึ่งภายใน 4 เดือนแรก Startup ที่เข้าร่วมโครงการได้เปลี่ยนการเรียนรู้ของผู้เรียนไทยแล้วกว่า 150,000 คน และดำเนินต่อสู่ระดับพันล้านใน 5 ปี ขึ้นแท่นเป็น Edtech Ecosystem อันดับ top ของ South East Asia

โดย EdTech Startup 4 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่

  1. การเรียนรู้และพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (STEM and Coding for All)
  2. การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณครูไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Teacher of The Future)
  3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในยุคดิจิทัล (Reskilling Professionals) เพื่อรับมือกับการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Disruption) ที่จะเกิดขึ้น
  4. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English For All) โดยนำเทคโนโลยีหรือเทคนิควิธีการสอนรูปแบบใหม่มาใช้เพื่อให้เด็กไทยมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 ทีมด้าน EdTech Startup รุ่นแรก ได้แก่

  1. ทีม Vonder ผู้ให้บริการแชทบอทด้านการศึกษา ซึ่งสามารถเข้าถึงนักเรียนทั่วประเทศแล้วกว่า 70,000 คน พร้อมขยายสู่พนักงานองค์กรอีก 30,000 คน
  2. ทีม Voxy ระบบปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี AI ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ใหม่ด้านภาษาอังกฤษ
  3. ทีม insKru ผนึกกำลังครูทั่วประเทศพลิกโฉมการเรียนการสอนไทย กระจายไอเดียการสอนสู่ครูทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดสู่นักเรียน 50,000 คน
  4. OpenDurian “เปิด-ดู-เรียน” ผู้นำด้านการศึกษาออนไลน์ที่มียอดขายกว่า 49 ล้านบาท ตั้งเป้าเตรียมสร้าง talent ไทย 500,000 คน รับมือกับ Digital Disruption คาดEdtech ไทย จะเติบโตก้าวกระโดดกว่า 100% ในปีนี้

คุณกระทิง พูนผล ผู้ก่อตั้งกองทุน 500 TukTuks และ Disrupt Technology Venture เปิดเผยว่า "StormBreaker Venture เป็นโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านการศึกษา ที่เกิดจากความตั้งใจที่อยากจะปฏิวัติการศึกษาไทยโดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการศึกษาในยุคดิจิทัล โดยโครงการนี้ถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ตอบโจทย์โลกการทำงานในยุค Digital Disruption และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้คนไทยทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้ให้กับคนไทยกว่า 1 ล้านคนภายในปี 2563 ซึ่งใน 4 เดือนที่ผ่านมาสามารถเปลี่ยนการเรียนรู้ของผู้เรียนไทยกว่า 150,000 คน ทั้งนี้ ทางโครงการ ฯ เตรียมพร้อมสร้าง Edtech Startups ไทยสู่ระดับพันล้านภายใน5 ปี เพื่อมุ่งสู่ Edtech Ecosystem อันดับ top ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

คุณกระทิง พูนผล

“ตลาดการลงทุนใน Edtech ถือว่าเป็นเทรนด์ที่นักลงทุนกำลังจับตามอง และมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยดูได้จากตัวเลขจากการลงทุนทั่วโลกของ VC ใน Edtech นั้นมีมากกว่า $9.52 billion USD (หรือประมาณ 297,980 ล้านบาท) ซึ่งมาจาก Edtech Startups กว่า 813 ตัว คิดเป็นการเติบโตกว่า 30% และคาดว่าในปี 2563 การลงทุนใน Edtech Startups ทั่วโลก จะมีมากกว่า 10 billion USD หรือประมาณ 313,005 ล้านบาทซึ่งในส่วนของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะมีมากกว่า 4,695 ล้านบาท และในประเทศไทยคาดว่าจะคิดเป็นประมาณ 156 - 313 ล้านบาท"

คุณกระทิง พูนผล

แนวโน้มของ Startup ด้าน Edtech ในอนาคต

"โดยในอนาคตแนวโน้มของ Edtech ยังคงโฟกัสไปที่ตลาดใหญ่ ๆ เช่นภาษาอังกฤษหรือการฝึกอบรมด้านภาษา, Professional Reskilling, Personalized Learning Pathway, Career Accelerator และจะเริ่มมีการนำเทคโนโลยีระดับสูงที่มีความซับซ้อน (Deep Tech) มาใช้งาน เช่น AI (Artificial Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning), Mixed Reality และ IoT รวมถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด (Cognitive Learning) มาใช้ใน Edtech Startups รุ่นใหม่ ๆ ซึ่ง Edtech Ecosystem ไทยยังคงอยู่ในขั้นเริ่มตั้งไข่ แต่คาดว่าภายในปีนี้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 100%”

จะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

"StormBreaker Venture ยังพร้อมเป็นบันไดให้เหล่า Edtech Startups ก้าวสู่แถวหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนอกจากการผลักดันผ่านทางโครงการ StormBreaker Venture แล้ว ควรจะมีการสนับสนุนด้านอื่น ๆ จากภาครัฐ เช่น กองทุน matching fund เพื่อการสนับสนุน Edtech Startups โดยการ match ในสัดส่วนที่สูงกว่า startups ทั่วไป, Edtech Marketplace ให้หน่วยงานรัฐ หรือเอกชนมาช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Edtech เพื่อได้ส่วนลดหย่อนภาษีในอัตราก้าวหน้า, การนำร่องทดลองใช้ Edtech ในพื้นที่นวัตกรรมเพื่อการศึกษา หรือโครงการเชื่อมต่อEdtech กับสถาบันการศึกษาของไทยในทุกระดับ และสามารถ classify ว่า สื่อ online ก็เป็นหนังสือเรียน เพื่อให้โรงเรียนใช้งบสนับสนุนในส่วนของสื่อการเรียนได้ อีกทั้งมาตรการสนับสนุนทางภาษี และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการหมุนเวียนเงินทุนเพื่อการเติบโตของ Edtech Startup ล้วนเป็นแนวทางที่สามารถช่วยผลักดันให้ระบบนิเวศน์ทางด้านการศึกษา และนวัตกรรมการศึกษาไทยสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้"

ทางด้านคุณจันทนารักษ์ ถือแก้ว กรรมการผู้จัดการ โครงการ StormBreaker Venture กล่าวว่า "StormBreaker Venture Demo Day 2019 Batch 1 เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องจาก Education Disruption เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จก้าวแรกในการบ่มเพาะ Startup ด้านการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

คุณจันทนารักษ์ ถือแก้ว กรรมการผู้จัดการ โครงการ StormBreaker Venture

“StormBreaker Venture จะเป็นจุดเริ่มต้น และจุดเปลี่ยนที่สำคัญของระบบการศึกษาไทย โดยมีเทคโนโลยีและมันสมองของเหล่า Edtech Startup ไทย พาประเทศไทยก้าวกระโดดสู่โลกการศึกษาแห่งยุคดิจิทัลที่มีศักยภาพ และพร้อมรับมือกับการดิสรัปท์ในทุกรูปแบบ ยกระดับระบบการศึกษาของประเทศสู่ Smart Education หรือ Education 4.0 ที่ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ” นางสาวจันทนารักษ์กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ StormBreaker Venture โดยโครงการนี้จะเปิดรับ Edtech Startup สู่ Batch 2 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 17 พฤษภาคมนี้

Storm Breaker

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Apple Vision Pro ขายไม่ดีอย่างที่คิด Apple ลดคาดการณ์ยอดขายกว่าครึ่ง ปรับแผนใหม่

Ming-Chi Kuo นักวิเคราะห์สาย Apple เผยว่า Apple ได้ลดตัวเลขยอดขาย Apple Vision Pro ในปีนี้เหลือเพียง 400-450,000 เครื่องเท่านั้น ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ (มากกว่า 700–800,000 เครื่อง)...

Responsive image

Apple ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 55% ตั้งเป้าสู่ Net Zero ในปี 2030

Apple เผยรายงานความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม และประกาศปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2024...

Responsive image

สร้างวิดีโอสมจริง ใช้แค่รูปนิ่งกับคลิปเสียง รู้จักโมเดล VASA-1 ที่ Microsoft กำลังวิจัย

แค่ใช้รูปถ่ายกับคลิปเสียง ก็สามารถสร้างวิดีโอของเราได้แบบสมจริง ด้วยโมเดล VASA-1 ตัวใหม่จาก Microsoft ที่ต้องบอกว่าทั้งน่าทึ่ง น่าประทับใจ และน่ากลัวด้วย...